Τον καθοριστικό ρόλο που πρέπει να έχουν οι ασθενείς, στη διαμόρφωση των πολιτικών υγείας, τόνισε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, στο πλαίσιο του χαιρετισμού του, στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών που πραγματοποιείται στην Αθήνα(15-16 Νοεμβρίου). Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ αναφέρθηκε επίσης στις πρωτοβουλίες που έχει λάβει ο Σύλλογος, προκειμένου να παραμείνει ισχυρή, η φωνή των ασθενών.

Ειδικότερα, ο κ. Πατούλης, μεταξύ άλλων τόνισε τα εξής:

 «Πιστεύουμε στην εκπροσώπηση των ασθενών και στο σημαντικό ρόλο που πρέπει να έχουν οι Σύλλογοί τους, στη χάραξη των πολιτικών. Για το λόγο αυτό, ο ΙΣΑ έχει συστήσει το Πανυγιειονομικό Μέτωπο, στο οποίο συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των ασθενών και έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνουν για τα προβλήματα, προκειμένου να υπάρξει από κοινού, με την επιστημονική κοινότητα, διεκδίκηση των αιτημάτων τους. Οι Σύλλογοι ασθενών αποτελούν ένα σημαντικό κρίκο στην προσπάθεια για μια καλύτερη περίθαλψη, παρέχουν υποστηρικτικό περιβάλλον για την ανταλλαγή εμπειριών ενώ παράλληλα αποτελούν έναν ανερχόμενο τομέα παροχής «πρωτοβάθμιας» υποστήριξης για πάσχοντες, φροντιστές και οικογένειες ασθενών, όπως διαμορφώνεται η τάση διεθνώς. Πιστεύουμε όμως και σ΄ αυτό που χαρακτηριστικά αποκαλείται «θεραπευτικός και επιστημονικός ακτιβισμός» των ομάδων ασθενών. Με την έννοια του του ενημερωμένου ασθενή που συμμετέχει στην λήψη των αποφάσεων στη θεραπευτική στρατηγική

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΙΣΑ

 

PST 1882

PST 1910

 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή