Αθήνα, 28-11-2011

ΠΡΟΣ

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΑΔ

Σε εφαρμογή των Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης του Π.Ι.Σ. της 6-11-2011, το Δ.Σ. του Π.Ι.Σ., σε συνεδρίασή του την 22-11-2011αποφάσισε και κοινοποίησε προς τους Ιατρικούς Συλλόγους με αριθμ. Πρωτ. 2271/24-11-2011, τις ακόλουθες εφαρμοστικές οδηγίες, αφού εξασφάλισε την αναγκαία Νομική Γνωμοδότηση.

  • Με ενέργειες των κατά τόπους Ιατρικών Συλλόγων, οι συμβεβλημένοι με τον ΟΠΑΔ γιατροί της περιφέρειας τους, θα προβούν σε ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης για την επίσχεση των Ιατρικών Συμβάσεων με τον ΟΠΑΔ από 1-12-2011, την οποία και θα αναρτήσουν σε εμφανές σημείο των Ιατρειών τους για έγκαιρη ενημέρωση των ασφαλισμένων του ΟΠΑΔ. Επισυνάπτεσαι το σχετικό Υπόδειγμα Α’ με τίτλο «Ανακοίνωση – Επίσχεση Ιατρικών Συμβάσεων με τον ΟΠΑΔ»
  • Το ίδιο έντυπο κοινοποιείται στις τοπικές ΥΠΑΔ, στις τοπικές Αρχές, στον τοπικό έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, στα Νομαρχιακά τμήματα ΑΔΕΔΥ και στους φορείς που εκπροσωπούν ασφαλισμένους στο Δημόσιο.
  • Έκαστος ιατρός υπογράφει δήλωση ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΑΔ, από 1-12-2011, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα Β και το αποστέλλει στον ΙΣΑ, τον οποίο και εξουσιοδοτεί για την κατάθεσή της στην αρμόδια ΥΠΑΔ.
  • Στην απόφαση του ΠΙΣ επισημαίνεται προς τα ΔΣ του Ιατρικών Συλλόγων ότι οι αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. του ΠΙΣ βάσει της κείμενης νομοθεσίας (ν. 727/1977 άρθρο 1) είναι δεσμευτικές και η μη εφαρμογή τους αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.
  • Επισυνάπτονται και οι πρόσθετες οδηγίες του ΠΙΣ για την Επίσχεση των συμβάσεων με τον Ο.Π.Α.Δ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ι.Σ.Α. ήδη από τον Μάρτιο του έτους 2011 έχει καλέσει τους ιατρούς - μέλη του να απέχουν της παροχής ιατρικών υπηρεσιών βάσει των συμβάσεων τους με τον ΟΠΑΔ, εξαιτίας της υπέρμετρα μεγάλης καθυστέρησης αποπληρωμής των οφειλομένων προς τους συμβεβλημένους ιατρούς του (συνολικά 350.000.000 ευρώ). Ταυτόχρονα έχει ζητήσει όλοι οι ιατροί να δέχονται όλους τους ασφαλισμένους του Δημοσίου εισπράττοντας από αυτούς τις προβλεπόμενες από το νόμο ελάχιστες αμοιβές κατά πράξη και περίπτωση, χορηγώντας αντίστοιχα Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών.

Προειδοποιούμε τη Διοίκηση του ΟΠΑΔ και τον Προεδρο του Κο Σουλιώτη, ότι θεωρούμε αδιανόητη την αποστολή «ΚΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ», πολλώ δε μάλλον τη διακοπή συμβάσεων, των ιατρών μελών μας, που έχουν ήδη ή θα προβούν σε «επίσχεση». Σε τέτοια περίπτωση θα έχουν σύσσωμο το Ιατρικό Σώμα, απέναντι του.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Ι.Σ.Α.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                                                          ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή