Ο Δρ. Chris Danbury, ένας αναισθησιολόγος στο Royal Berkshire Hospital του Reading, αναφέρει πως θα πρέπει να γίνει υποχρεωτική η προσφυγή σε διαμεσολάβηση στην Αγγλία και την Ουαλία σε συγκεκριμένες ιατρικές υποθέσεις, που εμπεριέχουν εκ της φύσεώς τους ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Με τον τρόπο αυτό, θα μπορούσε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να πηγαίνει μια υπόθεση στο Δικαστήριο και να επιβάλλονται τεράστια δικαστικά έξοδα

.  Μιλώντας στο συνέδριο της Euroanaesthesia 2016, ο κ. Danbury είπε για τη Διαμεσολάβηση: «Η Διαμεσολάβηση κοστίζει πολύ λιγότερο από ό, τι το να πηγαίνει κανείς στο δικαστήριο και συχνά διατηρεί τη σχέση μεταξύ της ομάδας ιατρών και του ασθενή τους, η οποία μπορεί διαφορετικά να υποστεί σοβαρές ζημιές από τις ακαμψίες των δικαστικών διαδικασιών». Στα παραδείγματα για το πότε θα πρέπει να χρησιμοποιείται η Διαμεσολάβηση, περιλαμβάνονται και  οι διαφωνίες για τη χορήγηση συναίνεσης για ευθανασία αρρώστου εκ μέρους της οικογένειάς του, στις περιπτώσεις ανιάτων ασθενειών. Τόνισε, μάλιστα, ένα παράδειγμα στο οποίο μια εβραϊκή οικογένεια αρνείτο να δεχθεί ότι ένα μέλος της οικογένειάς τους δεν είχε καμία ελπίδα ανάκαμψης. Συμμετείχαν όμως σε μια διαμεσολαβητική διαδικασία με τη βοήθεια ενός τοπικού ραβίνου, η οποία οδήγησε στη βελτίωση της σχέσης μεταξύ αυτών και της ιατρικής ομάδας και η οικογένεια συμφώνησε εν τέλει να απενεργοποιήσει το μηχάνημα υποστήριξης της ζωής του ασθενούς.

Με τον τρόπο αυτό, σε περιπτώσεις ανίατων ασθενειών, όπου οι οικογένειες των αρρώστων έχουν  ήδη καταβάλει σημαντικά χρηματικά ποσά, μπορεί χάρη στη Διαμεσολάβηση να αποφεύγονται διαφορές και περαιτέρω δικαστικά έξοδα, για να διεκπεραιωθούν νομικά ζητήματα, που αφορούν τον ασθενή.  Περαιτέρω, με τη Διαμεσολάβηση, τηρείται το απόρρητο, με αποτέλεσμα να τυγχάνουν διακριτικού χειρισμού υποθέσεις με ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, τα οποία δια της δικαστικής οδού ενδεχομένως να γνώριζαν ανεπιθύμητη δημοσιότητα.

Πηγή: http://www.bbc.com/news/health-36407596

ΟΠΕΜΕΔ: http://www.opemed.gr/?p=1180

Δρ. Δημήτρης Θεοχάρης

Δικηγόρος, L.L.M.

Διαμεσολαβητής, Εκπαιδευτής διαμεσολαβητών

Επιστημονικός Συνεργάτης Ε.Κ.Π.Α. (e-learning)

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή