Ο Δρ. Chris Danbury, ένας αναισθησιολόγος στο Royal Berkshire Hospital του Reading, αναφέρει πως θα πρέπει να γίνει υποχρεωτική η προσφυγή σε διαμεσολάβηση στην Αγγλία και την Ουαλία σε συγκεκριμένες ιατρικές υποθέσεις, που εμπεριέχουν εκ της φύσεώς τους ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Με τον τρόπο αυτό, θα μπορούσε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να πηγαίνει μια υπόθεση στο Δικαστήριο και να επιβάλλονται τεράστια δικαστικά έξοδα

Το ιατρικό σφάλμα αποτελεί μία ιδιαίτερη περίπτωση αστικής ευθύνης, αφού, όταν υπάρξει, προκαλεί συχνά σοβαρές βλάβες – σωματικές και ψυχολογικές – στον ασθενή με συνέπεια τις περισσότερες φορές οι αποζημιώσεις που εκδικάζονται να είναι ιδιαίτερα υψηλές. Επιπλέον, ο γιατρός, ο οποίος βαρύνεται με την αμέλεια βιώνει κι εκείνος τη δική του δοκιμασία, αφού, ακόμα κι αν δεν επιδικαστεί τελικά αποζημίωση στον ασθενή, δηλαδή δεν θεμελιωθεί η αμέλεια του, εξοντώνεται συναισθηματικά και επαγγελματικά. Από την πλευρά τους, ο ζημιωθείς – ασθενής και οι συγγενείς του, προκειμένου να λάβουν την αποζημίωσή τους, υφίστανται μία ψυχοφθόρα και μακροχρόνια δικαστική διαμάχη.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή