Ο Ι.Σ.Α. είναι κάθετα αντίθετος στις απαράδεκτες και ανθυγιεινές μεθοδεύσεις της Πολιτικής Ηγεσίας του Υ.Υ.Κ.Α. και της πρόσφατης συμφωνίας με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, που δίδει το δικαίωμα στους Φαρμακοποιούς να αντικαθιστούν τα συνταγογραφούμενα από τους θεράποντας ιατρούς φαρμακευτικά σκευάσματα, με άλλα της αυτής δραστικής ουσίας.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 του ν. 3418/2005 ιατρική πράξη είναι  εκείνη που έχει ως σκοπό τη με οποιαδήποτε επιστημονική μέθοδο πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση της υγείας του ανθρώπου.

Στην έννοια δε της ιατρικής πράξης περιλαμβάνονται ρητώς κατά νόμο και η συνταγογράφηση, η εντολή για διενέργεια πάσης φύσεως παρακλινικών εξετάσεων, η έκδοση ιατρικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων και η γενική συμβουλευτική υποστήριξη του ασθενή.

Άποψη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών είναι ότι οι φαρμακοποιοί δεν είναι γιατροί και δεν μπορούν να ασκούν ιατρικές πράξεις. Η παράνομη άσκηση της ιατρικής συνιστά ποινικό αδίκημα. Συγκεκριμένα με φυλάκιση μέχρις ενός έτους και με χρηματική ποινή, τιμωρείται όποιος χωρίς να έχει Πτυχίο της Iατρικής Σχολής Πανεπιστημίου ή ισοδύναμης σχολής του εξωτερικού, σφετερίζεται το τίτλο του γιατρού. (ΑΝ 1565/39- άρθρο 111επ). Είναι, πέρα από επικίνδυνο, αδιανόητο να ωθεί η ίδια η πολιτεία του φαρμακοποιούς στην διάπραξη ποινικά κολάσιμων πράξεων.

Ούτε η σύγχρονη οικονομική κατάσταση, ούτε η αδυναμία της πολιτείας να επέμβει δραστικά στον τομέα της φαρμακευτικής πολιτικής μπορεί να αποτελέσει άλωθι σε μία πολιτική που θέτει σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών. Αν το πράξει αυτονόητο είναι ότι αυτή, αλλά και οι εκτελεστές της πολιτικής της είναι πολιτικά, ποινικά, αλλά και αστικά υπεύθυνοι για τις συνέπειες.

Ο ΙΣΑ καλεί τα μέλη του εφεξής για την αυτοπροστασία τους, την ιατρική τους αξιοπρέπεια και την προστασία των ασθενών τους, να υπογράφουν τις πάσης φύσεως  συνταγές που εκδίδουν, με την επισήμανση:

«ΠΡΟΣΟΧΗ-ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΦΕΡΩ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ»,

αποτυπωμένη σε αντίστοιχη σφραγίδα.

 

Για το Δ.Σ. του Ι.Σ.Α.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΩΡΓ.ΠΑΤΟΥΛΗΣ                                       ΕΥΣΤ.ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή