Σύμφωνα με την εγκύκλιο Α.Π.οικ.17321/327/4.5.2020. του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (για την εγκύκλιο πατήστε εδώ) δόθηκε η δυνατότητα υποβολής για νέες, συμπληρωματικές δηλώσεις και ορθές επαναλήψεις επιχειρήσεων – εργοδοτών και εργαζόμενων.
Το σημείο που ενδιαφέρει κυρίως τους ιατρούς και τις ιατρικές εταιρείες, όπως προκύπτει από τα ερωτήματα που δέχεται ο Ι.Σ.Α., είναι το Κεφάλαιο Ι.Γ, το οποίο αναφέρεται στην δυνατότητα υποβολής νέων/συμπληρωματικών δηλώσεων για τα μισθώματα Απριλίου 2020. Αυτό πρέπει να γίνει με την υποβολή της δήλωσης εντός του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος όπως αυτό ορίζεται στο κεφάλαιο ΙΙΙ του χρονοδιαγράμματος που συμπεριλαμβάνεται στην εγκύκλιο. Το διάστημα αυτό για τους ιατρούς και τις ιατρικές εταιρείες  είναι από Πέμπτη  07/05/2020 έως Κυριακή  10/05/2020 και αφορά την υποβολή τόσο νέων/συμπληρωματικών δηλώσεων όσο και την υποβολή ορθών επαναλήψεων.
Πρέπει οι ενδιαφερόμενοι, σε συνεννόηση με τους λογιστές τους, να προβούν άμεσα στην υποβολή των δηλώσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ προκειμένου να ωφεληθούν της μείωσης του ενοικίου για το μήνα Απρίλιο και τυχόν άλλων ευεργετημάτων τα οποία αναφέρονται στην συγκεκριμένη εγκύκλιο.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΙΣΑ

 

Για την εγκύκλιο πατήστε εδώ 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή