Ο ΙΣΑ απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Υγείας κ. Α. Γεωργιάδη με την οποία ζητά την ανάκληση της απόφασης του ΕΟΠΥΥ για την συνταγογράφηση των σκιαγραφικών σκευασμάτων.

Ειδικότερα, στην επιστολή του ΙΣΑ αναφέρονται τα εξής:

"Ενόψει της αλλαγής στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, αναφορικά με την συνταγογράφηση των σκιαγραφικών σκευασμάτων αποκλειστικά από ιατρούς- ακτινοδιαγνώστες, σε συνδυασμό με την από 28.06.2024 Ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ, ο ΙΣΑ οφείλει να επισημάνει τα ακόλουθα:

Όπως προκύπτει σαφώς από την διάταξη του άρθρου άρθρο 1 παρ. 3 του Κώδικα Ιατρικής Ιδεολογίας (Ν. 3418/2005), στην έννοια της ιατρικής πράξης περιλαμβάνεται και η συνταγογράφηση. Περαιτέρω, στο άρθρο 19 παρ. 1 προβλέπεται ότι ο ιατρός παρέχει τις υπηρεσίες του με αμοιβή. Δυνάμει των ανωτέρω προκύπτει σαφώς ότι η προαναφερθείσα ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ προσκρούει στις κείμενες διατάξεις και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να ανακληθεί.

Τέλος θα θέλαμε να επισημάνουμε το γεγονός ότι η δυνατότητα συνταγογράφησης σκιαγραφικών σκευασμάτων θα πρέπει να υπάρχει και για όλες τις κλινικές ιατρικές ειδικότητες, όπως ίσχυε μέχρι πρότινος".

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΙΣΑ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή