Αθήνα, 11/1/2012

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ

 

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις μέλη του Ιατρικού Συλλόγου είναι οι γιατροί οι οποίοι νόμιμα ασκούν το ιατρικό επάγγελμα στην περιφέρεια του Συλλόγου.

 

Με βάση τα παραπάνω και την από 29/12/2011 απόφαση του ΔΣ του ΙΣΑ καλούνται οι τυχόν άνεργοι συνάδελφοι που δεν θέλουν να ανανεώσουν την εγγραφή τους στον ΙΣΑ, προκειμένου να απαλλαγούν της υποχρέωσης τους να καταβάλουν την συνδρομή τους, να υποβάλουν αίτηση διαγραφής τους από τα μητρώα του ΙΣΑ εντός του πρώτου διμήνου του τ.ε. (δηλαδή έως την 29-2-2012).

 

Οι παραπάνω ιατροί, εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία, θα μπορούν οποτεδήποτε να ανανεώσουν την εγγραφή τους, απαλλασσόμενοι όμως της υποχρέωσης καταβολής εισφοράς για όσα εν τω μεταξύ έτη δεν άσκησαν το ιατρικό επάγγελμα.

 

Θα πρέπει για λόγους πληρότητας να σημειωθεί ότι τα έτη κατά τα οποία ο ιατρός δεν ασκεί το επάγγελμα και δεν είναι εγγεγραμμένος σε ΙΣ δεν συνυπολογίζονται ως συντάξιμα.

 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή