ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  • 17/10/1923

Νομοθετικό διάταγμα περί συστάσεως Ιατρικών Συλλόγων

  • 25/10/1923

Βασιλικό διάταγμα περί τροποποιήσεως του Νομοθετικού Διατάγματος της 17ης Οκτωβρίου 1923

  • 23/3/1924

Πρώτη γενική Συνέλευση των μελών του Ι.Σ.Α. για ανάδειξη Προέδρου και Μελών Δ.Σ. καθώς και Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών Π.Σ. Έλαβε χώρα στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Αθηναίων. Η προκήρυξη για τις αρχιερεσίες του Ι.Σ.Α δημοσιεύτηκαν στις εφημερίδες «Ελεύθερος Τύπος», «Καθημερινή», «Έθνος», «Εστίαν», «Ένωση του Ελληνισμού» και «Βραδυνή».

 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

Η πρώτη Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ι.Σ.Α. έγινε στις 9 Μαϊου 1924.

Κατά την περίοδο 1940-41 συνεστήθησαν τα Καταφύγια Επειγούσης Περίθαλψης (Κ.Ε.Π.) τα οποία είχαν αναλάβει γιατροί εθελοντικά και κύριο στόχο είχαν την ιατρική περίθαλψη και τη χορήγηση τροφίμων και ρουχισμού. Όσοι γιατροί είχαν υπηρετήσει εθελοντικά στα Κ.Ε.Π. αναγνωρίσθηκε η υπηρεσία τους ως συντάξιμη μετά από βεβαίωση του Ι.Σ.Α.

Το 1956 έγινε η διάλυση του Ιατρικού Συλλόγου Καλλιθέας ο οποίος συγχωνεύτηκε με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

 

Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών είναι το 25ο.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή