Σας ενημερώνουμε ότι:
 
- η ανακοίνωση αφορά στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ Προμηθευτές Υγείας και πιστοποιημένους στην εφαρμογή eΔΑΠΥ. Για τους υπόλοιπους Προμηθευτές Υγείας θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.
- πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στην εφαρμογή και πλέον σας δίνετε η δυνατότητα να καταχωρείτε οφειλές χωρίς αριθμό πρωτοκόλλου και χωρίς αριθμό απόδειξης.
- η οριστικοποίηση γίνεται συνολικά, μία φορά στο τέλος για όλα τα ταμεία. Πριν οριστικοποιήσετε ελέγξτε τις αναλυτικές εγγραφές σας για τυχόν λάθη ή παραλείψεις καθώς μετά δεν υπάρχει δυνατότητα νέας εισαγωγής εγγραφής ή μεταβολής ήδη υπάρχουσας εγγραφής.
- για την οριστικοποίηση δεν εκδίδεται αποδεικτικό υποβολής. Δεν καταθέτονται δικαιολογητικά σε κάποιο γραφείο του ΕΟΠΥΥ. Η δήλωσή σας είναι αποκλειστικά ηλεκτρονική
- στην εφαρμογή υποβάλετε όλες τις οφειλές των εντασσομένων στον ΕΟΠΥΥ ταμείων που αφορούν υπηρεσίες σας έως και 31/12/2011 ασχέτως με την ημερομηνία που εκδόθηκε η απόδειξη.
- αν δεν έχετε εκδώσει απόδειξη για υπηρεσίες σας που έχετε υποβάλει αυτή θα εκδοθεί όταν θα σας αποδοθούν οι οφειλές αυτές. Στην περίπτωση αυτή επιλέγετε το κουτί 'χωρίς έκδοση απόδειξης'.
- ως Δ/νση Πληροφορικής δεν είμαστε σε θέση να σας γνωρίσουμε ποια κατηγορία δαπάνης οφείλετε να επιλέξετε ως Προμηθευτής Υγείας
 
 
- οι οφειλές από το ΤΥΔΚΥ θα καταχωρηθούν ως οφειλές ΟΠΑΔ.
- οι οφειλές από τα ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ θα καταχωρηθούν ως οφειλές ΤΑΥΤΕΚΩ.
- οι οφειλές από τα ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΑΣ, ΤΠΔΑ, ΤΠΔΘ, ΤΥΔΠ, ΤΥΔΕ-ΤΠΔΕ θα καταχωρηθούν ως οφειλές ΕΤΑΑ.
- η περίοδος υποβολής αφορά στο διάστημα που παρείχατε τις υπηρεσίες σας.
- η ημερομηνία κατάθεσης είναι η ημερομηνία που υποβάλλατε τις δαπάνες σας στον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα.
- Εφόσον δεν αποδίδετε ΦΠΑ, στο πεδίο 'ποσό χωρίς ΦΠΑ' καταχωρείτε το πλήρες ποσό της δαπάνης σας.
- στην περίπτωση που δεν αποδίδετε ΦΠΑ αφήνετε το αντίστοιχο πεδίο (Αναλογούν ΦΠΑ) κενό.
- στην περίπτωση που έχετε λάβει προκαταβολή και δεν αποδίδετε ΦΠΑ τότε δηλώνετε στο 'ποσό χωρίς ΦΠΑ' το πλήρες ποσό και στο 'ποσό προκαταβολής' το ποσό που εισπράξατε για την συγκεκριμένη οφειλή. Στο 'Υπόλοιπο ποσό' θα εμφανιστεί το τελικό ποσό που οφείλει το ταμείο προς εσάς. Στην περίπτωση που δεν έχετε εισπράξει προκαταβολή, αφήνετε το αντίστοιχο πεδίο κενό.
- το ποσό περικοπής δεν αφορά το ποσό κρατήσεων και φόρων. Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που είχατε λάβει από τον ασφαλιστικό φορέα ενημέρωση για περικοπές με το ποσό που σας είχε κοινοποιηθεί. Κρατήσεις και φόροι δεν καταχωρούνται.
- στην περίπτωση που σε έναν αριθμό πρωτοκόλλου αντιστοιχούν δύο αποδείξεις τότε καταχωρούνται δύο διαφορετικές εγγραφές, μία για κάθε απόδειξη.
- η εκχώρηση και ο εκχωρητής συμπληρώνονται μόνο όταν έχετε παραχωρήσει το δικαίωμα της πληρωμής σας σε τρίτους.
- τα πεδία 'παρατηρήσεις' συμπληρώνονται με δικά σας σχόλια που θέλετε να γνωστοποιήσετε στον ΕΟΠΥΥ.
 
Επιπλέον διευκρινήσεις θα αναρτούνται στο site του ΕΟΠΥΥ
 

Τμήμα Ανάπτυξης και Υποστήριξης Υπηρεσιών
Δ/νση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή