Φόρμα Επικοινωνίας-Συνδρομές

Η ετήσια συνδρομή εξοφλείται ως το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους και  προσαυξάνεται κατά 0,73% κάθε μήνα από τον Μάρτιο και μετά.

Η ετήσια συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι :
50,00 € για την πρώτη πενταετία από την 1η εγγραφή σε σύλλογο,
79,00 € για την δεύτερη πενταετία
100,00 € μετά την 1η δεκαετία

Για τα μέλη του ειδικού μητρώου η ετήσια συνδρομή είναι 150€.
Όσον αφορά τις  εταιρίες  και κλινικές, η συνδρομή ποικίλει ανάλογα με επιμέρους λεπτομέρειες.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ - ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

ΑΜΕΑ

Για τους ιατρούς με πιστοποιημένη αναπηρία >67% ισχύει έκπτωση ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα, με υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού αναπηρίας και εκκαθαριστικού εφορίας.

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ

Για τους πολύτεκνους ιατρούς (τακτικά μέλη και μέλη ειδικού μητρώου) ισχύει έκπτωση ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων και το οικογενειακό εισόδημα (<45.000€).Τα τέκνα θεωρούνται προστατευόμενα μέλη μέχρι την ενηλικίωσή τους και εφόσον σπουδάζουν  έως το 24ο έτος της ηλικίας τους.

Οι  πολύτεκνοι ιατροί  με έξι τέκνα και άνω απαλλάσσονται από την ετήσια συνδρομή του ΙΣΑ. 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και εκκαθαριστικό εφορίας.

ΑΝΕΡΓΟΙ – ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ

Οι ιατροί που είναι άνεργοι και που υπηρετούν στρατιωτική θητεία απαλλάσσονται από τη συνδρομή με την προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών (βεβαίωση ΟΑΕΔ -βεβαίωση από την υπηρεσία τους)

Για οποιαδήποτε άλλη ερώτηση σχετικά με τις συνδρομές στον Ι.Σ.Α., μπορείτε να υποβάλλετε το αίτημά σας σε αυτή τη φόρμα.

Το πεδίο απαιτείται
Παρακαλούμε εισάγετε έγκυρο Α.Μ. ΙΣΑ (6 ψηφία, χωρίς κενά) ή για μέλη ειδικού μητρώου Εxxxxx (Ε με 5 ψηφία μετά)
Παρακαλούμε εισάγετε έγκυρο ΑΦΜ!
Το πεδίο απαιτείται
Το πεδίο απαιτείται
Παρακαλούμε εισάγετε έγκυρο αριθμό τηλεφώνου
Παρακαλούμε εισάγετε σωστό email
Παρακαλώ εισάγετε θέμα αιτήματος
Το πεδίο απαιτείται
Invalid Input
Invalid Input
Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή