Έρευνα για τη διαμόρφωση του σώματος ως προγνωστικού δείκτη θνησιμότητας

Η κατανομή του σωματικού λίπους είναι πιο σημαντική από την ποσότητα του λίπους ως προγνωστικός παράγοντας του προσδόκιμου επιβίωσης. Παρ' όλα αυτά, ο δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ) εξακολουθεί να αποτελεί τον πλέον χρησιμοποιούμενο δείκτη παχυσαρκίας στην κλινική πράξη.

Σκοπός της μελέτης ήταν η αξιολόγηση πέντε διαφορετικών ανθρωπομετρικών δεικτών σε σχέση με τη θνησιμότητα γενικά και τη θνητότητα από καρδιαγγειακά νοσήματα (CVD), με τη χρήση Cox αναλογικών μοντέλων κινδύνου. Οι δείκτες που μελετήθηκαν ήταν ο ΔΜΣ, η περίμετρος μέσης, η περιφέρεια ισχίων, η αναλογία μέσης-ισχίων (WHR) και η αναλογία μέσης-ύψους (WHtR). Ο πληθυσμός της μελέτης ήταν μια ομάδα 62.223 Νορβηγών, ηλικίας 20-79 ετών, που παρακολουθήθηκε από το 1.995-1.997 έως το τέλος του 2008 (μέση παρακολούθηση 12.0 χρόνια) στα πλαίσια της μελέτης Nord-Trøndelag Health Study (HUNT 2).

Μετά από προσαρμογή για την ηλικία, το κάπνισμα και τη φυσική δραστηριότητα βρέθηκε ότι οι WHR και WHtR είναι οι ισχυρότεροι προγνωστικοί δείκτες θνησιμότητας. Οι αναλογίες κινδύνου (HRs) για τη θνησιμότητα από CVD για αύξηση του WHR κατά μια τυπική απόκλιση ήταν 1.23 για τους άνδρες και 1.27 για τις γυναίκες. Για τον WHtR, τα αντίστοιχα νούμερα ήταν 1.24 για τους άνδρες και 1.23 για τις γυναίκες. Η περιφέρεια των ισχίων είχε ισχυρή αντίστροφη σχέση με τη θνησιμότητα κατά την προσαρμογή για την περίμετρο της μέσης. Σε όλες τις αναλύσεις ο ΔΜΣ είχε την ασθενέστερη σχέση με τη θνησιμότητα σε σχέση με τις άλλες μεταβλητές που μελετήθηκαν.

Συμπερασματικά η μελέτη αυτή προσθέτει περαιτέρω δεδομένα για το ότι ο ΔΜΣ δεν είναι ο καταλληλότερος δείκτης παχυσαρκίας στην καθημερινή κλινική πρακτική. Ο WHR μπορεί αξιόπιστα να μετρηθεί και είναι τόσο εύκολο να υπολογιστεί όπως ο ΔΜΣ και αυτή τη στιγμή είναι καλύτερα τεκμηριωμένος από ότι ο WHtR. Φαίνεται λογικό να προτείνουμε τον WHR ως τη βασική μέτρηση για το βαθμό της παχυσαρκίας.

Τέλος φόρμας

ΠΗΓΗ: PLoS ONE | www.plosone.org,  October 2011 | Volume 6 | Issue 10 | e26621

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή