Σε μία ακόμα σημαντική παρέμβαση, δικαιώθηκε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Μετά από επίμονες προσπάθειες του Προέδρου του ΙΣΑ Γ. Πατούλη, με τροπολογία που ψηφίστηκε στο Νόμο 5007/2022 Άρθρο 82, «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας - Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις», τροποποιείται το άρθρο 1 του ν. 4208/2013 (Α' 252), περί συστέγασης των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.), και πλέον διευρύνεται η δυνατότητα συστέγασης των ιατρείων με άλλους φορείς όπως εργαστήρια αισθητικής, οπτικά καταστήματα, διαιτολογικά γραφεία και πολυδύναμες διαιτολογικές μονάδες.

Έτσι άρθηκαν περιορισμοί που μέχρι σήμερα δεν επέτρεπαν τη συστέγαση ενός ιατρείου με άλλο επαγγελματία υγείας που ασκούσε συναφές έργο, όπως για παράδειγμα ενός ψυχιάτρου με έναν ψυχολόγο ή ενός δερματολόγου με έναν κέντρο αισθητικής.

 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΙΣΑ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή