Γ. Πατούλης: «Ο ΙΣΑ θα συνεχίσει να διεκδικεί δυναμικά από την πολιτεία, μέτρα στήριξης του ιατρικού κόσμου, που αγωνίζεται να επιβιώσει και να κρατήσει ανοιχτά τα ιατρεία του μέσα στη μεγάλη κρίση που περνάει η χώρα μας»

Το πρόγραμμα στήριξης επιστημόνων– ελευθέρων επαγγελματιών που έχουν πληγεί από τον κορωνοϊό με επιταγές κατάρτισης  600 ευρώ (TRAINING VOUCHER), ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Αριθ.πρωτ. 286/2.4.2020 για το πρόγραμμα πατήστε εδώ).
Ο Ι.Σ.Α, αντιλαμβανόμενος την αμεσότητα της υλοποίησης του συγκεκριμένου προγράμματος αλλά και της πολυπλοκότητας της διαδικασίας, επιχειρεί να αποσαφηνίσει κάποια σημεία και να συνοψίσει την διαδικασία σε κάποια απλά βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι ιατροί.
Σε κάθε περίπτωση, όμως, καλό θα είναι ο κάθε ενδιαφερόμενος να συμβουλευθεί κάποιους ειδικούς (λογιστές και τους πιστοποιημένους φορείς κατάρτισης) προκειμένου να αποφευχθούν τυπικά λάθη και παραλείψεις  που μπορεί να οδηγήσουν τον ενδιαφερόμενο εκτός προγράμματος.

Επισημάνσεις

Παραθέτουμε λοιπόν κάποιες επισημάνσεις για το τι είναι αυτές οι επιταγές κατάρτισης και ποια η διαδικασία ένταξης και υλοποίησης του συγκεκριμένου προγράμματος:

  • Το πρόγραμμα κατάρτισης αφορά θεωρητικό μέρος 100 διδακτικών ωρών ( η κάθε διδακτική ώρα είναι κατ΄ ελάχιστο 40 λεπτά) με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης για δέκα προσδιορισμένα αντικείμενα κατάρτισης ( βλέπε παράρτημα ΙΧ). Ο ωφελούμενος μπορεί να διαλέξει μόνο ένα αντικείμενο κατάρτισης.
  • Ωφελούμενοι είναι οι επιστήμονες όλης της επικράτειας που εντάσσονται στους έξι βασικούς επιστημονικούς κλάδους βάσει των ΚΑΔ ( δραστηριότητας κύριας/δευτερεύουσας) όπως αυτοί ορίζονται στο παράρτημα Χ.
  • Το εκπαιδευτικό επίδομα είναι ύψους εξακοσίων (600,00) ευρώ στο σύνολο του αφορολόγητο, ακατάσχετο και ασυμψήφιστο. Θα καταβληθεί στον ωφελούμενο σε δύο δόσεις : α) Τετρακόσια ευρώ (400,00) με την είσοδο στο πρόγραμμα ως προκαταβολή και β) Διακόσια ευρώ (200,00) με την ολοκλήρωση του προγράμματος δηλαδή την συμπλήρωση των 100 διδακτικών ωρών. Επίσης πρέπει να τονιστεί ότι οι φορείς κατάρτισης θα αποζημιωθούν με άλλα ποσά τα οποία θα εκταμιευτούν από διαφορετικό κονδύλι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΣΠΑ.
  • Το εκπαιδευτικό υλικό θα παρέχεται δωρεάν στον ενδιαφερόμενο σε ηλεκτρονική μορφή και θα είναι αναρτημένο στην διαδικτυακή διεύθυνση του συστήματος τηλεκατάρτισης.
  • Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων θα πραγματοποιηθεί μέσω εξετάσεων από διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης. Η συμμετοχή από τους ωφελούμενους είναι προαιρετική, δωρεάν και δεν έχει καμία σχέση με την καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος (δηλαδή τα 600,00 ευρώ καταβάλλονται είτε συμμετάσχεις είτε δεν συμμετάσχεις στις εξετάσεις πιστοποίησης).

ΑΙΤΗΣΕΙΣ (διαδικασία και προθεσμίες)

Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής γίνεται μέσω δυο διαδικασιών ( ο ενδιαφερόμενος επιλέγει υποχρεωτικά μόνο την μία από τις δυο) :

Α) Να συμπληρώσει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος τη φόρμα

«Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής», με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISNET, στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ(https://elearning.yeka.gr) μαζί με τα απαραίτητα στοιχεία που θα του ζητηθούν ( IBAN, Τράπεζα, e-mail), να επιλέξει το αντικείμενο κατάρτισης και να εκτυπώσει – διασφαλίσει  το αποδεικτικό υποβολής με τον ΚΑΥΑΣ ( Κωδικός Αριθμός Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής) με την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής. Η συγκεκριμένη διαδικασία θα ξεκινήσει την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και θα λήξει Πέμπτη 16 Απριλίου και ώρα 23:59μμ.

Β) Να εκδηλώσει ενδιαφέρον για την συμμετοχή του εξουσιοδοτώντας απευθείας τον φορέα κατάρτισης της επιλογής του συμπληρώνοντας τα απαραίτητα έντυπα και στοιχεία μετά από συνεννόηση με τον επιλεγμένο φορέα. Η συγκεκριμένη διαδικασία θα ξεκινήσει Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και θα λήξει Δευτέρα 20 Απριλίου και ώρα 15:00μμ

Σε γενικές γραμμές θεωρούμε ότι αυτά είναι τα βασικά σημεία που ενδιαφέρουν όποιον θέλει να συμμετάσχει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Συνιστούμε στα ενδιαφερόμενα μέλη μας να δηλώσουν συμμετοχή όσο το δυνατόν νωρίτερα για να αποφευχθούν τυχόν διαδικαστικά προβλήματα.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΙΣΑ

 

Πρόγραμμα Κατάρτισης


ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή