Η άυλη συνταγογράφηση εκ μέρους των ιατρών εν μέσω πανδημίας και στο πλαίσιο της κοινωνικής αλληλεγγύης, παρέχει στήριξη στους ασθενείς.

Μετά την ενεργοποίηση του νέου συστήματος συνταγογράφησης μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας gov.gr, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και οι πολίτες εν γένει, αλλά και να αποφευχθεί ο συνωστισμός στις δημόσιες δομές υγείας ο ΙΣΑ υπενθυμίζει ότι:

  1. Η έκδοση ιατρικής συνταγής και συνεπώς και άυλης συνταγής είναι ιατρική πράξη για την οποία ο ιατρός διατηρεί πλήρη ευθύνη. Η εξ αποστάσεως συνταγογράφηση για περιπτώσεις κυρίως επαναλαμβανόμενων συνταγών που αφορούν χρόνιες παθήσεις, απαλλάσσοντας τις ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού από την ανάγκη αυτοπρόσωπης παρουσίας στο ιατρείο, δεν απαλλάσσουν τον ιατρό από ακέραια την ευθύνη της ιατρικής πράξης.
  2. Κάθε συνταγή ή/και άυλη συνταγή θα πρέπει να εκδίδεται μόνο εφόσον ο ιατρός έχει απόλυτη γνώση της παρούσας κατάστασης της υγείας του ασθενούς, τον οποίο παρακολουθεί χρονίως.
  3. Κάθε συνταγή μπορεί και πρέπει να εκδίδεται μόνο εφόσον ο ιατρός έχει την απόλυτη βεβαιότητα ότι το συγκεκριμένο φάρμακο είναι απολύτως αναγκαίο και ενδεδειγμένο για τον ασθενή του.

Ο ΕΟΠΥΥ, μετά από ενέργειες του ΙΣΑ, σύμφωνα με σχετική πρόσφατη οδηγία του δίδει τη δυνατότητα αμοιβής του ιατρού για την αντίστοιχη ιατρική επίσκεψη και σε περίπτωση έκδοσης άυλης συνταγής, για τους συμβεβλημένους ιατρούς (πατήστε εδώ).

Ο ΙΣΑ μελετά τις δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογία με τη χρήση ειδικής πλατφόρμας που θα επιτρέπει  την επ΄ αμοιβή τηλεδιάσκεψη -επικοινωνία- άυλη συνταγογράφηση αποκλειστικά μέσω του επίσημου συστήματος της ΗΔΙΚΑ e-syntagografisi.gr των πιστοποιημένων ιατρών με τον ασθενή τους, λαμβάνοντας υπ΄ όψη και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι ο ιατρός θα πρέπει να ενεργεί σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής δεοντολογίας και τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, ακολουθώντας απαρέγκλιτα τα σχετικά διαγνωστικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα. Αυτονόητα οφείλει να ενεργεί και σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, εκδίδοντας φορολογικό παραστατικό προς τον ασθενή του.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                      ΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή