Επιστολή στον Υφυπουργό Οικονομικών κ. κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη απέστειλε ο ΙΣΑ αναφορικά με την ΠΝΠ της 30-3-2020 (ΦΕΚ 75Α ) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού Covid -19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.»
Στην επιστολή επισημαίνονται δυο περιπτώσεις :

1._ Περίπτωση ιατρού στον οποίο δεν καταβλήθηκε η έκτακτη οικονομική ενίσχυση ίση προς το ήμισυ του καταβαλλομένου μηνιαίου βασικού μισθού, γιατί υπηρετεί, εκτελώντας μάλιστα και εφημερίες, ως άμισθος ειδικευόμενος, επειδή εκπαιδεύεται σε 2η ειδικότητα, ώστε να μην του καταβάλλεται, αυτονόητα, μηνιαίος μισθός. Έτσι αποστερήθηκε της έκτακτης ενίσχυσης αν και στη ρύθμιση συμπεριελήφθησαν ακόμη και οι απασχολούμενοι με προγράμματα απασχόλησης ή μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) και

2._  Περίπτωση εμμίσθων ιατρών που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε Δημοτικά ιατρεία. Επισημαίνεται πως πρόκειται για δύο ειδικότερες περιπτώσεις ιατρών που καθ' όλο το επίδικο χρονικό διάστημα παρείχαν τις υπηρεσίες τους στην πρώτη γραμμή σε δημόσιες δομές, πλην όμως η σχετική δίκαιη και εύλογη ενίσχυση σε αναγνώριση του έργου τους ως ιατρών, δεν τους καταβλήθηκε, ενώ επιπλέον, οι ίδιοι δεν δικαιούνται ούτε του voucher των 600€ ως επιστήμονες. Δεν δικαιούνται να λάβουν καμία παροχή.

 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΙΣΑ

 

Για την επιστολή πατήστε εδώ


ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή