Ιατροί που ασκούν την ιατρική:
• Πάνω από δέκα (10) έτη ποσό 100 ευρώ
• Από έξι ( 6 ) έτη έως δέκα (10 )έτη ποσό 79 ευρώ
• Από ένα(1) έτος έως πέντε (5 ) έτη ποσό 50 ευρώ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή