Γ. Πατούλης: «Οι ιατρικοί σύλλογοι θα έχουν πλέον λόγο, προς όφελος των ιατρών του ΕΣΥ, της ορθής ιατρικής πρακτικής και της δημόσιας υγείας»

Ο ΙΣΑ εκφράζει την ικανοποίησή του, για την υλοποίηση του αιτήματος που είχε υποβάλει ο Πρόεδρος Γ. Πατούλης, αναφορικά με την ενεργό συμμετοχή εκπροσώπου του ΙΣΑ, στο ΔΣ των Δημοσίων Νοσοκομείων.

Ειδικότερα, με τη διάταξη του άρθρου 112 του Ν. 5034/2023 «Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη - ΕΛΠΙΔΑ”», εκσυγχρονισμός του δικαίου για τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων, ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημοσίας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις», ορίζεται ότι τα Νοσοκομεία διοικούνται από ενιαίο συλλογικό όργανο Διοίκησης, στη σύνθεση του οποίου συμμετέχει υποχρεωτικά ένας εκπρόσωπος του ιατρικού συλλόγου, στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου εδρεύει η οργανική μονάδα έδρας, ο οποίος ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου.

«Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας καθώς οι Ιατρικοί Σύλλογοι θα μπορούν πλέον να έχουν λόγο για τα σημαντικά ζητήματα των νοσοκομειακών ιατρών του ΕΣΥ, την επίλυση των προβλημάτων τους, την ορθή ιατρική πρακτική και την προστασία της δημόσιας υγείας», τόνισε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης.

 

 

 

 ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΙΣΑ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή