Προς

τους Υγειονομικούς συντάκτες

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Κάλεσμα για συμμετοχή στην επίσχεση εργασίας που ξεκίνησε στις 1/12/2011 κατά του Ο.Π.Α.Δ από τις Ιατρικές Εταιρίες – Διαγνωστικά Κέντρα

O Ι.Σ.Α ήδη από τον Μάρτιο του έτους 2011 έχει καλέσει τους ιατρούς - μέλη του να απέχουν της παροχής ιατρικών υπηρεσιών βάσει των συμβάσεων τους με τον Ο.Π.Α.Δ εξαιτίας της υπέρμετρα μεγάλης καθυστέρησης αποπληρωμής των οφειλομένων προς τους συμβεβλημένους ιατρούς του (συνολικά 350 εκατ. ευρώ).

Ταυτόχρονα έχει ζητήσει οι ιατροί να δέχονται όλους τους ασφαλισμένους του Δημοσίου εισπράττοντας από αυτούς τις προβλεπόμενες από το Νόμο ελάχιστες αμοιβές κατά πράξη και περίπτωση, χορηγώντας αντίστοιχα δελτίο παροχής υπηρεσιών.

Την 22-11-2011 ο Π.Ι.Σ αποφάσισε την επίσχεση από 1-12-2011 των συμβατικών υποχρεώσεων όλων των συμβεβλημένων έναντι του ΟΠΑΔ.

Στο πλαίσιο της απόφασης αυτής ο Ι.Σ.Α κάλεσε για μία ακόμα φορά όλα τα μέλη του να μην παρέχουν από 1-12-2011 ιατρικές υπηρεσίες σε εκτέλεση της σύμβασης τους με τον Ο.Π.Α.Δ και να προβούν στην κατάθεση σχετικής δήλωσης ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ στην αρμόδια ΥΠΑΔ.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, και με δεδομένη την απαράδεκτη, πλην όμως καθιερωμένη πλέον τακτική του Ο.Π.Α.Δ να μην καταβάλει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους τις οφειλόμενες ιατρικές αμοιβές προς όλους τους φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και ανεξαρτήτως της νομικής μορφής τους, ο Ι.Σ.Α καλεί όλες τις ιατρικές διαγνωστικές εταιρίες και τα διαγνωστικά κέντρα να συμμετάσχουν στον αγώνα διεκδίκησης της αποπληρωμής όλων των οφειλόμενων ιατρικών αμοιβών.

Πιστεύουμε ότι η διεκδίκηση της έγκαιρης αποπληρωμής των ιατρικών αμοιβών και η διατήρηση της ιατρικής αξιοπρέπειας δεν αφορά μόνο τους ιατρούς ως φυσικά πρόσωπα, αλλά και τις ιατρικές εταιρίες. Ο αγώνας για την ανατροπή των μέχρι σήμερα πρακτικών που οδηγούν τους φορείς Π.Φ.Υ σε οικονομική εξαθλίωση και διακοπή της λειτουργίας τους, πρέπει να είναι κοινός.

Η συνολική από όλους τους φορείς Π.Φ.Υ άρνηση παροχής υπηρεσιών στους ασφαλισμένους του Ο.Π.Α.Δ είναι ο μόνος τρόπος αντίδρασης και αποτελεσματικής διεκδίκησης των δίκαιων αιτημάτων όλων μας.

Για το λόγο αυτό καλούμε όλες τις ιατρικές διαγνωστικές εταιρείες να συνδράμουν στον αγώνα μας και με τη συμπαράσταση των επιστημονικών υπευθύνων των τμημάτων τους να αρνηθούν την παροχή ιατρικών υπηρεσιών προς το Δημόσιο μέχρι την συνολική αποπληρωμή των ιατρικών πράξεων προς τους φορείς Π.Φ.Υ.


 

Για το Δ.Σ. του Ι.Σ.Α

 

Ο Πρόεδρος                                                                      Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Ε. Πατούλης                                                         Ευστάθιος Τσούκαλος

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή