Πατούλης: «Εκφράζουμε την ικανοποίηση μας που οι προτάσεις του ΙΣΑ πρόκειται να νομοθετηθούν και θα δημιουργήσουν ένα πλαίσιο ασφαλείας κατά την άσκηση του ιερού καθήκοντος, των γιατρών στις δημόσιες δομές Υγείας »

Δικαιώθηκε ο πολυετής αγώνας του ΙΣΑ για την διασφάλιση συνθηκών ασφαλείας στους γιατρούς κατά τη διάρκεια άσκησης, του λειτουργήματός τους.

Ειδικότερα στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με τίτλο “Παρεμβάσεις στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας” που έχει εισαχθεί υπό συζήτηση στη Βουλή έχουν υιοθετηθεί οι προτάσεις που είχε καταθέσει ο ΙΣΑ, στους συναρμόδιους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Υγείας κ.κ.Τσιάρα και Πλεύρη, τον περασμένο Μάιο για την προστασία των υγειονομικών στους χώρους εργασίας.

Σημειώνεται ότι ο ΙΣΑ είχε ζητήσει να γίνουν νομοθετικές ρυθμίσεις για την προστασία των γιατρών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, στα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας σε επανειλημμένες συναντήσεις που είχε το Προεδρείο του Συλλόγου, με τις πολιτικές ηγεσίες των Υπουργείων Υγείας και Δικαιοσύνης, τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα έχει πραγματοποιήσει εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού.

Σχολιάζοντας το θέμα ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης τόνισε τα εξής :
«Οι γιατροί θα πρέπει να αισθάνονται ασφάλεια κατά την άσκηση των καθηκόντων τους Χαιρόμαστε που έχουν συμπεριληφθεί οι προτάσεις του ΙΣΑ στο υπό συζήτηση Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Θα αποτελέσουν δύναμη προστασίας στην άσκηση του ιερού καθήκοντος των υγειονομικών στα νοσοκομεία
και τα Κέντρα Υγείας».

Ειδικότερα στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης προβλέπονται τα εξής:

Άρθρο 33
Διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας νοσηλευτικών ιδρυμάτων και χώρων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – Προσθήκη παρ. 4 και 5 στο άρθρο 168 του Ποινικού Κώδικα.

Στο άρθρο 168 του Ποινικού Κώδικα προστίθενται παρ. 4 και 5 ως εξής:

«4. Όποιος εισέρχεται σε δομές παροχής υπηρεσιών υγείας, συμπεριλαμβανομένων των κινητών μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας ή προσεγγίζει κινητές μονάδες παροχής υγειονομικών υπηρεσιών άμεσης βοήθειας και με οποιονδήποτε τρόπο, ιδίως με φωνασκίες, θόρυβο, ύβρεις ή απειλές κατά του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, εργαζομένων, υπαλλήλων ή ασθενών διαταράσσει τη λειτουργία τους,τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή και αν η πράξη συνδέεται με πρόκληση βιαιοπραγίας, με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή.
5. Με τις ποινές της παρ. 4 τιμωρείται όποιος εισέρχεται σε χώρο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και με οποιονδήποτε τρόπο, ιδίως με φωνασκίες, θόρυβο, ύβρεις ή απειλές κατά του εκπαιδευτικού προσωπικού, εργαζομένων, υπαλλήλων ή μαθητών διαταράσσει τη λειτουργία του.».

Άρθρο 27
3. Τα εγκλήματα σε βάρος του νομικού προσώπου του ελληνικού δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης διώκονται πάντοτε αυτεπαγγέλτως.

 

 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΙΣΑ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή