Έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ  πραγματοποιήθηκε σήμερα 17/6/2016 στις 9.00 π.μ., καθόσον οι διαπραγματεύσεις για τις συμβάσεις δεν κατάφεραν να οδηγήσουν σε αποτέλεσμα μέχρι σήμερα. Πρέπει να γίνει Νομοθετική ρύθμιση για την ανανέωση των συμβάσεων μετά τις 30.6.2016, οπότε λήγουν οι συμβάσεις, προκειμένου να μπορούν να αποζημιωθούν οι πάροχοι, η προθεσμία μέχρι τότε είναι πολύ μικρή.
 
 Ο Πρόεδρος του Π.Ι.Σ. κ. Μιχαήλ Βλασταράκος κατά την τοποθέτησή του, επέρριψε ευθύνες στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης και στη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ για τη μεγάλη αυτή καθυστέρηση.
 
Η κάλυψη των αναγκών, σε περίθαλψη των πολιτών, πρέπει να παρέχεται απρόσκοπτα,  μέχρι  να καθοριστούν οι νέες συμβάσεις, από την επιτροπή διαπραγμάτευσης και τους παρόχους υγείας και γι αυτό αποφασίστηκε η παράταση των συμβάσεων όλων των παρόχων υγείας μέχρι 31.10.2016, με την προϋπόθεση οι διαπραγματεύσεις να καταλήξουν το συντομότερο δυνατόν και να γίνουν οι νέες συμβάσεις.
 
Ο Πρόεδρος του Π.Ι.Σ. ζήτησε επίσης όσον αφορά τις  επισκέψεις των συμβεβλημένων ιατρών με τον ΕΟΠΥΥ, να προστεθεί πέραν της ανανέωσης, πρόταση του ΕΟΠΥΥ προς το Υπουργείο για σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, για όσους ιατρούς το επιθυμούν, με προτεραιότητα ιδιαίτερα στους νέους ιατρούς που μαστίζονται από την ανεργία, υποαπασχόληση και τη μετανάστευση.
 
Η πρόταση  του Προέδρου του Π.Ι.Σ. έγινε ομόφωνα αποδεκτή από το Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ.
Ο Πρόεδρος του Π.Ι.Σ. ως θεσμικός σύμβουλος της Πολιτείας σε θέματα υγείας, αλλά και ως μέλος του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, είναι σε επαφή τους παρόχους υγείας, όλων των κλάδων, προκειμένου οι νέες συμβάσεις να γίνουν σύντομα, ώστε το πλαίσιο λειτουργίας να είναι σύγχρονο, οι οικονομικές υποχρεώσεις να εκπληρώνονται εντός των συμβατικών υποχρεώσεων του ΕΟΠΥΥ και η περίθαλψη των ασθενούς να προσφέρεται με ποιοτικά κριτήρια ελέγχου από τους Τοπικούς Ιατρικούς Συλλόγους και τον ΕΟΠΥΥ, χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις από ιδιωτικούς φορείς.
 
Έχουν ανανεωθεί επανειλημμένα οι συμβάσεις,  γιατί οι παρελκυστικές τακτικές και οι καθυστερήσεις, χωρίς υπαιτιότητα των ιατρών, αλλά της επιτροπής διαπραγμάτευσης και του ΕΟΠΥΥ δεν έχουν καταλήξει μέχρι σήμερα σε αποτέλεσμα, παρά τις έντονες πιέσεις μας προς την κατεύθυνση αυτή.
 
Ευελπιστούμε σήμερα να οδηγηθούμε  σε συμβάσεις σύγχρονου τύπου.
 
 
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ Π.Ι.Σ.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή