Ο ΙΣΑ απέστειλε επιστολή στην Διοικήτρια Ε.Ο.Π.Υ.Υ Θεανώ Καρποδίνη, με την οποία διαμαρτύρεται για την ύπαρξη μεγάλης καθυστέρησης, αναφορικά με την ψηφιοποίηση και την εκκαθάριση των δαπανών μηνός Δεκεμβρίου 2022 και ζητά την άμεση διευθέτηση του ζητήματος.

Ειδικότερα, στην επιστολή του ΙΣΑ αναφέρονται τα εξής:
«Σε συνέχεια διαμαρτυριών καταγγελιών από ιατρούς, ενημερωθήκαμε για την ύπαρξη μεγάλης καθυστέρησης αναφορικά με την ψηφιοποίηση και την εκκαθάριση των δαπανών μηνός Δεκεμβρίου 2022. Καθίσταται σαφές ότι πρόκειται για αμοιβές για ήδη πραγματοποιθείσες ιατρικές πράξεις για τις οποίες νομότυπα έχουν υποβάλει όλα τα νόμιμα παραστατικά προς πληρωμή. Περαιτέρω η μη καταβολή των νόμιμων αμοιβών στους ιατρούς για τις αποδεδειγμένα παρασχεθείσες ιατρικές υπηρεσίες συνιστά υποτίμηση της αξίας των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών και αναμφισβήτητη μείωση της υπόστασής τους ως επιστημόνων ιατρών και πολιτών της χώρας, αποστερώντας τους ταυτόχρονα και την δυνατότητα ανταπόκρισης τους στις τυχόν οφειλές τους. Για τους λόγους αυτούς σας καλούμε όπως έως το τέλος Μαρτίου 2023, προβείτε, ως οφείλετε, στην ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών, προκειμένου να πληρωθούν οι προαναφερόμενες δαπάνες στους ιατρούς».

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΙΣΑ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή