Η ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ αναφέρει τα εξής:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΕΩΣ ΤΙΣ 10/2/2022 ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ CLAWBACK ΕΤΟΥΣ 2020

Σε συνέχεια :

Α) του άρθρου 10 του ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204 Α΄/16-12-2019) «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Eσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Β) της υπ. αριθμ. Β2β/οικ.72308 απόφασης του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 5436 Β’ /22-11-2021),

Γ ) της υπ. αριθμ. Β2β/οικ.33794 απόφασης της Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 3998 Β’ /22-06-2023

ανακοινώνεται ότι δίδεται η δυνατότητα στους παρόχους/προμηθευτές υπηρεσιών υγείας που δεν εντάχθηκαν έως 10/2/2022 στην ρύθμιση οφειλών από clawback έτους 2020 να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στη ρύθμιση.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 7η Ιουλίου 2023.

Για το σκοπό αυτό, τίθεται εκ νέου σε παραγωγική λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των παρόχων-προμηθευτών υπηρεσιών υγείας στην ρύθμιση των οφειλών από clawback έτους 2020.

Η αποδοχή ένταξης στη ρύθμιση των 120 δόσεων πραγματοποιείται από την πλατφόρμα «Ενημέρωση Συναλλασσομένων» : https://eservices.eopyy.gov.gr/eHealthInbox

Μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων, θα σας γνωστοποιηθεί εκ νέου η σχετική πράξη προσδιορισμού του ύψους και του πλήθους των δόσεων από clawback έτους 2020.

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά μόνο τους παρόχους – προμηθευτές υπηρεσιών υγείας που δεν είχαν ενταχθεί στην ρύθμιση μέχρι την προγενέστερη καταληκτική ημερομηνία (10/02/2022 )

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κ. ΚΟΥΜΠΗ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή