Αθήνα, 29/11/2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (Ι.Σ.Α.), λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του Κοινωνικού Φαρμακείου, το οποίο λειτουργεί στα πλαίσια του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και της ΜΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ και σε εκτέλεση της από 29/11/2012 απόφασης του ΔΣ του, επιθυμεί να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου με Φαρμακοποιό.

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Πτυχίο Πανεπιστημίου Φαρμακευτικής Σχολής,
  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν μετά από συνέντευξη.

Αιτήσεις και βιογραφικά θα κατατεθούν από 29/11/2012 έως 5/12/2012 στο email ή στο fax: 210-3841234 υπ΄ οψιν κ. Παϊζη Ελένης, Προϊσταμένης Διοικητικού ΙΣΑ.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή