Προκήρυξη 30 νέων θέσεων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με αντικείμενο την «Παιδιατρική Πνευμονολογία», για το επόμενο ακ. έτος (2024-2025) .
Το ΠΜΣ "ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ" στοχεύει στην εξειδικευμένη επιστημονική εκπαίδευση και έρευνα του πεδίου της Παιδιατρικής Πνευμονολογίας και οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Παιδιατρική Πνευμονολογία»,(MSc) in «Paediatric Respiratory Medicine», από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ήδη δημοσιεύθηκε η Προκήρυξη / Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με δυνατότητα υποβολής αίτησης έως 20.8.2024
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας https://www.pmspp.gr/ ή να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του προγράμματος (210.5832228)


Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Δημόσια Υγεία και Πολιτικές» του Ελληνικού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ). Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων : 25/8/2024
Για πληροφορίες πατήστε εδώ


To Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Κλινική φαρμακολογία -Θεραπευτική» του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25 τριάντα (30) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών. Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την κατάρτιση και εξειδίκευση νέου επιστημονικού δυναμικού στον κλάδο της Κλινικής Φαρμακολογίας. Οι απόφοιτοι του προγράμματος διεκδικούν ανταγωνιστικές θέσεις εργασίας σε ένα ευρύ εργασιακό χώρο που περιλαμβάνει από την ακαδημαϊκή και την νοσοκομειακή ιατρική μέχρι την φαρμακοβιομηχανία και από την έρευνα στο χώρο του φαρμάκου μέχρι τις ρυθμιστικές αρχές και τις συμβουλευτικές εταιρίες στον χώρο της υγείας.
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας είναι από 1 Ιουλίου 2024 έως και 10 Σεπτεμβρίου 2024. Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα: https://cptmaster.gr
Διευκρινήσεις και περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να πάρετε από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ, στο τηλέφωνο 25510-30541 & 6984549690 και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: ή από τον Διευθυντή του ΠΜΣ καθηγητή κ. Ευάγγελο Μανωλόπουλο ().
Για την προκήρυξη πατήστε εδώ
Για την αίτηση πατήστε εδώ


Προκήρυξη και την αίτηση εισαγωγής Ακαδ. έτους 2024-25 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Τρόφιμα, Διατροφή και Μικροβίωμα" του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
Για την προκήρυξη πατήστε εδώ. Για την αιτηση εγγραφής πατήστε εδώ (word docx)


Πρόσκληση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής ΠΜΣ ΕΜΒΡΥΟΜΗΤΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 που απευθύνεται αποκλειστικά σε γιατρούς και γίνεται κυρίως εξ αποστάσεως. Πρόσκληση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής ΠΜΣ ΕΜΒΡΥΟΜΗΤΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 που απευθύνεται αποκλειστικά σε γιατρούς και γίνεται κυρίως εξ αποστάσεως.


ΠΜΣ Νεφρολογίας του Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ με τίτλο "ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ ΤΗΣ ΣΎΓΧΡΟΝΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΦΡΙΚΉΣ ΑΝΕΠΆΡΚΕΙΑΣ".Πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στις παρακάτω δ/νσεις
http://nephrol.med.duth.gr/
https://med.duth.gr/ Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ


Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Θρόμβωση και Αντιθρομβωτική Αγωγή», από το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με διευθυντή τον Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής. κ. Μιλτιάδη Ματσάγκα.
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (ΜΦ) πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής των Σχολών Επιστημών Υγείας των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι λοιπών συναφών με το αντικείμενο του Προγράμματος τμημάτων πανεπιστημίων και πρώην ΑΤΕΙ.
Υποτροφία ύψους 2.000 ευρώ για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, δίδεται σε έναν εκ των αριστευσάντων φοιτητών.
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Οκτωβρίου 2024.
Επισυνάπτεται η Προκήρυξη με όλες τις σχετικές πληροφορίες.
Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.: www.med.uth.gr/pms.vasc.thrombosis
Μπορείτε να βρείτε πληροφοριακό video εδώ: https://youtu.be/rOdIrYWT6CI?si=QZLcFbpnT75O8AYk


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.


15ο Μετεκπαιδευτικό Μαθήμα της ΕΕΕΙ (Πέμπτη 27/6/2024, 18:00 – 20:00) - E. Reid & S. Motov. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.


Έναρξη αιτήσεων 2ου κύκλου προγραμμάτων Κλιματικής Αλλαγής, Δημόσιας Ασφάλειας, Δημόσιας Υγείας και Βιώσιμης Ανάπτυξης.Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.


ΕΕΕΙ - 15ο Μετεκπαιδευτικό Μάθημα (Πέμπτη 27/6/2024, 18:00 – 20:00) - E. Reid & S. Motov. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.


Προκήρυξη Εισαγωγής Πτυχιούχων - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ-ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ" - Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025
Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ-ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ", διάρκειας 4 ακαδημαϊκών εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).
Το Πρόγραμμα καλεί τους ενδιαφερόμενους πτυχιούχους του πανεπιστημιακού ή του πρώην τεχνολογικού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ή ακαδημαϊκά αναγνωρισμένων τίτλων ανώτατων ιδρυμάτων της αλλοδαπής προερχόμενους από:
(α) Τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής και άλλων Τμημάτων Επιστημών Υγείας
(β) Τμήματα Οικονομικών, Διοικητικών και Κοινωνικών Επιστημών και άλλων Τμημάτων συναφών αντικειμένων
(γ) Τμήματα, το αντικείμενο των οποίων σχετίζεται με δράσεις δημόσιας υγείας, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και διοίκησης υπηρεσιών υγείας
(δ) Τμήματα συναφούς με το Πρόγραμμα γνωστικού αντικειμένου
να υποβάλλουν αίτηση για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 μέχρι και τις 5 Σεπτεμβρίου 2024.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα και την Προκήρυξη, θα βρείτε στην ιστοσελίδα
https://newmph.med.uoc.gr/


Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Εμβόλια και Πρόληψη Λοιμώξεων", διάρκειας 3 ακαδημαϊκών εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).
Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής προερχόμενοι από Τμήματα Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Μαιευτικής και Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας καθώς και από Τμήματα ή Σχολές με συναφή αντικείμενα.
Διορία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών: 14 Ιουνίου 2024
Την αναλυτική προκήρυξη του Προγράμματος θα τη βρείτε στην ιστοσελίδα
https://vaccines.med.uoc.gr/


Εκπαιδευτικό Θεωρητικό και Κλινικό Φροντιστήριο στην Υστεροσκόπηση με τίτλο “Mastering Hysteroscopy” 10 - 12 Ιουνίου 2024 στα Ιωάννινα. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.


Η Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Βιοπαθολογίας / Εργαστηριακής Ιατρικής διοργανώνει το ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2024: «Aνοσοφθορισμός & Αλληλούχιση Επόμενης Γενιάς (NGS)» στις 28-29 Ιουνίου 2024, στο νέο Αμφιθέατρο του Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα.
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Μπορείτε να προχωρήσετε στην εγγραφή σας για τη συμμετοχή σας στο Θερινό Σχολείο.
Περιορισμένες θέσεις! Κόστος Εγγραφής 130 ευρώ
*Στις ατομικές εγγραφές, συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
**Η εγγραφή και πληρωμή ισχύει αποκλειστικά για τις ατομικές εγγραφές.
Για ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ με έκδοση τιμολογίου παρακαλούμε στείλτε μας το αίτημά σας στο info@medevents.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Στο Θερινό Σχολείο χορηγούνται 10,5 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (C.M.E. – C.P.D. Credits), από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
Τα μόρια δίνονται αναλογικά με τη συμπλήρωση των ωρών παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος.


Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών «Σύγχρονη Εφαρμοσμένη Μικροβιολογία» του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.


Προκήρυξη για εισαγωγή εκπαιδευόμενων στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με τίτλο: "Αλυπίας Τέχνη - Εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία", που οργανώνεται από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Πρόκειται για ένα τετραετές πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία και η υποβολή υποψηφιοτήτων είναι έως την 20η Σεπτεμβρίου 2024. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.


44ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Παιδιατρικής, 02-03 Νοεμβρίου 2024. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.


ALL ABOUT AND AROUND" BICEPS IN SHOULDER ARTHROSCOPY. 30/05/2024, 21:00.Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.


“Εκφράσεις βίας ανηλίκων στον φυσικό και διαδικτυακό κόσμο”, 1η Επιμόρφωση στελεχών και λειτουργών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.UNESCO Chair on Global Health and EducationUNESCO Train the Trainer Event , 29 Μαϊου 2024, Αμφιθέατρο Ιδρύματος ""Γ. και Αικ. Χατζηκώνστα", Αθήνα. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.


ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ 2024-2025 ΠΜΣ ΕΜΒΡΥΟΜΗΤΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ του ΕΚΠΑ. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.


Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Χειρουργικές Επιστήμες", διάρκειας 2 ακαδημαϊκών εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ). Το πρόγραμμα καλεί Πτυχιούχους Ιατρικών Σχολών και Ιατρικών Τμημάτων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, να υποβάλλουν αίτηση για το Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025 από τις 25/4/2024 έως τις 21/6/2024. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα και τις προϋποθέσεις εισαγωγής, θα βρείτε στην ιστοσελίδα http://surgical-sciences.med.uoc.gr/


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ 29ο ΜΕΤΕΚΕΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΕΠΙ). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.


Ο Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας (ΙΣΗ) διοργανώνει την Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024 στις 7.15 μμ. εκπαιδευτική συνάντηση με θέμα:"Η ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ (ΧΑΠ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟ"
με καλεσμένο ομιλητή τον καθηγητή Πνευμονολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Κωνσταντίνο Κωστίκα.
Ανάμεσα σε άλλα θα συζητηθούν τα παρακάτω:
- Έγκαιρη αναγνώριση των παραγόντων κινδύνου και διάγνωση της ΧΑΠ, ειδικά στον ασυμπτωματικό ασθενή.
- Παρακολούθηση του καπνιστού ασθενούς με ή χωρίς ΧΑΠ.
- Πότε και κάθε πότε πρέπει να κάνει σπιρομέτρηση; Σύντομη εισαγωγή στην ερμηνεία της σπιρομέτρησης.
- Πότε χρειάζονται πιο ειδικές εξετάσεις (στατικοί όγκοι - διάχυση κλπ.);
- Συστήνουμε follow up στον καπνιστή ασθενή με ή χωρίς ΧΑΠ με ετήσια ακτινογραφία θώρακος ή αξονική τομογραφία;
- Τι άλλο υποψιαζόμαστε σε ασθενή με δύσπνοια και φυσιολογική ακτινογραφία θώρακος;
- Πώς αντιμετωπίζουμε τον ασθενή με ΧΑΠ και καρδιαγγειακές συννοσηρότητες;
- Ποιες είναι οι μελλοντικές εξελίξεις στην αντιμετώπιση της ΧΑΠ;
Το θέμα αφορά όλους τους ιατρούς ΟΛΩΝ των ειδικοτήτων και σταδίων εκπαίδευσης. Η παρουσίαση θα γίνει διαδραστικά και με συζήτηση περιστατικών.
Στους παρευρισκόμενους με φυσική παρουσία θα χορηγηθεί ένα Μόριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
Αν και η συνάντηση απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας θα είναι ανοικτή και στο γενικό κοινό στο οποίο στην αρχή της συνάντησης θα παρουσιαστεί σύντομα από τον κ. Κωστίκα το θέμα
"Τι είναι η ΧΑΠ και ποιος είναι ο ρόλος του καπνίσματος"
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Ημαθίας (Πλατεία Ρακτιβάν 1, Βέροια, πλατεία Ωρολογίου, 3ος όροφος, στον ίδιο όροφο με τα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου Ημαθίας).
Την συνάντηση μπορείτε να την παρακολουθήσετε ζωντανά διαδικτυακά στην παρακάτω σελίδα
https://medicalwebinars.blogspot.com/2024/04/hap.html
ή απευθείας στο YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=1Y15p9bdCRI.
Όσοι συνάδελφοι διαθέτουν Facebook, μπορούν να κάνουν εγγραφή στο σχετικό Facebook event ώστε να ειδοποιηθούν εγκαίρως πριν την έναρξη της συνάντησης στο παρακάτω link:
https://www.facebook.com/events/6935404913227552
Το βιογραφικό του κ. Κωστίκα μπορείτε να το δείτε κάνοντας κλικ στο παρακάτω link:
https://medicalwebinars.blogspot.com/2024/05/cvkostikas.html


Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, τριάντα πέντε (35) θέσεις µμεταπτυχιακών φοιτητών για το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών µε τίτλο “Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας.”
Για την προκήρυξη πατήστε εδώ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ "MSc Vascular Ultrasound in Diagnosis and Management". Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.


Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία». Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ ΣΤΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ & ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2024-2025. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.


Νέο εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Δημόσια Υγεία και Πολιτικές» που προσφέρεται από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.


Προκήρυξη-πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο: "Διαγνωστική & Θεραπευτική Προσέγγιση του Διαβητικού Ποδιού" για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα: www.med.uth.gr/msc.diabeticfoot ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία:
Τηλ: 2410685539 (Δευτέρα - Παρασκευή, 09:00-14:00) e-mail:


Postgraduate Programme in "Forensic Medicine, Anthropology and Imaging" are open.
The Programme is addressed to graduates with officially recognized undergraduate degrees in areas such as Medicine, Biology, Anatomy, Anthropology, Archaeology, Dentistry, Police Academy, Law and relevant subjects.
Extended deadline for applications: June 7, 2024 For more information about the admissions and the Programme please visit the following link https://mscs.uoc.gr/forensic-med


Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας «Δεοντολογία και Ηθική στις Βιοϊατρικές Επιστήμες» για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2024-2025 ΠΜΣ ΗΓΕΣΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΜΣ ΗΓΕΣΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Προκήρυξη-Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων 2024-2025

Το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ως καθολικός διάδοχος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, ΕΣΔΥ (ν. 4610/2019), επαναλειτουργεί το ΠΜΣ Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας,   με νέο τίτλο και με εκσυγχρονισμό του περιεχομένου του:

ΠΜΣ «Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία»

«MSc in Leadership, Innovation, and Value Based Health Policies»

(ΦΕΚ 4061τ.Β’/22-9-2020)

Αναλυτικότερα το πρόγραμμα προσφέρει δυνατότητα στα στελέχη να λάβουν δύο (2) ειδικεύσεις:

(1). Λήψη αποφάσεων και σχεδιασμός πολιτικών υγείας

(Decision making and health policy planning)

(2). Έρευνα και αξιολόγηση καινοτομίας και πολιτικών υγείας

(Research and evaluation of innovation and policy in health care)

Το ΠΜΣ «Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία» παρέχει διεπιστημονική εκπαίδευση, η οποία καλύπτει ένα ευρύ πεδίο γνωστικών αντικειμένων και στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σχεδιασμού αναπτυξιακών στρατηγικών, διοίκησης, οργάνωσης, οικονομικής ανάλυσης, αλλά και στην καλλιέργεια ηγετικών δεξιοτήτων.
Η φοίτηση μπορεί να είναι
πλήρης (full time) ή μερική (part time), ενώ τα μαθήματα προσφέρονται κατά 75% εξ αποστάσεως και 10%-15% ασύγχρονη εκπαίδευση με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και την καθοδήγηση έμπειρου διδακτικού προσωπικού με διεθνή αναγνώριση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους, σε δύο κύκλους:
1ος κύκλος: από 20/03/2024 έως και 20/06/2024
2ος κύκλος: από 01/09/2024 έως και 16/09/2024

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΠΜΣ https://healthleader.uniwa.gr και να υποβάλουν:

Αίτηση Υποψηφίων https://healthleader.uniwa.gr/admission-form/
Πληροφορίες: Γραμματεία ΠΜΣ  email:  τηλ.2132010208-207/6938430323

Προκήρυξη-Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων


Το ΠΜΣ «Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική των Καταστροφών» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει το νέο κύκλο σπουδών για τα ακαδημαϊκά έτη 2024-2026.
Το πρόγραμμα είναι διάρκειας δύο ετών (2024-2026), αντιστοιχεί σε 120 Ects, οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (Μaster's degree) και έχει δύο κατευθύνσεις:
Α)Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Β)Ιατρική των Καταστροφών – Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Σκοπός του ΠΜΣ είναι να προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε υγειονομικούς (γιατρούς και νοσηλευτές), αλλά και σε επιστήμονες άλλων γνωστικών πεδίων (π.χ, ανθρωπιστικές, οικονομικές, πολιτικές επιστήμες, νομική, δημοσιογραφία, θετικές επιστήμες κλπ), που ενδιαφέρονται για ειδικές σπουδές στα αντικείμενα της Διαχείρισης Υγειονομικών Κρίσεων, Ανθρωπιστικής Ιατρικής, Ιατρικής Καταστροφών και Επείγουσας Ιατρικής, της Τροπικής και Ταξιδιωτικής Ιατρικής, της Επιδημιολογικής Επαγρύπνησης και Υγειονομικής Επιτήρησης και Προστασίας Ευπαθών και Μετακινούμενων Πληθυσμών.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.


Προκήρυξη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εγκέφαλος και Νους» για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025
Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με τα τμήματα Φυσικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Φιλοσοφίας και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και τα Ινστιτούτα Πληροφορικής, Υπολογιστικών Μαθηματικών και Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), οργανώνει και λειτουργεί Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες Εγκεφάλου και Νου, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ), διάρκειας 4 ακαδημαϊκών εξαμήνων.
Δεκτοί γίνονται: Πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Χρονοδιάγραμμα:
Λήξη υποβολής αιτήσεων: 2 Ιουνίου 2024
Προφορική Συνέντευξη: 1-14 Ιουλίου 2024
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.


Έναρξη υποβολής αιτήσεων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Αλγολογία και Ανακουφιστική/Παρηγορική Φροντίδα» για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, από την Αναισθησιολογική Κλινική, του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (ΜΦ), μετά από επιλογή, πτυχιούχοι των Σχολών Επιστημών Υγείας, των Σχολών Ψυχοκοινωνικής Κατεύθυνσης καθώς και πτυχιούχοι λοιπών συναφών με το αντικείμενο του Προγράμματος τμημάτων Πανεπιστημίων και πρώην ΑΤΕΙ, της ημεδαπής ή των ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.Το Π.Μ.Σ. «Αλγολογία και Ανακουφιστική/Παρηγορική Φροντίδα» με Διευθύντρια την Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας κα Ελένη Αρναούτογλου είναι πλήρους παρακολούθησης. Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Δ.Μ.Σ. είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.Από την Παρασκευή 19 Απριλίου 2024 έως και την Παρασκευή 24 Μαΐου 2024, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τον φάκελο της υποψηφιότητάς τους, ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά, στη Γραμματεία του ΠΜΣ. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.


Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου", διάρκειας 4 ακαδημαϊκών εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ). Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίων του πανεπιστημιακού ή του πρώην τεχνολογικού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ή ακαδημαϊκά αναγνωρισμένων τίτλων ανώτατων ιδρυμάτων της αλλοδαπής προερχόμενοι από Tμήματα Σχολών Επιστημών Υγείας (Ιατρική, Οδοντιατρική) ή από συναφή Τμήματα Σχολών Θετικών Επιστημών (Βιολογία, Χημεία, Βιοχημεία, Βιοτεχνολογία, Μοριακή Βιολογία, Φαρμακευτική) καθώς και κάτοχοι πτυχίου Τμημάτων συναφούς με το Πρόγραμμα γνωστικού αντικειμένου. Διορία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών: 1 Μαΐου 2024.Την αναλυτική προκήρυξη του Προγράμματος θα τη βρείτε στην ιστοσελίδα https://mscs.uoc.gr/mbhd/


Η ΕΕΕΠ, σε συνεργασία τις Παθολογικές Κλινικές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και υπό την αιγίδα του Ιατρικού Τμήματος της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων και του Δήμου Ιωαννιτών, θα πραγματοποιήσει την Εκπαιδευτική Διημερίδα με θέμα «Συνεχιζόμενη εκπαίδευση στην Παθολογία: Τεκμηριωμένες απαντήσεις σε ερωτήματα της καθημερινής κλινικής πράξης» στα Ιωάννινα. Η Επιστημονική Εκδήλωση θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων.Σκοπός της Διημερίδας είναι η ενημέρωση των συναδέλφων Παθολόγων και των Ιατρών των συναφών ειδικοτήτων σε θέματα καθημερινής πρακτικής τόσο στο νοσοκομειακό όσο και στο εξωνοσοκομειακό περιβάλλον. Στην Επιστημονική Εκδήλωση συμμετέχουν πολλοί διακεκριμένοι επιστήμονες από την τοπική κοινωνία και όχι μόνο.Στη συνάντηση αυτή, θα δοθεί η ευκαιρία ανάπτυξης επίκαιρων θεμάτων που προβληματίζουν την επιστημονική κοινότητα αλλά και εκπαιδευτικών συζητήσεων με παρουσίαση περιστατικών και εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων.
Σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε τη Διημερίδα στις 12 – 13 Απριλίου 2024 με φυσική παρουσία, ευελπιστώντας να ευοδωθεί ο στόχος της, να ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας και η εκδήλωση αυτή να συμβάλει στη βελτίωση της διαγνωστικής και θεραπευτικής προσέγγισης των ασθενών. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.


Ημέρες Υπέρτασης: 19ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο, 6-8 Σεπτεμβρίου 2024, Ξενοδοχείο Ionian Blue, Λευκάδα. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.


Ο Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας (ΙΣΗ) διοργανώνει την Τετάρτη, 10 Απριλίου 2024 στις 7 μμ. εκπαιδευτική συνάντηση με θέμα:
"ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ" με καλεσμένο ομιλητή τον καθηγητή Φαρμακολογίας του ΑΠΘ κ. Γεώργιο Παπαζήση.
Το θέμα αφορά όλους τους ιατρούς ΟΛΩΝ των ειδικοτήτων.
Η παρουσίαση θα γίνει διαδραστικά και με συζήτηση περιστατικών.
Την συνάντηση μπορείτε να την παρακολουθήσετε ζωντανά σε live streaming στο YouTube στην παρακάτω διεύθυνση
https://www.youtube.com/watch?v=DtWxeDHfwNM
Όσοι διαθέτουν Facebook, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή επισκεπτόμενοι το σχετικό Facebook event παρακάτω:
https://www.facebook.com/events/1169851317717801
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Ημαθίας (Πλατεία Ρακτιβάν 1, Βέροια, πλατεία Ωρολογίου, 3ος όροφος, στον ίδιο όροφο με τα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου Ημαθίας).


Εισαγωγή πτυχιούχων στο Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Άσκηση και φυσική αποκατάσταση σε ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα» (MSc in Exercise and exercise based cardiac rehabilitation in patients with cardiac diseases) της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025
Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί:
Πτυχιούχοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής προερχόμενοι από:
α) Σχολές και Τμήματα Ιατρικής ή Νοσηλευτικής.
β) Τμήματα συναφούς γνωστικού αντικειμένου όπως Φυσικοθεραπείας και Τμήματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: 23 Ιουνίου 2024
https://mscs.uoc.gr/cardio/


Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων, Εφήβων και Νέων», διάρκειας 3 ακαδημαϊκών εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί: κάτοχοι πτυχίων του πανεπιστημιακού ή του πρώην τεχνολογικού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ή ακαδημαϊκά αναγνωρισμένων τίτλων ανώτατων ιδρυμάτων της αλλοδαπής προερχόμενοι από Τμήματα Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Βιοχημείας, Βιοτεχνολογίας, Φαρμακολογίας, Ιατρικής Πληροφορικής (ΑΙ) καθώς και από Τμήματα ή Σχολές με συναφή αντικείμενα.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα και την προκήρυξη, θα βρείτε στην ιστοσελίδα
http://eicca.med.uoc.gr


Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Αιματολογία - Ογκολογία Παιδιών και Εφήβων", διάρκειας 3 ακαδημαϊκών εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίων του πανεπιστημιακού ή του πρώην τεχνολογικού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ή ακαδημαϊκά αναγνωρισμένων τίτλων ανώτατων ιδρυμάτων της αλλοδαπής προερχόμενοι από Τμήματα Ιατρικής, Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Βιοχημείας, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής και άλλων συναφών πεδίων των Επιστημών της Υγείας.Διορία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών: 24 Μαΐου 2024.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα και τις προϋποθέσεις εισαγωγής, θα βρείτε στην ιστοσελίδα
https://www.pho.med.uoc.gr/


Η Ελληνική Εταιρεία Εξωνοσοκομειακής Επείγουσας Ιατρικής (ΕΕΕΕΙ) και οι SOS ΙΑΤΡΟΙ συνεχίζουν δυναμικά την από κοινού εκπαιδευτική τους δραστηριότητα με διοργανώνοντας το 2ο Διαδικτυακό Επιστημονικό Συνέδριο «Επείγουσα Εξωνοσοκομειακή Ιατρική στην Πράξη» (δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε όσο το δυνατόν περισσότερους Επαγγελματίες Υγείας), στις 28 Μαρτίου 20:30-23:30, προσεγγίζοντας ολιστικά την άσκηση της Εξωνοσοκομειακής Επείγουσας Ιατρικής στην Ελλάδα. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.


Η ΑΥΤΟΑΝΟΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΣΥΜΜΑΧΟ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ (IVF) I 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.


Η Ελληνική Εταιρεία Εσωτερικής Παθολογίας (ΕΕΕΠ), στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών της δραστηριοτήτων, αρχίζει κύκλους μαθημάτων για τους ειδικευόμενους (και όχι μόνον) Ιατρούς στην Εσωτερική Παθολογία, με στόχο να καλυφθούν τα κύρια γνωστικά αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο Curriculum της ειδικότητας της Εσωτερικής Παθολογίας, όπως καθορίζεται στο ΦΕΚ 2856-Β (05-07-2019). Τα μαθήματα θα γίνονται διαδικτυακά και είναι ΔΩΡΕΑΝ για τους γιατρούς όλης της χώρας.
Ο 1ος Κύκλος Διαδικτυακών Μαθημάτων αφορά τις "Λοιμώξεις".Η Οργανωτική Επιτροπή των μαθημάτων λαμβάνοντας υπόψη της, τα πολλαπλά αιτήματα για προεγγραφή στον 1ο Κύκλο Μαθημάτων, σας ενημερώνει πως μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας πατώντας στον ακόλουθο σύνδεσμο.


9o Σχολείο Παιδοαλλεργιολογίας , 14-16 Ιουνίου 2024 - Ηράκλειο. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.


Athens Vascular and Endovascular Hands-On Course 2024
City/Country: Athens, Greece
Venue: Akisa Amphitheatre, Attic Building of the Medical School of Athens
Dates: 12 – 13 April 2024
Official Website: https://endovascular.concopco.com
Secretariat e-mail:


Στα πλαίσια της Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης, ο Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας (ΙΣΗ) διοργανώνει την Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2024 στις 7 μμ. εκπαιδευτική συνάντηση με θέμα:"Η ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟ. Το ταξίδι του ασθενούς από τα συμπτώματα στη διάγνωση και θεραπεία" με καλεσμένο ομιλητή τον καθηγητή Νευρολογίας του ΑΠΘ κ. Νικόλαο Γρηγοριάδη και τη συμμετοχή Nευρολόγων του Ιατρικού Συλλόγου Ημαθίας. Λόγω των μη ειδικών συμπτωμάτων της νόσου, η έγκαιρη παραπομπή του ασθενούς και η διάγνωση της ΣΚΠ μπορεί να καθυστερήσει. Αποτέλεσμα μπορεί να είναι η μη έγκαιρη χορήγηση των συγχρόνων διαθέσιμων θεραπειών οι οποίες μπορούν να τροποποιήσουν θετικά την εξέλιξη της νόσου. Η παρουσίαση απευθύνεται σε οικογενειακούς ιατρούς, παθολόγους, ψυχιάτρους, οφθαλμίατρους, ορθοπεδικούς, ουρολόγους και ιατρούς διαφόρων άλλων ειδικοτήτων στους οποίους μπορεί να απευθυνθεί αρχικά ο ασθενής με ΣΚΠ. Θα γίνει και με τη μορφή συζήτησης περιστατικών και στο τέλος θα ανασκοπηθεί σύντομα η σχετική βιβλιογραφία και θα δοθούν σαφείς κατευθυντήριες οδηγίες. Την συνάντηση μπορείτε να την παρακολουθήσετε ζωντανά διαδικτυακά επισκεπτόμενοι τον παρακάτω σχετικό σύνδεσμο του YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=XkmSGnXtwEI
ή δηλώνοντας συμμετοχή στο παρακάτω σχετικό Facebook Event
https://www.facebook.com/events/950120349310176


30η Επιστημονική Ημερίδα "Επίκαιρα Θέματα στην Παιδιατρική" - Σάββατο 02 Μαρτίου 2024. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.


Η Ελληνική Εταιρεία Εσωτερικής Παθολογίας (Ε.Ε.Ε.Π.), στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών της δραστηριοτήτων, αρχίζει κύκλους μαθημάτων για τους ειδικευόμενους (και όχι μόνον) Ιατρούς στην Εσωτερική Παθολογία, με στόχο να καλυφθούν τα κύρια γνωστικά αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο Curriculum της ειδικότητας της Εσωτερικής Παθολογίας, όπως καθορίζεται στο ΦΕΚ 2856-Β (05-07-2019). Τα μαθήματα θα γίνονται διαδικτυακά και είναι ΔΩΡΕΑΝ για τους γιατρούς όλης της χώρας.Ο 1ος Κύκλος Διαδικτυακών Μαθημάτων αφορά τις "Λοιμώξεις". Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.


Αρθροσκοπικές τεχνικές: Νεότερες εξελίξεις. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.


Το Κέντρο Δια βίου Μάθησης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης σε συνεργασία με την Οφθαλμολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης διοργανώνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Δια-Βίου Μάθησης «Χειρουργική της Πρεσβυωπίας» στην αγγλική γλώσσα.
Απευθύνεται σε ειδικούς και ειδικευόμενους οφθαλμιάτρους με ενεργή άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος.
Μέσω του ερευνητικού προγράμματος 82038 της Πρεσβυωπίας του Ιατρικού Τμήματος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου, έχουν εξασφαλιστεί οι πόροι που θα καλύψουν τα δίδακτρα για 10 εκπαιδευόμενους του προγράμματος (10
πλήρεις υποτροφίες).
Ημερομηνία λήξης αιτήσεων: 10/03/2024
Ημερομηνία έναρξης προγράμματος: 01/04/2024
Ιστοσελίδα προγράμματος: http://presb.med.duth.gr
Ιστοσελίδα ΚΕΔΙΒΙΜ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου: https://kedivim.duth.gr
Ενημερωτικό Video προγράμματος: https://shorturl.at/crJX7
Περισσότερες Πληροφορίες


Σας γνωστοποιούμε την έναρξη διεξαγωγής διαδικτυακών μαθημάτων για το 2024 στο πλαίσιο του Νέου Τακτικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοσκοπικής Χειρουργικής.
Το πρώτο webinar με τίτλο Ο ρόλος του ICG στην Ενδοσκοπική Χειρουργική έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 20:00.
Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα:
Συντονιστής: Γ. Σάμπαλης
Ο ρόλος του ICG στην Ενδοσκοπική Χειρουργική – Χοληφόρα | Β. Δρακόπουλος.
Ο ρόλος του ICG στην Ενδοσκοπική Χειρουργική Παχέος Εντέρου | Μ. Πραματευτάκης.
Ο ρόλος του ICG στην Ενδοσκοπική Χειρουργική Επινεφριδίων | Π. Μεταξάς
Οι εφαρμογές του ICG στην Οισοφαγεκτομή | Σ. Τριανταφύλλου
Σχολιαστής : Σ. Συμεωνίδης
Η συμμετοχή στα webinar είναι ελεύθερη ενώ απαιτείται προεγγραφή ΕΔΩ


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» (Ε.Ε.Π.Ν.Ε.)
3ο Κλινικό Φροντιστήριο Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης ΣΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΑ
Διεξαγωγή: Παρασκευή 1 Μαρτίου, Σάββατο 2 Μαρτίου και Κυριακή 3 Μαρτίου 2024
Αμφιθέατρο Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
*Δήλωση συμμετοχής ηλεκτρονικά, έως τις 24 Φεβρουαρίου 2024, αποστέλλοντας το Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. (
e-mail: sseh.evaggelismos@gmail.com).
*Προϋπόθεση για δήλωση συμμετοχής είναι η παρακολούθηση του συνολικού χρόνου διεξαγωγής του 3ήμερου Κλινικού Φροντιστηρίου (εισηγήσεων και Hands-On εκπαίδευσης) και αποστολή του εντύπου δήλωσης συμμετοχής προσωπικά από κάθε ενδιαφερόμενο.
(3ήμερη Προφορική και Hands-On Εκπαίδευση βάσει προγράμματος: Παρασκευή 01-03-24, ώρες 16:00-20:30 - Σάββατο 02-03-24, ώρες 09:30-19:00 - Κυριακή 03-03-24, ώρες 09:30-18:30).
Πρόγραμμα-Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής:
https://www.evaggelismos-hosp.gr/index.php/ekpaideftika-programmata-epistimonikon-tmimaton/ekdiloseis-hands-on-courses-2024
Διευκρινίσεις:
-Προϋπόθεση για δήλωση συμμετοχής είναι η παρακολούθηση του συνολικού χρόνου διεξαγωγής του Κλινικού Φροντιστηρίου (εισηγήσεων και Hands-On εκπαίδευσης) και αποστολή του εντύπου δήλωσης συμμετοχής προσωπικά από κάθε ενδιαφερόμενο
-Δωρεάν συμμετοχή, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
-Θα χορηγηθούν Πιστοποιητικά Παρακολούθησης με Μόρια Σ.Ι.Ε. (Π.Ι.Σ.)
-Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του πιστοποιητικού είναι η παρακολούθηση του συνολικού χρόνου διεξαγωγής του Κλινικού Φροντιστηρίου καθώς και συμπλήρωση-αποστολή του Εντύπου Αξιολόγησης.


33ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ, 09-11 Φεβρουαρίου 2024, Ιωάννινα
Σύμφωνα με τα κριτήρια της UEMS-EACCME χορηγούνται 19 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για τις ιατρικές ειδικότητες
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΕΓΓΡΑΦΗ.

2ο Εκπαιδευτικό Μάθημα Εξωσωματικής Κυκλοφορίας 2023-2024, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2024, περισσότερα εδώ

Σελίδα Εκπαιδευτικών Μαθημάτων: https://www.livemedia.gr/perfusioncourses23-24

Διαδικτυακό Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο "Ψυχιατρική στον κύκλο της ζωής - Από τη βρεφονηπιακή ηλικία στην ενέλιξη: Ψυχοπαθολογία και Θεραπευτικές Προσεγγίσεις", Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.


Το 2ο Σεμινάριο Κλινικής - Χειρουργικής Ανατομίας και Εμβιομηχανικής του Γόνατος είναι πλέον γεγονός και με αυτό ανοίγει ένας ακόμη πιο πολύπλευρος και ολοκληρωμένος κύκλος σεμιναρίων.
Διακεκριμένοι ομιλητές και εκπαιδευτές θα προσεγγίσουν την ανατομία του γόνατος κλινικά, χειρουργικά, απεικονιστικά.
Θα υπάρχει πρακτική άσκηση στην υπερηχοτομογραφία του γόνατος και Ηands - on εξάσκηση σε πτωματικά παρασκευάσματα.
Θα επιτελεστούν χειρουργικές προσπελάσεις στο γόνατο και Ανατομική Παρασκευή σε:
- τετρακέφαλο και επιγονατιδικό σύνδεσμο
- MPFL
- έσω πλάγιο
- έξω πλάγιο και ALL
- υπερεπιγονατιδικούς νευρικούς κλάδους
- θύλακο
- μηνίσκους και χιαστούς συνδέσμους
- αγγεία και νεύρα της ιγνυακής χώρας
Σχετικές πληροφορίες θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://anatomylabuth.wixsite.com/anatomycourses
Ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι πολύ περιορισμένος, ώστε να τηρηθεί η αναλογία 2 συμμετέχοντες ανά παρασκεύασμα!


Παράταση υποβολής αιτήσεων: Υποτροφία «Γεώργιος Νούλης» 2023-2024
Δείτε εδώ και εδώ


Προκήρυξη Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ογκολογία: Από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία"- Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024. Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, οργανώνει και λειτουργεί Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Ογκολογία: Από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία" το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ), διάρκειας 3 ακαδημαϊκών εξαμήνων. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.


Η επιστημονική εταιρεία Eλληνικό Δίκτυο Διαβήτη στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Ε.Δ.ΔΙ.Π.Φ.Υ) διοργανώνει Διαδικτυακό Σεμινάριο (webinar) για τον Σακχαρώδη Διαβήτη. Το Σεμινάριο απευθύνεται σε ιατρούς της Π.Φ.Υ και είναι με ελεύθερη συμμετοχή. Η ινσουλινοθεραπεία στον ΣΔτ2.Τετάρτη 13/12/2023 και ώρα 21:00. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.


WEBINAR ΕΑΕ: «Χιαστός & Μηνίσκος: Σύγχρονες Προσεγγίσεις Αποκατάστασης» 15/12/2023, ΩΡΑ 21.00. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή πατήστε εδώ.


37ο Σεμινάριο ΜΕΘ Επείγουσας & Εντατικής Παιδιατρικής με θέμα "Χορήγηση ενδοφλέβιων υγρών από τα ΤΕΠ στη ΜΕΘ", Σάββατο 02 Δεκεμβρίου 2023 στο αμφιθέατρο "Καθηγητής Κωνσταντίνος Παπαδάτος" του Νοσοκομείου Παίδων "Π. & Α. Κυριακού", στην Αθήνα. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί μόνο με φυσική παρουσία και η συμμετοχή θα είναι δωρεάν για όλους.Επιλέγοντας τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε το επιστημονικό πρόγραμμα και τη φόρμα εγγραφής του σεμιναρίου. ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ


Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου υπό τον τίτλο: «Ανάπτυξη κλινικών περιπτώσεων θρόμβωσης και λήψη θεραπευτικών αποφάσεων».To Εκπαιδευτικό Σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 (16:00 – 20:00) και το Σάββατο 20 Ιανουαρίου (09:00 – 17:00) 2024, στο ξενοδοχείο Grecotel Larissa Imperial στη Λάρισα, διοργανώνεται από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θρόμβωση και Αντιθρομβωτική Αγωγή» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Μ. Ματσάγκα.
Αποστολή του ΠΜΣ είναι να καλλιεργεί και να προάγει με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση ερευνητών και επαγγελματιών υγείας στον προληπτικό έλεγχο, τη διάγνωση και θεραπεία της θρόμβωσης, αλλά και στην ενδελεχή γνώση των διάφορων αντιθρομβωτικών φαρμάκων, στη χρήση τους και στην αντιμετώπιση των επιπλοκών τους.
Κατά τη διάρκεια του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου θα γίνει ανακεφαλαίωση των καταστάσεων που προκαλούν θρόμβωση και του βέλτιστου τρόπου αντιμετώπισής τους.
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες υγείας, η εγγραφή είναι δωρεάν και πραγματοποιείται στον παρακάτω σύνδεσμο https://www.e-myrtaly.gr/gr/master-thrombosis2024


Ημερομηνία:Τρίτη 21 Νοεμβρίου, Ώρα 20.00
Προεδρείο: Κωνσταντίνος Δίτσιος, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Καθηγητής Ορθοπαιδικής ΑΠΘ, Αντιπρόεδρος Α' ΟΤΕΜΑΘ, Νοσοκ. Γ. Γεννηματάς, Θεσσαλονίκη
•Θέμα: Προσπελάσεις βραχιονίου και αγκώνα
Ομιλητής:Κωνσταντίνου Παναγιώτης, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Νοσοκ. Γ. Γεννηματάς, Θεσσαλονίκη
•Θέμα: Υπερκονδύλια κατάγματα βραχιονίου στον αναπτυσσόμενο σκελετό
Ομιλητής: Αντωνογλούδης Πασχάλης, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Νοσοκ. Γ. Γεννηματάς, Θεσσαλονίκη
Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/87918501677?pwd=K0J4aDd3TDZKbk00c3NqWVM1MXg2dz09
Meeting ID: 879 1850 1677
Passcode: 2yR3NP


Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών συνεχίζει τον κύκλο εκπαιδευτικών διαδικτυακών μαθημάτων και διοργανώνει το επόμενο WEBINAR με τίτλο «Εμβόλια ενηλίκων 2023: Χρηστικές πληροφορίες», την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 19.00-20.30. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.


1ου Μετεκπαιδευτικού Σχολείου με θέμα: «Νεότερα δεδομένα στην αναγνώριση και διαχείριση του Κάρδιο – Νεφρικού Κινδύνου», το οποίο διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Μεταβολικής Ιατρικής ΕΕΜΙ και θα διεξαχθεί από 17 έως 18 Νοεμβρίου 2023, στα Ιωάννινα, στο Ξενοδοχείο Du Lac. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.


20o Webinar: Ο νεφρός ως όργανο στόχος στον ΣΔ. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.


37ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΘ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ & ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ στο αμφιθέατρο "Καθηγητής Κωνσταντίνος Παπαδάτος" του Νοσοκομείου Παίδων "Π. & Α. Κυριακού", ΣΑΒΒΑΤΟ 02 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023, ΑΘΗΝΑ. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.


Ημερομηνία:Τρίτη 14 Νοεμβρίου, Ώρα 20.00
Προεδρείο: Γεώργιος Δρόσος, Καθηγητής Ορθοπαιδικής - Πρόεδρος ΟΤΕΜΑΘ
•Θέμα: Κατάγματα Διάφυσης Βραχιονίου
Ομιλητής:Γερογιάννης Δημήτριος, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Λάρισα
•Θέμα: Παγωμένος ώμος
Ομιλητής: Χρήστος Γαρνάβος, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Αθήνα
Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/87918501677?pwd=K0J4aDd3TDZKbk00c3NqWVM1MXg2dz09
Meeting ID: 879 1850 1677
Passcode: 2yR3NP


Προκήρυξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην "Ανθρώπινη Αναπαραγωγή" της Ιατρικής ΔΠΘ 2023-24. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.


Ημερομηνία:Τρίτη 31 Οκτωβρίου, Ώρα 20.00
Προεδρείο: Περικλής Παπαδόπουλος, Καθηγητής Ορθοπαιδικής ΑΠΘ, Δ/τής Β΄ Παν. Ορθοπαιδικής Κλινικής, Νοσοκ. Γεννηματάς, Θεσσαλονίκη
•Θέμα: Αστάθεια ώμου
Ομιλητής:Αντωνογιαννάκης Εμμανουήλ, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Αθήνα
•Θέμα: Ρήξη του μυοτενόντιου πετάλου του ώμου
Ομιλητής: Φανδρίδης Εμμανουήλ, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Αθήνα
Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/87918501677?pwd=K0J4aDd3TDZKbk00c3NqWVM1MXg2dz09
Meeting ID: 879 1850 1677
Passcode: 2yR3NP


Ενιαίο Μεταπτυχιακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ορθοπαιδικής (ΟΤΕΜΑΘ) 2023-2024
Ημερομηνία:Τρίτη 17 Οκτωβρίου, Ώρα 20.00
Προεδρείο: Χαλίδης Βύρων, Ορθοπαιδικός, Επικ. Καθηγητής Ορθοπαιδικής ΑΠΘ, Αντιπρόεδρος Β' ΟΤΕΜΑΘ
•Ομιλητής: Τσαρίδης Ευστάθιος, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Διευθυντής Ορθοπαιδικής Κλινικής, Νοσοκομείο Καβάλας
Θέμα: Κατάγματα κεντρικού βραχιονίου
•Ομιλητής: Ηλιόπουλος Ευθύμιος, Επικ. Καθηγητής Ορθοπαιδικής ΔΠΘ
Θέμα: Κατάγματα κλείδας και ωμοπλάτης
Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/87918501677?pwd=K0J4aDd3TDZKbk00c3NqWVM1MXg2dz09
Meeting ID: 879 1850 1677
Passcode: 2yR3NP


Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο "Ψυχιατρική στον κύκλο της ζωής - Από τη βρεφονηπιακή ηλικία στην ενέλιξη: Ψυχοπαθολογία και Θεραπευτικές Προσεγγίσεις", που υλοποιείται από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας, Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακρίβειας «Κώστας Στεφανής» (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.) και την ΑμΚΕ «ΙΑΣΩΝ», για το ακαδημαϊκό έτος 2023 - 2024. Η ανακοίνωση βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας, Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακριβείας "Κώστας Στεφανής" (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.):
https://www.epipsi.gr/index.php/announcements/16-seminars-programs/408-2023-2031


43ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Παιδιατρικής, 04-05 Νοεμβρίου 2023. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.


Το Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών διοργανώνει το «10o Ετήσιο πρόγραμμα της Συνεχιζόμενης Ιατρικής Επιμόρφωσης στην Παιδιατρική» του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, τα οποία θα πραγματοποιούνται από τον Οκτώβριο 2023 μέχρι τον Ιούλιο 2023, υβριδικά. Για το πρόγραμμα πατήστε εδώ.


Το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών διοργανώνει για 10η συνεχή χρονιά το Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Ιατρικής Επιμόρφωσης το οποίο είναι ανοικτό όχι μόνο στους συναδέλφους του Ομίλου αλλά και σε όλους τους ιατρούς του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Όπως μπορείτε να δείτε από το επισυναπτόμενο πρόγραμμα, οι ομιλίες και οι εκδηλώσεις είναι υψηλού επιπέδου από ομιλητές μεγάλου κύρους τόσο από το Ιατρικό όσο και από άλλα ιδρύματα και την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.


1ο Συνέδριο: η Ογκολογία στην Περιφέρεια | Προκλήσεις και Διλήμματα στη Καθ’ Ημέρα Πράξη
6-7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 , Divani Corfu Palace, Kέρκυρα
Υβριδικό συνέδριο Δωρεάν εγγραφή!
Το συνέδριο μοριοδοτείται με 14 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης
Κάντε τώρα την εγγραφή σας εδώ


Η Μαιευτική Γυναικολογική Εταιρεία Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο συνεχούς επιστημονικής ενημέρωσης, έχει προγραμματίσει ολιγόωρα διαδικτυακά μαθήματα, ποικίλης Ιατρικής θεματολογίας. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή η συμμετοχή σας στην 1η διαδικτυακή συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 20.00μ.μ.
Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Online εγγραφή εδώ


26/09/2023

Το Ερρίκος Ντυνάν για 9η χρονιά συνεχίζει δυναμικά την ιδιαίτερα επιτυχημένη εκπαιδευτική του δραστηριότητα για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, με τα Μοριοδοτούμενα Σεμινάρια να αποτελούν πλέον θεσμό.
Το Πρόγραμμα των Μοριοδοτούμενων Σεμιναρίων που απευθύνεται σε όλους τους ιατρούς, φοιτητές και λοιπούς επαγγελματίες υγείας (όπως νοσηλευτές κ.λπ.) και στόχο έχει πάντα την ενημέρωση για τις εξελίξεις στην σύγχρονη ιατρική, με την συμμετοχή καταξιωμένων -στους τομείς εξειδίκευσής τους- Ιατρών, τόσο του Ερρίκος Ντυνάν όσο και της ευρύτερης Ιατρικής Κοινότητας. Και φέτος τα σεμινάρια μοριοδοτούνται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ) συνολικά με 70 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits). Σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME- UEMS, και την αντίστοιχη έγκριση του Π.Ι.Σ., δίδονται σε κάθε ιατρό 2 (δύο) μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης για την παρακολούθηση καθενός από τα 35 σεμινάρια που το απαρτίζουν.
Η συμμετοχή είναι δωρεάν και μπορεί να γίνει είτε Livestreaming (με τη δυνατότητα ερωτήσεων σε chat, καθώς και επικοινωνία και αξιολόγηση του προγράμματος ηλεκτρονικά) είτε δια ζώσης, με φυσική παρουσία στο Αμφιθέατρο του Ερρίκος Ντυνάν.
Τόσο για τη livestreaming παρακολούθηση όσο και για την παρακολούθηση με φυσική παρουσία είναι προαπαιτούμενη -και για παλαιούς και για νέους συμμετέχοντες - η ηλεκτρονική προεγγραφή.
Κάντε την εγγραφή σας και παρακολουθήσετε ζωντανά τα μοριοδοτούμενα σεμινάρια εδώ
Μπορείτε πάντα να βλέπετε και τις εισηγήσεις και συζητήσεις από τα παλαιότερα σεμινάρια εδώ:
Η σωστή καταγραφή του χρόνου παρακολούθησης και παρουσίας επιτυγχάνεται όταν κάνετε log in με Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge ή Safari.


25/09/2023

Πρόγραμμα δια-βίου μάθησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης «Πιστοποίηση Χρήστη DDART». Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.


18/09/2023

Η Ιατρική Εταιρεία Βελονισμού Ελλάδας σε συνεργασία με το Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Βελονισμού Ελλάδας διοργανώνει την 25η εκπαιδευτική σειρά σεμιναρίων Ιατρικού Βελονισμού (2023 – 2025) με έναρξη στις 14 Οκτωβρίου στην Αθήνα και στις 30 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Τα σεμινάρια αφορούν αποκλειστικά ιατρούς όλων των ειδικοτήτων. Στόχος μας είναι η πλήρης και άρτια θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των ιατρών, ώστε μετά την ολοκλήρωση των σεμιναρίων να είναι δυνατή η ασφαλής και αποτελεσματική εφαρμογή της ιατρικής πράξης του βελονισμού. Ακολουθούμε πιστά το διεθνές πρόγραμμα εκπαίδευσης της ICMARΤ, όπως άλλωστε γίνεται και στις άλλες χώρες της Ευρώπης, (η ICMART αποτελεί το Παγκόσμιο Συμβούλιο του Ιατρικού Βελονισμού). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.


11/9/2023

Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες,
Η Oργανωτική Eπιτροπή του 12ου Πανελλήνιου Συνέδριου Ιατρικής Βιοπαθολογίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 06-08 Οκτωβρίου 2023, στο Μέγαρο Μουσικής, στην Αθήνα, σας προσκαλεί να πάρετε μέρος στις Εργασίες του.

Στόχος των Κλινικών Φροντιστηρίων, είναι η σε βάθος παρουσίαση θεμάτων με ιδιαίτερο καθημερινό ενδιαφέρον στην ιατρική εργαστηριακή πρακτική, η ανάλυση των βασικών εννοιών και γνώσεων αλλά και η ενημέρωση για τις νεότερες επιστημονικές εξελίξεις.
Κάθε κλινικό φροντιστήριο θα συνοδεύεται από το εκπαιδευτικό υλικό του και θα χορηγούνται μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης από τον ΠΙΣ.

Η θεματολογία των τεσσάρων κλινικών φροντιστηρίων:
1. Ανοσολογία "Το Ανοσολογικό Εργαστήριο στη μεταμόσχευση ιστών και οργάνων"
2. Αιματολογία - Αιμοδοσία "Φυσιολογία και Παθολογία της Κοκκιώδους σειράς"
3. Μικροβιολογία "Διεισδυτικές Μυκητιάσεις: Νεότερα δεδομένα για Ασπεργίλλωση και Μουκορμύκωση"
4. Βιοχημεία "Διαταραχές ομοιοστασίας γλυκόζης: Κλινικοεργαστηριακή διερεύνηση και αντιμετώπιση"

Σας προσκαλούμε λοιπόν να συμμετάσχετε ενεργά στις εργασίες των Κλινικών Φροντιστηρίων του 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιατρικής Βιοπαθολογίας, στο Μέγαρο Μουσικής, στην Αθήνα.

Σας περιμένουμε όλους!

Η Πρόεδρος,
Χρυσούλα Νικολάου

Link: www.medevents.gr/congress/biopathology_kf23

ΕΓΓΡΑΦΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ

Κλινικό Φροντιστήριο Νο1 "Ανοσολογία"
Παρασκευή 6/10/2023 στις 14.30-16.30
€ 30,00 - για την εγγραφή σας πατήστε εδώ.

Κλινικό Φροντιστήριο Νο2 "Αιματολογία - Αιμοδοσία"
Σάββατο 7/10/2023 στις 17.00-19.00
€ 30,00 - για την εγγραφή σας πατήστε εδώ.

Κλινικό Φροντιστήριο Νο3 "Μικροβιολογία"
Σάββατο 7/10/2023 στις 15.00-17.00
€ 30,00 - για την εγγραφή σας πατήστε εδώ.

Κλινικό Φροντιστήριο Νο4 "Βιοχημεία"
Κυριακή 8/10/2023 στις 15.00-17.00
€ 30,00 - για την εγγραφή σας πατήστε εδώ.

Συμμετοχή σε όλα τα Κλινικά Φροντιστήρια € 100,00 - για την εγγραφή σας πατήστε εδώ.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Στα Κλινικά Φροντιστήρια χορηγούνται 2 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (C.M.E. – C.P.D. Credits) / φροντιστήριο, από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.


7/9/2023

Παράταση Προκήρυξης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ-ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ" - Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024
Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ-ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ", διάρκειας 4 ακαδημαϊκών εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).
Το Πρόγραμμα καλεί τους ενδιαφερόμενους πτυχιούχους του πανεπιστημιακού ή του πρώην τεχνολογικού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ή ακαδημαϊκά αναγνωρισμένων τίτλων ανώτατων ιδρυμάτων της αλλοδαπής προερχόμενους από:
(α) Τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής και άλλων Τμημάτων Επιστημών Υγείας
(β) Τμήματα Οικονομικών, Διοικητικών και Κοινωνικών Επιστημών και άλλων Τμημάτων συναφών αντικειμένων
(γ) Τμήματα, το αντικείμενο των οποίων σχετίζεται με δράσεις δημόσιας υγείας, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και διοίκησης υπηρεσιών υγείας
(δ) Τμήματα συναφούς με το Πρόγραμμα γνωστικού αντικειμένου
να υποβάλλουν αίτηση για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 μέχρι και τις 12 Σεπτεμβρίου 2023.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα και την Προκήρυξη, θα βρείτε στην ιστοσελίδα
https://newmph.med.uoc.gr/


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟY ΕΤΟΥΣ 2023-2024 ΤΟΥ Π.Μ.Σ.
«Ανάπτυξη νέων φαρμάκων: έρευνα, κυκλοφορία και πρόσβαση»
Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Ανάπτυξη νέων φαρμάκων: έρευνα, κυκλοφορία και πρόσβαση»
“Development of new drugs: research, launch and access”
Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) και Τίτλου Σπουδών Master (MSc).
Πληροφορίες: Γραμματεία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Εκπαίδευσης Ογκολογικής Μονάδας Γ ΠΠ, ΓΝΑ «Η Σωτηρία» Λ. Μεσογείων 152, 115 27 Αθήνα. Κτίριο Ζ (τέλος κίτρινης γραμμής, 3ος όροφος), τηλ: 2107700220, 6942491100
Εmail:
Για την προκήρυξη πατήστε εδώ
Για την αίτηση υποψηφιότητας πατήστε εδώ


6/9/2023

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2020−2021 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Εμβρυομητρική Ιατρική» (ΦΕΚ ίδρυσης 4355/5-10-2020). Στα δύο ακαδημαϊκά χρόνια λειτουργίας του είχε ευρύτατη αποδοχή, ιδιαίτερα στη δεύτερη περίοδο όπου οι υποψήφιοι φοιτητές ξεπέρασαν κατά 31% αυτούς που το παρακολούθησαν.
Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του τίτλου του ΠΜΣ ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, πλήρους φοίτησης (2 εξάμηνα παρακολούθησης μαθημάτων και 1 εξάμηνο για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας).
Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών είναι απαραίτητη η φοίτηση και επιτυχής εξέταση σε 10 συνολικά μαθήματα που κατανέμονται στα δύο εξάμηνα σπουδών, η συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και η πρακτική άσκηση. Περισσότερα


5/9/2023

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Θρόμβωση και Αντιθρομβωτική Αγωγή», από το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με διευθυντή τον Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής. κ. Μιλτιάδη Ματσάγκα.
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (ΜΦ) πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής των Σχολών Επιστημών Υγείας των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι λοιπών συναφών με το αντικείμενο του Προγράμματος τμημάτων πανεπιστημίων και πρώην ΑΤΕΙ.
Υποτροφία ύψους 2.000 ευρώ για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, δίδεται σε έναν εκ των αριστευσάντων φοιτητών.
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Οκτωβρίου 2023.
Επισυνάπτεται η Προκήρυξη με όλες τις σχετικές πληροφορίες.


14/8/2023

"Μετεκπαιδευτικά μαθήματα πρακτικής εξάσκησης στη βασική ενδοσκοπική χειρουργική στη Γυναικολογία πάνω σε προπλάσματα" που προσφέρονται μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης.
Υπεύθυνος προγράμματος : Άγγελος Δανιηλίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας ΑΠΘ
https://kedivim.auth.gr/programs/8640/

10/8/2023

 Το Ινστιτούτο Αγγειακών Παθήσεων (ΙΑΠ) αποφάσισε τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών με σκοπό την απόκτηση Τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών σε αντικείμενα που αφορούν τις Αγγειακές Παθήσεις.

Για την προκηρύξη πατήστε εδώ


13/7/2023

Πανεπιστήμιο Πειραιώς - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας"

Το τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσφέρει για 10η συνεχή χρονιά το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας».
Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών σχεδιασμένο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και απαιτήσεις των σύγχρονων συστημάτων Υγείας για νέους απόφοιτους και εργαζόμενους σε διαφορετικούς τομείς συμπεριλαμβάνοντας:
· κλινικούς γιατρούς και επαγγελματίες υγείας του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα
· αναλυτές και στελέχη ασφαλιστικών οργανισμών και εταιρειών
· απασχολούμενους στον τομέα της χρηματοδοτικής διαχείρισης και της διοίκησης των υπηρεσιών υγείας
· μέλη κυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων και Ρυθμιστικών Αρχών
· στελέχη φαρμακευτικών εταιρειών και εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την οικονομική αξιολόγηση και την τιμολόγηση των υπηρεσιών υγείας.
Η συμμετοχή εξειδικευμένων ακαδημαϊκών και έμπειρων επαγγελματιών από το χώρο των Οικονομικών Επιστημών και της Διοίκησης, διασφαλίζει τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των σπουδαστών και παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία απόκτησης ειδίκευσης προκειμένου να ανταποκριθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις συνεχώς αυξανόμενες προκλήσεις του τομέα της υγείας. 

Υποβάλετε τώρα την αίτηση σας για συμμετοχή στο πρόγραμμα.
Επικοινωνήστε με τη Γραμματεία Συντονισμού του Μεταπτυχιακού Προγράμματος για περισσότερες πληροφορίες:
Τηλ. +30 210 414 2298 • +30 698 710 6326
Email:
Website: www.msc-hem.gr            Περισσότερα εδώ


15/6/2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για το ακαδ. έτος 2023-2024 από 01/06 έως και 10/07/2023, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών «Σύγχρονη Εφαρμοσμένη Μικροβιολογία» του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ
Για περισσοτερες πληροφορίες πατήστε εδώ


11/4/2023

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακων Σπουδών "Ηγεσία, Καινοτομια & Πολιτικές Αξίας στην Υγεία"
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
https://healthleader.uniwa.gr  693 843 03 23
3 Ακαδημαϊκά εξάμηνα | 90 ECTS
Υποβολή αιτήσεων : 20/4/2023 εως 30/6/2023  και 1/9/2023 εως 17/9/2023


10/4/2023

Προκήρυξη Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην "ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" - Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024
Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας οργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην "Βιοπληροφορική", διάρκειας 4 ακαδημαϊκών εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).
Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί:
Πτυχιούχοι Τμημάτων πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, ενδεικτικά προερχόμενοι από τα Τμήματα:
(α) Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής και άλλων συναφών Τμημάτων Επιστημών Υγείας.
(β) Βιολογίας, Φυσικής, Μαθηματικών, Χημείας και άλλων Τμημάτων συναφών αντικειμένων.
(γ) Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών ή και άλλων Τμημάτων συναφών αντικειμένων,
καθώς και του πρώην τεχνολογικού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης συναφούς με το Πρόγραμμα γνωστικού αντικειμένου.
Λήξη υποβολής αιτήσεων: 15 Μαϊου 2023
Γραμματεία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ιατρική Σχολή
Πανεπιστήμιο Κρήτης
τηλ. 2810 394526, 2810 392119
Για την Προκήρυξη πατήστε εδώ


           Η Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση (ΣΙΕ) αποτελεί μια διαδικασία συνεχούς βελτίωσης των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του γιατρού διότι κατοχυρώνει την ποιότητα των παρεχομένων προς την κοινωνία υπηρεσιών και διαφυλάσσει το κύρος του ιατρικού επαγγέλματος.Στο πλαίσιο λειτουργίας του ΙΣΑ ως Μετεκπαιδευτικού Κέντρο Γνώσης, εφαρμόζουμε "Προγράμματα Μοριοδοτούμενης Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης" και "Διαγωνισμούς Υποτροφιών Νέων Γιατρών", με στόχο την εφαρμογή μιας ουσιαστικής στήριξης στους νέους γιατρούς, παρέχοντάς τους έτσι τη δυνατότητα επιδοτούμενης επιστημονικής κατάρτισης σε αναγνωρισμένα επιστημονικά κέντρα της ειδικότητάς τους.

 

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2020−2021 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Εμβρυομητρική Ιατρική» (ΦΕΚ ίδρυσης 4355/5-10-2020). Στα δύο ακαδημαϊκά χρόνια λειτουργίας του είχε ευρύτατη αποδοχή, ιδιαίτερα στη δεύτερη περίοδο όπου οι υποψήφιοι φοιτητές ξεπέρασαν κατά 33% αυτούς που το παρακολούθησαν.
Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του τίτλου του ΠΜΣ ορίζεται σε τρία(3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, πλήρους φοίτησης (2 εξάμηνα παρακολούθησης μαθημάτων και 1 εξάμηνο για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας).
Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών είναι απαραίτητη η φοίτηση και επιτυχής εξέταση σε 10 συνολικά μαθήματα που κατανέμονται στα δύο εξάμηνα σπουδών, η συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και η πρακτική άσκηση.
Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 ισχύουν τα παρακάτω:
Η θεωρητική διδασκαλία θα πραγματοποιηθεί με παρουσία φυσική ή διαδικτυακή σε 6 Σαββατοκύριακα / ανά εξάμηνο, τα οποία διεξάγονται ως εξής::
Παρασκευή: 16:00-20:00 (4 ώρες)
Σάββατο: 10:00-14:00 και 15:00-19:00 (8 ώρες)
Κυριακή: 10:00-14:00 (4 ώρες)
Η θεματολογία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα παρακάτω: Στατιστική και μεθοδολογία της έρευνας, σακχαρώδης διαβήτης και λοιπές ενδοκρινικές παθήσεις στην κύησης, φυσιολογία και παρακολούθηση της κύησης, προγεννητικός έλεγχος, υπερτασιακή νόσος και αιματολογικές παθήσεις, πρόωρος τοκετός, υπογονιμότητα και επιπτώσεις στην κύηση, νεοπλασματικές παθήσεις και κύηση, επιπλοκές κατά τον τοκετό και τη λοχεία.
Συντονιστική Επιτροπή
Αθανασιάδης Απόστολος - Διευθυντής του ΠΜΣ «Εμβρυομητρική Ιατρική» Καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας – Εμβρυομητρικής Ιατρικής ΑΠΘ
Μαμόπουλος Απόστολος - Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας ΑΠΘ
Καλογιαννίδης Ιωάννης – Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας ΑΠΘ
Δαγκλής Θεμιστοκλής Δαγκλής - Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας ΑΠΘ
Παπανικολάου Ευάγγελος – Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας ΑΠΘ
Καθηγητές
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 δίδαξαν στο μεταπτυχιακό 134 καθηγητές από την Ελλάδα αλλά και το Εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα καθηγητές από όλες τις ελληνικές ιατρικές σχολές, από περίπου 40 διαφορετικές ειδικότητες και από 4 πανεπιστήμια της Ευρώπης.
Μαθήματα
Οι φοιτητές του μεταπτυχιακού θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν 155 διαφορετικές παρουσιάσεις, που, μεταξύ άλλων, συμπεριλαμβάνουν: τις τελευταίες έρευνες, μελέτες, κλινικά πρωτόκολλα καθώς και βιβλιογραφία, υλικό που θα βρίσκεται στη διάθεση των συμμετεχόντων.
Συνολικά 260 διδακτικές ώρες όπου οι φοιτητές θα έχουν άμεση επαφή με τον καθηγητή για ανάλυση και συζήτηση.
Πρακτική
Η πρακτική διδασκαλία θα περιλαμβάνει:
4 συνεδρίες επί 2 ώρες, με παρουσία φυσική ή διαδικτυακή και συζήτηση πραγματικών περιστατικών με παθολογία της κύησης.
3 συνεδρίες επί 4 ώρες (πρωινά), με φυσική παρουσία στο τμήμα Εμβρυομητρικής της Γ΄ Μαιευτικής Γυναικολογικής κλινικής στο ΓΝΘ Ιπποκράτειο (παρέχεται και η δυνατότητα συνεργασίας με Ιδρύματα άλλων πόλεων).
Η πρακτική διδασκαλία θα δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να έχουν:
Διαχείριση πραγματικών περιστατικών
Πρόσβαση στους υπερήχους, αίθουσα τοκετών και χειρουργείο
Εκπαίδευση σε κλινικά πρωτόκολλα
Πρακτική άσκηση σε προπλάσματα και όλο τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό της Γ’ Γυναικολογικής κλινικής στο ΓΝΘ Ιπποκράτειο.
Αιτήσεις
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν από την Τετάρτη 01 Ιουνίου 2022 έως και την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022, εμπρόθεσμα, την αίτηση συμμετοχής, με τα απαιτούμενα συνοδευτικά δικαιολογητικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο
Η αίτηση συμμετοχής θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικής https://www.med.auth.gr (επικαιρότητα-Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ιατρικής).

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος


Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) δέχεται αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 μέχρι τις 20 Ιουλίου. Οι αιτήσεις συμπληρώνονται και υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου: www.ouc.ac.cy
Το ΑΠΚΥ είναι δημόσιο πανεπιστημιακό ίδρυμα της Κύπρου. Είναι το πρώτο και μοναδικό στην Κύπρο που εφαρμόζει αποκλειστικά την ανοικτή και εξ αποστάσεως μεθοδολογία φοίτησης. Έτσι, ο φοιτητής μπορεί να σπουδάζει από τον δικό του χώρο, στον δικό του χρόνο, ακολουθώντας τον δικό του ρυθμό. Οι εξετάσεις διεξάγονται σε Κύπρο & Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο).
Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 προσφέρονται 4 Πτυχιακά και 22 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών καθώς και Αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες. Ειδικά στις Οικονομικές Επιστήμες & τη Διοίκηση, το ΑΠΚΥ προσφέρει τα ακόλουθα πολύ αξιόλογα, ποιοτικά, αναγνωρισμένα Προγράμματα Σπουδών:

Μεταπτυχιακά (επιπέδου μάστερ)
Διοίκηση Μονάδων Υγείας (στον Τομέα που αφορά στην Υγεία προσφέρονται, επίσης, τα : Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Υγείας και Τηλεϊατρική και Βιοηθική-Ιατρική Ηθική)
Διοίκηση, Τεχνολογία και Ποιότητα
Λαμβάνοντας υπόψη τις συγκυρίες της εποχής, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει λάβει αποφάσεις για παραχώρηση οικονομικών ελαφρύνσεων, σε περιπτώσεις :
εφάπαξ εξόφλησης διδάκτρων/διαχειριστικού κόστους,
φοιτητών που έχουν 3 και άνω ανήλικα τέκνα,
φοιτητών της ίδιας οικογένειας,
φοιτητών που συνεχίζουν τη φοίτησή τους στο ΑΠΚΥ, παρακολουθώντας 2ο ή 3ο Πρόγραμμα Σπουδών.
Η σχετική πληροφόρηση και οι προϋποθέσεις υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας, στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/prospective/prospective-cost


Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενα σεμινάρια από το ΚΕΔΙΒΙΜ του ΠΑΝΤΕΙΟΥ Πανεπιστημίου


Προκήρυξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Τμήματος Ιατρικής με τίτλο "Ανθρώπινη Αναπαραγωγή¨ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22
Για την προκήρυξη πατήστε εδώ
Για την αίτηση συμμετοχής πατήστε εδώ


Aνακοίνωση για τη νέα περίοδο λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης «Ιατρική του ύπνου».
Για την προκήρυξη πατήστε εδώ
Για την αίτηση συμμετοχής πατήστε εδώ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟY ΕΤΟΥΣ 2021-2022 ΤΟΥ Π.Μ.Σ.
«Ανάπτυξη νέων φαρμάκων: έρευνα, κυκλοφορία και πρόσβαση»

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:
«Ανάπτυξη νέων φαρμάκων: έρευνα, κυκλοφορία και πρόσβαση»
“Development of new drugs: research, launch and access”
Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) και Τίτλου Σπουδών Master (MSc).

Πληροφορίες: Γραμματεία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Εκπαίδευσης Ογκολογικής Μονάδας Γ ΠΠ, ΓΝΑ «Η Σωτηρία» Λ. Μεσογείων 152, 115 27 Αθήνα. Κτίριο Ζ (τέλος κίτρινης γραμμής, 3ος όροφος), τηλ: 210-7700220, 6942491100
Εmail:
Για την προκύρηξη πατήστε εδώ
Εντυπο υποψηφιότητας εδώ


Ελληνική Αρθροσκοπική Εταιρεία
Συνεχίζοντας την άνω των 20 ετών παράδοση, προκηρύσσεται και φέτος η υποτροφία Γεώργιος Νούλης (2021-2022). Η έμμισθη αυτή υποτροφία έχει διάρκεια 1 έτος και πραγματοποιείται στην κλινική ATOS στην Χαϊδελβέργη της Γερμανίας υπό την επίβλεψη του καθηγητού R. Siebold. Η υποτροφία απευθύνεται σε νέους ειδικούς με ειδικό ενδιαφέρον στην αρθροσκοπική χειρουργική.
Για την προκύρηξη πατήστε εδώ


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Eτήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης διάρκειας 9 μηνών (515 ώρες) και οι εγγραφές γίνονται έως την 30η Σεπτεμβρίου 2021.
Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη Γραμματεία του προγράμματος: Ε-mail: , τηλ.: 6987053722 & 24210-06366/90.


Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μαιευτικής (Master of Science), Προηγμένη και Τεκμηριωμένη Μαιευτική Φροντίδα. Έναρξη 3.10.2021
Πληροφορίες: https://mscmidwi.uniwa.gr/
Δείτε την Προκήρυξη εδώ


Προκήρυξη για εισαγωγή εκπαιδευόμενων στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με τίτλο: "Αλυπίας Τέχνη - Εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία", που οργανώνεται από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Πρόκειται για ένα τετραετές πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία και η υποβολή υποψηφιοτήτων είναι έως την 20η Σεπτεμβρίου 2021.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη συμμετοχή στη διαδικασία εισαγωγής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ, ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ”


 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή