ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλες οι ΕΞΥΠΠ υποχρεούνται να αναγράφουν στις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος τις εταιρίες που συνεργάζονται, για την αναζήτηση ιατρού εργασίας, όταν ενεργούν για λογαριασμό των εταιριών-συνεργατών τους.

15/05/2024
Aναζητείται ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ από το Πολυιατρείο HOMED (περιοχή Συντάγματος, Ερμού 16) για ανάληψη επιστημονικής υπευθυνότητας του τμήματος Ιατρικής Εργασίας και παροχή υπηρεσιών κατά περίπτωση σε διάφορους εταιρικούς πελάτες.
Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο .
Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8060098.

06/11/2023
Η Optimal HR Group, για λογαριασμό πελάτη της, Εταιρεία Εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, με έδρα το Μαρούσι, αναζητά Ιατρό Εργασίας, για να απασχοληθεί στις εγκαταστάσεις της εταιρίας, εντός και εκτός Αττικής.
Ελάχιστα Τυπικά Προσόντα:
•Ιατρός με ειδικότητα την Ιατρική Εργασίας
•Τουλάχιστον 2έτη εμπειρία στην Ιατρική Εργασίας σε βιομηχανικό περιβάλλον
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και Η/Υ (Microsoft Office, email, Internet Browsers)
•Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας
•Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης χρόνου
•Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας
•Δυνατότητα ταξιδιών
Σχετικά με την απασχόληση:
•Αρχική δοκιμαστική σύμβαση τετράμηνης διάρκειας με πιθανότητα επέκτασης της συνεργασίας
Email για αποστολή βιογραφικών:

02/11/2023
Ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα της κάλυψης συνεδρίων και συναφών εκδηλώσεων στην Ελλάδα αναζητά Ιατρό Εργασίας για ανάθεση καθηκόντων. Παρακαλώ οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν βιογραφικό στο Τηλ. επικοινωνίας 210-3805459 Εσωτ. 103 Κα Ζαχαροπούλου

29/09/2023

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της σύμβασης: «παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας 2023-2024. Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.


12/9/2023

ΔΕΗ Ιατρός Εργασίας (Μερικής Απασχόλησης) (Αττική)
Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ. Για την εγγραφή χρήστη πατήστε εδώ


11/9/2023

Εταιρεία Logistics με αποθήκες στη Μάνδρα και στη Μαγούλα αναζητά Ιατρό Εργασίας της περιοχής, για ανάθεση καθηκόντων.
Παρακαλώ οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν βιογραφικό στο
Τηλ. επικοινωνίας 210-5555345 Εσωτ. 215 Κα Μεϊντάνη.


22/8/2023

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 9/2023 για υποβολή προσφορών
για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας & Ιατρού εργασίας για τις εγκαταστάσεις
όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου και Ικαρίας, για τρία (3) έτη
(Δαπάνη συνολικού προϋπολογισμού 29.880,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Για την ανακοίνωση της παράτασης πατήστε εδώ


11/8/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9/2023 υποβολής προσφοράς για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας & Ιατρού εργασίας για τις εγκαταστάσεις όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου και Ικαρίας, για τρία (3) έτη (Δαπάνη συνολικού προϋπολογισμού 29.880,00€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Για την πρόσληση πατήστε εδώ


12/4/2023

Μεγάλη εταιρεία στην Αθήνα αναζητά Ιατρό Εργασίας για μόνιμη εργασία πλήρους απασχόλησης.
Παρακαλώ οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν βιογραφικό στο


22/11/2022

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.» αναζητά Ιατρό Εργασίας για ανάθεση καθηκόντων σε Καταστήματα και λοιπές Εγκαταστάσεις στην Αττική.
Απαραίτητα προσόντα:
Για την άσκηση καθηκόντων Ιατρού Εργασίας με βάση το άρθρο 16 του ν.3850/2010, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατέχουν:
1. Πτυχίο Ιατρικής Σχολής.
2. Άδεια άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος.
3. Ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας ή οποιαδήποτε ειδικότητα (σε περίπτωση άσκησης καθηκόντων Ιατρού Εργασίας σε Επιχειρήσεις προ της 15ης-5-2009).
Καθήκοντα μπορούν να ανατεθούν και σε Ιατρό, άνευ ειδικότητας, εφ’ όσον ο Ιατρός έχει ασκήσει καθήκοντα Ιατρού Εργασίας σε Επιχειρήσεις συνεχώς επί επτά τουλάχιστον έτη μέχρι και τις 15-5-2009.
Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail μέχρι και την Παρασκευή 02/12/2022. Πληροφορίες: 214 100 9686, 214 100 9074.


16/9/2022

Τεχνικός ασφαλείας ζητά προσφορά για την συνεργασία με γιατρό εργασίας. Συγκεκριμένα για επιχείρηση Γ’ κατηγορίας (Έτοιμο φαγητό) με πάνω των πενήντα εργαζομένων, στο κέντρο της Αθήνας. Τρόποι επικοινωνίας : Τηλ : 6972294515, email :


29/07/2022

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας για το προσωπικό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και του συστεγαζόμενου οργανισμού ΙΚΥ για χρονική διάρκεια ενός (1) έτους από την  υπογραφή της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3850/2010 ως ισχύει και ιδίως τα άρθρα 16-22 ως ισχύουν. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.


25/07/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον Νομό Φωκίδας, Δήμος Δελφών


2-4-2021

Η ΔΕΗ Α.Ε., κατόπιν της Απόφασης Δ/ντος Συμβούλου αρ. 55/2020 και της έγκρισης ΓΔ/ΑΝΠΟ/2491/23.10.2020, προβαίνει σε προκήρυξη μίας (1) θέσης Ιατρού, με τον οποίο προτίθεται να συνάψει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου διάρκειας εννέα (9) μηνών, για την παροχή υπηρεσιών Ιατρικής της Εργασίας προς τις Μονάδες του Ομίλου ΔΕΗ που εδρεύουν στην Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ, εκ μέρους της ΕΣ.Υ.Π.Π. ΔΕΗ και ενίοτε προς τρίτους, για λογαριασμό της ΕΞ.Υ.Π.Π.ΔΕΗ.


11-3-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (CPV:85121000-3), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 60.000,00€ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ. - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. 'ΑΤΤΙΚΟΝ'


9-3-2021

Ζητείται ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για κάποια από τα καταστήματα της εταιρείας L' Ardigioano

email : Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2109716616


3-3-2021

Ζητείται ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε Ιδιωτική Κλινική στα Δυτικά προάστια.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2105739455 Κα Καρανατσιου 9.00πμ-14.00μμ.


10-2-2021

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Αγίων Αναργύρων Καματερού ενδιαφέρεται να αναθέσει την "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΟΜΑΔΑ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΟΑΕΔ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 4/2020 προϋπολογισμού 2.419,35€,πλέον ΦΠΑ 24% 580,64€ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ Β ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ προϋπολογισμού 7.258,00€,πλέον ΦΠΑ 24% 1.741,92€ (ΑΜ 181/2020)" , με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως οι ενδιαφερόμενοι απευθυνθούν στο Τμήμα Προμηθειών (Τηλ. 2132023691 - 2132023696 ή στο email: προκειμένου να τους αποσταλεί η σχετική μελέτη με ΑΜ 181/2020)


27-1-2021

ΔΕΗ Α.Ε./ΔΥΑΕ ΣΜΕ2-2021 ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ανακοίνωση-πατήστε εδώ

Αίτηση-πατήστε εδώ27-1-2021

Η εταιρεία ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ AEBE, αναζητά συνεργασία με Ιατρό ειδικότητας Ιατρού Εργασίας για την κάλυψη των αναγκών της στις εγκαταστάσεις της στην περιοχή ΑΥΛΩΝΑ Αττικής (51 ώρες ετησίως).

Στοιχεία επικοινωνίας για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και την αποστολή βιογραφικού σημειώματος & οικονομικής προσφοράς εντός 10 (δέκα) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας:
Φρόσω Μιχαλάτου, , Τηλ: 22950-29350, Φαξ: 22950-29305


27-1-2021

Παροχή υπηρεσιών από Ειδικό Ιατρό Εργασίας και Νοσηλευτή για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.’’ με καταληκτική ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών στις 28/01/2021 και ώρα 12:00
Οι υποψήφιοι συμμετέχοντες φορείς στον εν λόγω διαγωνισμό μπορούν να ενημερωθούν από:
- την ιστοσελίδα της Εταιρείας: ΕΥΔΑΠ HOME, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (με όλα τα σχετικά αρχεία)
- την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (με τους δικούς του κωδικούς ο κάθε φορέας)
- το Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (για το τεύχος της Διακήρυξης)

Σχετικοί σύνδεσμοι:

https://www.eydap.gr/TheCompany/Contests/ProjectNoticesDetails/?id=8835eff3-f451-4f76-9c24-ac9400d56448

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A9%CE%A0%CE%9446%CE%A884%CE%A8-2%CE%A3%CE%A9


 19-1-2021

Η ΦΑΓΕ ΕΛΛΑΔΑΣ AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικό Ιατρό Εργασίας για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στις εγκαταστάσεις της στην Μεταμόρφωση Αττικής.
Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2102828386


 16-12-2020 

Η εταιρεία μας ΦΡΑΓΚΟΣ Α. Ε. αναζητεί συνεργασία με Ιατρό ειδικότητας Ιατρού Εργασίας για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας .
Για επιπλέον πληροφορίες – διευκρινίσεις, /εκδήλωση ενδιαφέροντος επικοινωνήστε:
Υπεύθυνος επικοινωνίας : Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ
τηλέφωνο : 6944344277.
email


24-11-2020 

Η εταιρία μας ALPHA ΑΣΠΙΣ SECURITY ΕΠΕ που εδρεύει επί της οδού Μαραθώνος 79, Τ.Κ. 14569 στην Άνοιξη Αττικής, αναζητά Ιατρό Εργασίας για απασχόληση 75 ώρες ετησίως.
Για οποιαδήποτε εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό και οικονομική προσφορά στο ή στο fax: 2106217785


6-10-2020 

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. ΠΡΑΤΤΕΙΝ A.E. αναζητά συνεργασία με ιατρό, με ειδικότητα Ιατρού Εργασίας ή άλλης ειδικότητας που να μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντα Ιατρού Εργασίας στην Αθήνα.
Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 210-3479202 και στο email

 


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας σε ετήσια βάση, από την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης, στις εγκαταστάσεις της <<ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ, Ν.Π.Δ.Δ.

 


11-8-2020 

 Η ΕΞ.Υ.Π.Π. SAFE BUSINESS SA, ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ MEDOCHEMIE HELLAS A.E. , I-TEAM AE και SDYN PACK EE εντός Αττικής. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν ενδιαφέρον εντός 10ημέρου από σήμερα 08/09/2020, είτε στο email: ,είτε στο τηλ: 210-960341531-7-2020 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Δήμος Δελφών ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση υπηρεσιών ιατρού εργασίας, όπως περιγράφονται στην συνημμένη μελέτη.


10-7-2020 

Η εταιρεία μας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό Αττικής για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε (ΑΦΜ: 094149181).
Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή τηλεφωνικά : 2131320688/ 2131320600

 


ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην
υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας» για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης
Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού συνολικής δαπάνης 13.928,00€ πλέον
Φ.Π.Α. 24%.
Εξαιρούνται από την απαλλαγή του ΦΠΑ, οι υπηρεσίες ιατρού εργασίας που παρέχονται από τις
ΕΞΥΠΠ (ΠΟΛ1168/1125529/8239/989/β0014/16.12.2008 & αρ. 297/2008 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ).
Ως κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών ορίζεται η πλέον συμφέρουσα οικονομική
προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

 


30-3-2020

Η εταιρεία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό Αττικής για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρεία ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΑΦΜ: 094263543). Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326


30-3-2020

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: ΚΟΡΑΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326


20-3-2020

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: SIMOS FOOD GROUP. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.


 20-3-2020

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: INVENTOR A.G. A.E. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.


 20-3-2020

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.


 20-3-2020

Η εταιρεία Mediterraneo Hospital, αναζητεί συνεργασία με ειδικό Ιατρό Εργασίας για την περιοχή της Γλυφάδας, 180 ώρες ετησίως. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τις προσφορές τους στο e-mail: ‘


 20-3-2020 

Η εταιρεία BELL MEAT ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. αναζητά συνεργασία με Ειδικό Ιατρό Εργασίας ή Ιατρό που περιλαμβάνεται στον Ειδικό Κατάλογο. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210748705.


 20-3-2020

Η ΕΞΥΠΠ SAFEMED αναζητά συνεργασία με Ειδικό Ιατρό Εργασίας για την ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ . Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2107487051


 20-3-2020 

Η εταιρεία PRO.EX. O.E.-ΕΞ.Υ.Π.Π. αναζητά Ιατρό Εργασίας για την εταιρεία ΑΦΟΙ ΠΟΛΙΤΗ
ΟΕ για τα σημεία στην Αττική.

ΓΟΥΝΑΡΗ 47, 165 61 ΓΛΥΦΑΔΑ - ΤΗΛ.: 210 99 44 859, 210 99 51 142 ΦΑΞ: 210 96 31 350
E - mail: website: www.proexoe.gr
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ


 20-3-2020

Η ΕΞΥΠΠ SAFEMED αναζητά συνεργασία με Ειδικό Ιατρό Εργασίας για τoν ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ . Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2107487051


 20-3-2020

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Ν. ΜΑΛΑΜΑΣ Α.Ε.Ε.» ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556.


 20-3-2020

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326


 20-3-2020

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: ΚΟΤΣΟΡΩΝΗΣ Π ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.


  20-3-2020

Η ΕΞΥΠΠ SAFEMED αναζητά συνεργασία με Ειδικό Ιατρό Εργασίας για την εταιρεία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2107487051


 20-3-2020

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.


 20-3-2020

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ "ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ" ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556

 

 


11-3-2020

Η εταιρεία ΑΦΟΙ Σ. ΓΙΑΜΑ Α.Ε. “GOLDEN AGE HOTEL” αναζητά συνεργασία με Ειδικό Ιατρό Εργασίας ή Ιατρό που περιλαμβάνεται στον Ειδικό Κατάλογο. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2107487051.


11-3-2020

Η Εταιρεία "ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ" που εδρεύει στην Αθήνα, αναζητεί συνεργασία με ειδικό Ιατρό Εργασίας. Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email αποστέλλοντας το βιογραφικό σας και την οικονομική σας προσφορά στη διεύθυνση:


Η Εταιρεία "ΑΝΤΑΚΟΜ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΕ" που εδρεύει στην Αθήνα, αναζητεί συνεργασία με ειδικό Ιατρό Εργασίας. Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email αποστέλλοντας το βιογραφικό σας και την οικονομική σας προσφορά στη διεύθυνση:


11-3-2020

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: BSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Α.Β.Ε., ΑΦΜ: 094011898. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.


Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: ΗΦΑΙΣΤΟΣ SECURITY ΕΠΕ. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326


Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326


11-3-2020

Η Επιχείρηση ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΠΕ με δραστηριότητα ψυκτικές αποθήκες τροφίμων στον Ασπρόπυργο Αττικής είναι σε διαδικασία ανεύρεσης Ιατρού Εργασίας. Αποστείλατε ενδιαφέρον στο email με κοιν. .


11-3-2020

Η ΕΞΥΠΠ SAFEMED αναζητά συνεργασία με Ειδικό Ιατρό Εργασίας για τον Δήμο Γαλατσίου. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2107487051.


Η ΕΞΥΠΠ SAFEMED αναζητά συνεργασία με Ειδικό Ιατρό Εργασίας για την εταιρεία - πελάτη της CREACE A.E.. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2107487051.


Η ΕΞΥΠΠ SAFEMED αναζητά συνεργασία με Ειδικό Ιατρό Εργασίας για την εταιρεία - πελάτη της INTRALINK LOGISTICS . Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2107487051


11-3-2020

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ OPTIMAL BUSINESS ACTION A.E. ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556.

 


6-3-2020

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ» ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή
ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556


6-3-2020

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: IMPERIAL GROUP SECURITY. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.


6-3-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Μαρκόπουλο 17-02-2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 2845
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ»

Με το παρόν προσκαλούμε κάθε ενδιαφερόμενο για την υποβολή προσφοράς, για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο αμοιβές ιατρού, η οποία αναφέρεται σε ιατρικές υπηρεσίες που λεπτομερώς περιγράφονται στην Κ.Υ.Α. 43726/2019 Φ.Ε.Κ.2208/Β για το οριζόμενο προσωπικό του Δήμου μας.
Η οικονομική προσφορά κατατίθεται σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου και συνοδεύεται από φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα, ποινικό μητρώο και έγγραφο – βεβαίωση με την οποία αποδεικνύεται ειδικότητα σχετική με την εκτέλεση των ζητούμενων παρεχόμενων υπηρεσιών ως ιατρός εργασίας.
Ενδεικτικά έχει εγγραφεί ΚΑ στον προϋπολογισμό του Δήμου με ποσό 3600,00€

Ο Δήμαρχος
Κωνσταντίνος Δ. Αλλαγιάννης


6-3-2020

Από τον Όμιλο Ιατρικών Εταιριών ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ζητούνται (για εργασία σε διάφορα σημεία εντός του Λεκανοπεδίου Αττικής)
ΙΑΤΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Κωδ. OD 20)

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ανεπτυγμένη επικοινωνιακή ικανότητα και να χαρακτηρίζονται από υπευθυνότητα, αξιοπιστία και ομαδικό πνεύμα.
Βιογραφικά στο (αναφέροντας τον Κωδικό Θέσης)


6-3-2020

Η ΕΞΥΠΠ SAFEMED αναζητά συνεργασία με Ειδικό Ιατρό Εργασίας για την εταιρεία ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2107487051


6-3-2020

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.


Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: ΛΕΒΑΝΤΕ ΕΞΠΡΕΣΣ ΕΠΕ. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326

 

 


3-3-2020

Η εταιρεία Konica Minolta Επιχειρηματικές Λύσεις Ελλάς Α.Ε αναζητά ιατρό εργασίας.
Στοιχεία Επικοινωνίας:
Τηλ.: 6944568835


3-3-2020

Η εταιρεία PRO.EX. O.E.-ΕΞ.Υ.Π.Π. αναζητά Ιατρό Εργασίας για την εταιρεία ERGO
CLEANING SERVICES O.E. για τα σημεία της στην Αθήνα

ΓΟΥΝΑΡΗ 47, 165 61 ΓΛΥΦΑΔΑ - ΤΗΛ.: 210 99 44 859, 210 99 51 142 ΦΑΞ: 210 96 31 350
E - mail: website: www.proexoe.gr
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ


3-3-2020

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: LAMDA LEISURE Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών Ψυχαγωγίας, Ανάπτυξης και Διαχείρισης Χώρων Αναψυχής και Παιδικών Δραστηριοτήτων. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.


3-3-2020

Η ΕΞΥΠΠ SAFEMED αναζητά συνεργασία με Ειδικό Ιατρό Εργασίας για την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.). Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2107487051

 


25-2-2020

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ TBSP ENGINEERING S.A. ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556.


25-2-2020 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ AM NOMIKOS TRANSWORLD MARITIME AGENCIES AE ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556


25-2-2020

Παρακαλώ πολύ να αναρτήσετε στην ιστοσελίδα του συλλόγου σας το ενδιαφέρον της εταιρείας μας για γιατρό εργασίας. Η εταιρεία είναι η ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΕΒΕ .Η έδρα της είναι στον Αλιμο .Αρχαίου θεάτρου 4 και υπάρχει και υποκατάστημα στο Κορωπί στην Αρχιμήδους 74 και απασχολεί συνολικά 184 άτομα. Τηλ επικοινωνίας 2109940944


25-2-2020

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ EASY MAIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556


25-2-2020

Η ΕΤΑΙΡEIΑ CAMPER-GAZ Α.Ε. Βρυσανάκης ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΔΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
Κων. Καραμανλή 88,
Τηλ. & Fax: 2310 861.640

 


21-2-2020

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: ACCESS TO GENOME ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΙΚΕ. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.


21-2-2020

Η εταιρία μας «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΕ», αναζητά Ιατρό με ειδικότητα ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ή με άλλη ειδικότητα που μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντα του Ιατρού Εργασίας, για τις εγκαταστάσεις της
που βρίσκονται στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail:


 21-2-2020

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ ΑΕ. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.


21-2-2020

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ATYPON SYSTEMS MEPE» ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556


21-2-2020

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: ΚΑΣΙΝΑΚΗΣ Π. Ε.. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.


21-2-2020

Η εταιρεία ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, αναζητά συνεργασία με Ιατρό ειδικότητας Ιατρού Εργασίας για την κάλυψη των αναγκών της στις εγκαταστάσεις της στην περιοχή ΑΥΛΩΝΑ Αττικής (51 ώρες ετησίως).

Στοιχεία επικοινωνίας για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και την αποστολή βιογραφικού σημειώματος & οικονομικής προσφοράς εντός 10 (δέκα) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας:
Φρόσω Μιχαλάτου Group HR Manager, , Τηλ: 22950-29350, Φαξ: 22950-29305


21-2-2020

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τη σύναψη ετήσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών
Ιατρού Εργασίας Δήμου Λαυρεωτικής

Ο Δήμος Λαυρεωτικής πρόκειται να προβεί στη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών ιατρού
εργασίας, προϋπολογισμού δαπάνης 5.000,00 ευρώ, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ: 2883/14.02.2020
πρωτογενές αίτημα και την υπ’ αριθμ. 4/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους.

Η ημερομηνία έναρξης της σύμβασης ορίζεται από την καταχώρισή της στο ΚΗΜΔΗΣ.
Η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί με απ’ ευθείας ανάθεση, κατ’
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Οι εν λόγω υπηρεσίες, μπορούν να παρέχονται και από ατομικές επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα
«Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης» (ΕΞΥΠΠ), οι οποίες κατέχουν σχετική άδεια
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι ΕΞΥΠΠ πρέπει να διαθέτουν τα απαιτούμενα μέσα ή
εξοπλισμό για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους.
Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 120 του Ν.4412/2016,
σας καλούμε να καταθέσετε φάκελο προσφοράς στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου
Λαυρεωτικής (Κουντουριώτη 1 – Λαύριο), έως την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα
14:00.

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Οικονομική Προσφορά
2. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43,
παρ.7 του Ν.4605/2019:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης έως τριών (3) μηνών ή υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα
δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016

Η υποχρέωση αφορά:
- τους διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ή
Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) ή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)
- τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όταν
το νομικό πρόσωπο είναι Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.),
- το φυσικό πρόσωπο που ασκεί την αντίστοιχη δραστηριότητα στην περίπτωση της ατομικής
επιχείρησης.
β. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
γ. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας

3. Τα λοιπά δικαιολογητικά, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην αριθμ.4/2020 μελέτη Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών.

Πληροφορίες – διευκρινήσεις παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Λαυρεωτικής
(Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής, Κουντουριώτη 1 – Λαύριο), κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες, αρμόδια υπάλληλος: κα Γ. Μαργαρίτη, τηλέφωνο επικοινωνίας 2292 3 20 147, fax: 2292 0
69130, e- mail: .

 

 


17-2-2020

Το ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Τ.Α.Υ.Φ.Ε.) Ν.Π.Ι.Δ, που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων, αναζητά Ιατρό Εργασίας για απασχόληση 75 ωρών ετησίως.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210-5248526 (εσωτ. 612).


17-2-2020

ΑΞΙΟΤΙΜΟΙ ΚΥΡΙΟΙ

1) Η ΕΤΑΙΡEIΑ ΜΑΣ (ΕΞΥΠΠ Α. ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ) ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ.

2) Η ΕΤΑΙΡEIΑ ΜΑΣ (ΕΞΥΠΠ Α. ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ) ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. ΣΤΟ ΈΡΓΟ ΣΤΗ ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
Κων. Καραμανλή 88,
Τηλ. & Fax: 2310 861.640


12-2-2020

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556.


 12-2-2020

Είμαστε η εταιρεία ARCHIPETROL Α.Ε., με έδρα τη Μεταμόρφωση, οδός Παύλου Μπακογιάννη 42
και αναζητούμε Ειδικό Ιατρό Εργασίας.

42, Pavlou Bakogianni Str., Metamorfosis 14452,
Athens, Greece
Tel: +30 210 2854 300 (ext. 302)
Fax: +30 210 2834 090
e-mail:


 12-2-2020

Η MANAGEMENT FORCE Ανώνυμη Εταιρεία Μηχανικών και Συμβούλων Ασφάλειας αναζητεί συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στην περιοχή του νομού Αττικής για παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για τις παρακάτω εταιρείες-πελάτες της:

• ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΗΣ ΑΕΒΕ
• MEDTRONIC HELLAS A.E.E.
• TUV HELLAS (TUV NORD) A.E.
• VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.
• 360 CONNECT ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στο e-mail: ή να επικοινωνήσουν στο 210 6178080».


 12-2-2020

Η ΕΞΥΠΠ SAFEMED αναζητά συνεργασία με Ειδικό Ιατρό Εργασίας για την εταιρεία EMFI A.E.. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2107487051

 


7-2-2020

Η εταιρεία PRO.EX. O.E.-ΕΞ.Υ.Π.Π. αναζητά Ιατρό Εργασίας για την εταιρεία AZIENDA NETTA
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ για τα σημεία της στην Αθήνα.

 ΓΟΥΝΑΡΗ 47, 165 61 ΓΛΥΦΑΔΑ - ΤΗΛ.: 210 99 44 859, 210 99 51 142 ΦΑΞ: 210 96 31 350
E - mail: website: www.proexoe.gr
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ


7-2-2020

Σας ενημερώνουμε ότι αναζητούμε Ιατρό Εργασίας για την εταιρία ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΞΕ με ΑΦΜ 094031720 για το ξενοδοχείο GOLDEN COAST στην Παραλία Μαραθώνα στον Μαραθώνα Αττικής και τον οίκο Ευγηρίας ΕΥ ΖΗΝ στην Λ.Ποσειδώνος 55 στην Νέα Μάκρη 
 
Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 2294113062
 

7-2-2020

ZHTOYNTAI ΔΥΟ ΙΑΤΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟ e-mail:


7-2-2020

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: ΑΛΟΛΦΙΝ. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.


7-2-2020

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ - ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326


7-2-2020

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: ΠΕΙΦΑΣΥΝ. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.


7-2-2020

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: PERFORMING ARTS AND ENTERTAINMENT ΕΠΕ. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.


7-2-2020

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: INTERTRADE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326


 7-2-2020

Καλησπέρα,
Παρακαλούμε για την αγγελία εύρεσης Ιατρού Εργασίας στην εταιρεία ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ για την περίοδο Φεβρουάριος του 2020 με Φεβρουάριο του 2021 στα παρακάτω έργα στο Νομό Αττικής.

Το πρόγραμμα του Ιατρού Εργασίας να είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες από τις 9.00 έως τις 12.00 π.μ. περίπου 95 ώρες ανά έτος ήτοι 8 ώρες/μήνα αναλογικά στα παρακάτω έργα.
Lot 5 Αεροδρόμιο,
Δίκτυο αποχέτευσης Σαλαμίνα,
Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα – Πειραιά,
Συντήρηση πρασίνου – Ψυχικό,
(MTB) 61589 Αεροδρόμιο,
Συντήρηση Πολιτιστικής κληρονομίας Δ. Φυλής,
1ο Δημοτικό Ελληνικού,
Συντήρηση πρασίνου στις νησίδες οδών (Βάρη – Βούλα – Κορωπί),
Ολοκλήρωση πάρκου Γκορυτσάς στον Ασπρόπυργο,
Άρδευση escape center στο Ίλιον,
Παιδικές Χάρες Βούλα Βάρη Βουλιαγμένη,
Παιδικές χαρές στο κέντρο της Αθήνας.

Παρακαλώ ενημερώστε μας στα παρακάτω στοιχεία για τη διαθεσιμότητα Ιατρού Εργασίας τις μέρες και ώρες που σας αναγράψαμε παραπάνω.

Με εκτίμηση,

Βασιλική Κόχιλα
Διευθύντρια Τμήματος Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας Ομίλου
Τηλ.: +30 2108184117
Κιν.: +30 6942496366
E-mail:
Website: www.ellaktor.com
Ερμού 25, 14564 Νέα Κηφισιά

 


4-2-2020

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ EXCITE HOLIDAYS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΠΕ ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556.


4-2-2020

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ LG DOMISI CONSTRUCTIONS ΟΕ ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556.


Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556


Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556.


Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556


Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΟΜΟΧΗΜΙΚΗ ΑΒΕΕ ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556.


Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ FM MAGNA SERVICES ΜΟΝ.ΕΠΕ ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556


Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ AUTOVISION SAKAR A.E. ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556 4-2-2020

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ PEOPLE PRESENTS ΙΚΕ ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556


Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ MECCANICA GROUP Α.Ε. ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556.

 


31-1-2020

Η ΕΞΥΠΠ SAFEMED αναζητά συνεργασία με Ειδικό Ιατρό Εργασίας για την εταιρεία CERAMETAL SE A.E.. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2107487051


Η ΕΞΥΠΠ SAFEMED αναζητά συνεργασία με Ειδικό Ιατρό Εργασίας για την εταιρεία ΚΟΝΒΕΞ ΑΕΒΕ. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2107487051


 31-1-2020

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία:
ARCON HELLAS. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.


 31-1-2020

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ SKYCOM ΕΠΕ ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556


 31-1-2020

Η MANAGEMENT FORCE GROUP Εταιρεία Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) αναζητεί συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στην περιοχή του νομού Αττικής για παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για την εταιρεία-πελάτη της «ICTS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε.


 31-1-2020

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΪΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ A.E. "STEPSPORT" ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556


 31-1-2020

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία:
PRINTEC A.E. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.

 

 


28-1-2020

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΕ ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556.


23-1-2020

Η Βιομηχανική εταιρεία GRECO STROM που εδρεύει στη Μάντρα Αττικής αναζητά γιατρό που μπορεί να ασκήσει καθήκοντα ιατρού εργασίας για 75 ώρες ετησίως. τηλέφωνο επικοινωνίας 2105552000 ( κυρία Λιώρη Χαρά) ή στο mail .


23-1-2020

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: LD TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.


23-1-2020

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: AMVIS ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.


23-1-2020

Η ΕΞΥΠΠ SAFEMED αναζητά συνεργασία με Ειδικό Ιατρό Εργασίας για την εταιρεία PLANET Α.Ε.. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2107487051


23-1-2020

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: ΕΜΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.


23-1-2020

Η εταιρεία ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΠΕ αναζητά Ιατρό Εργασίας για την εταιρεία Δ. ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΕΠΕ για τα σημεία στην Αθήνα.

ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΠΕ
Τηλ..-φαξ 2310 887573


23-1-2020

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: OXFORD COMPANY ABEEΓια εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.


23-1-2020 

Η ΕΞΥΠΠ SAFEMED αναζητά συνεργασία με Ειδικό Ιατρό Εργασίας για την εταιρεία Avin International Ltd. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2107487051


23-1-2020

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Α.Ε.Β.Ε. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.

 


21-1-2020

Η ΕΞΥΠΠ SAFEMED αναζητά συνεργασία με Ειδικό Ιατρό Εργασίας για την εταιρεία - πελάτη της EOS MATRIX A.E. . Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2107487051.


21-1-2020

Η ΕΞΥΠΠ SAFEMED αναζητά συνεργασία με Ειδικό Ιατρό Εργασίας για την εταιρεία - πελάτη της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2107487051.


 21-1-2020

Αξιότιμοι,
Η εταιρεία PRO.EX. O.E.-ΕΞ.Υ.Π.Π. αναζητά Ιατρό Εργασίας για την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΡΑΝΙΤΩΝ ΑΒΕΕ για το Χαλάνδρι.

ΓΟΥΝΑΡΗ 47, 165 61 ΓΛΥΦΑΔΑ - ΤΗΛ.: 210 99 44 859, 210 99 51 142 ΦΑΞ: 210 96 31 350
E - mail: website: www.proexoe.gr
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ


21-1-2020

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΙΜΑΡ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ Α.Ε. ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556.


21-1-2020

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΑΪΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ Α.Ε. ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556.


21-1-2020

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: CARE DIRECT Α.Ε.. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326


21-1-2020

Η Βιομηχανική εταιρεία GRECO STROM που εδρεύει στη Μάντρα Αττικής αναζητά γιατρό που μπορεί να ασκήσει καθήκοντα ιατρού εργασίας για 75 ώρες ετησίως. τηλέφωνο επικοινωνίας 2105552000 ( κυρία Λιώρη Χαρά) ή στο mail

 


 16-1-2020

Αξιότιμοι,
Η εταιρεία PRO.EX. O.E.-ΕΞ.Υ.Π.Π. αναζητά Ιατρό Εργασίας για το Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» στην Κηφισιά.
Με εκτίμηση
Για την PRO.EX. O.E.
Κύπη Χρυσού-Ψαθά

ΓΟΥΝΑΡΗ 47, 165 61 ΓΛΥΦΑΔΑ - ΤΗΛ.: 210 99 44 859, 210 99 51 142 ΦΑΞ: 210 96 31 350
E - mail: website: www.proexoe.gr
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ


  16-1-2020

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕ ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556.


 16-1-2020

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: ΑΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ (ΑΦΜ: 094017203). Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.


 16-1-2020

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία:
ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ . Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326


 16-1-2020

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΣΠΑΙΤΕ). Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326


 16-1-2020

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: ADMIRAL. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.


 16-1-2020 

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.


 16-1-2020

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ SKYCOM ΕΠΕ ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556


 16-1-2020

Κύριοι,
η εταιρεία BRASS FORM ABEE,με ΑΦΜ 094250500 και με έδρα στην Μάνδρα Αττικής, που εκπροσωπείται
από τον κ.Καρακαιδό Κων/νο, του Διονυσίου, αναζητά ειδικό ιατρό εργασίας όπως αναλάβει
καθήκοντα για το έτος 2020.

Με εκτίμηση

Αρετή Στέφου
Τμήμα Η/R
Τηλ.2105551951(εσ.114)

www.brassform.gr
e-mail:


 16-1-2020

Η εταιρεία PRO.EX. O.E.-ΕΞ.Υ.Π.Π. αναζητά Ιατρό Εργασίας για την εταιρεία ENS SOLUTIONS SINGLE MEMBER PC για το σημείο της στην Αττική.

 

Με εκτίμηση
Για την PRO.EX. O.E.
Κύπη Χρυσού-Ψαθά

ΓΟΥΝΑΡΗ 47, 165 61 ΓΛΥΦΑΔΑ - ΤΗΛ.: 210 99 44 859, 210 99 51 142 ΦΑΞ: 210 96 31 350
E - mail: website: www.proexoe.gr
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ


 16-1-2020

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: ΛΑΒΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΑΧΑΡΩΔΗ. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326


 16-1-2020

Ζητείται ιατρός εργασίας για την εταιρία «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε.» που εδρεύει στο Περιστέρι, οδός Λεύκτρων 6-8, για πρόγραμμα 75 ωρών ανά έτος.
ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΟΠΩΣ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ EMAIL:
Για τη ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε.
Ελένη Χρησίμου
Λογιστήριο
Τηλ. 2105799668 2105799600

 


13-1-2020

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: BE BUSINESS EXCHANGES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΑΦΜ: 099876072). Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326


Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: EUROBANK FINANCIAL PLANNING SERVICES ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΕ (ΑΦΜ: 099755919). Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.


Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: INTRUM HELLAS (ΑΦΜ: 801215902). Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.


Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΑΦΜ: 094014298). Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.


13-1-2020

Η ΕΞΥΠΠ SAFEMED αναζητά συνεργασία με Ειδικό Ιατρό Εργασίας για την εταιρεία - πελάτη της BAXTER ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. . Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2107487051.


Η ΕΞΥΠΠ SAFEMED αναζητά συνεργασία με Ειδικό Ιατρό Εργασίας για την εταιρεία - πελάτη της «ΞΕΝΟΔ & ΤΟΥΡ. ΕΠΙΧ. ΒΑΡΝΙΚΟΣΑ.Ε. NJV ATHENS PLAZA. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2107487051.


 13-1-2020

Αξιότιμοι,
Η εταιρεία PRO.EX. O.E.-ΕΞ.Υ.Π.Π. αναζητά Ιατρό Εργασίας για την εταιρεία ΚΟΠΤΣΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. SHINE 2 B για τα σημεία στην Αθήνα.

Με εκτίμηση
Για την PRO.EX. O.E.
Κύπη Χρυσού-Ψαθά

ΓΟΥΝΑΡΗ 47, 165 61 ΓΛΥΦΑΔΑ - ΤΗΛ.: 210 99 44 859, 210 99 51 142 ΦΑΞ: 210 96 31 350
E - mail: website: www.proexoe.gr
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ


Αξιότιμοι,

Η εταιρεία PRO.EX. O.E.-ΕΞ.Υ.Π.Π. αναζητά Ιατρό Εργασίας για την εταιρεία DB CLEANING
SERVICES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΕ στην Αθήνα.

Με εκτίμηση
Για την PRO.EX. O.E.
Κύπη Χρυσού-Ψαθά

ΓΟΥΝΑΡΗ 47, 165 61 ΓΛΥΦΑΔΑ - ΤΗΛ.: 210 99 44 859, 210 99 51 142 ΦΑΞ: 210 96 31 350
E - mail: website: www.proexoe.gr
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ


13-1-2020

Η εταιρία μας "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ΗΛΙΟΣ - ΠΑΝ. ΣΠ. ΔΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.Ζ.Τ" αναζητά Ιατρό Εργασίας για απασχόληση στις εγκαταστάσεις μας στη Μεταμόρφωση Αττικής.

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν μαζί μας μέσω e-mail


13-1-2020

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: MARK AALEN AEBE (ΑΦΜ: 094321514). Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.

 

 


9-1-2020

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ A.E. ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556


 9-1-2020

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: ΚΟΡΑΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ (ΑΦΜ: 094509500). Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.

 7-1-2020

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: ΗΦΑΙΣΤΟΣ SECURITY ΕΠΕ. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.


7-1-2020 

Η ΕΤΑΙΡEIΑ ΜΑΣ (ΕΞΥΠΠ Α. ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ) ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΒΛΑΧΟΣ Ι.Κ.Ε.)».

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
Κων. Καραμανλή 88,
Τηλ. & Fax: 2310 861.640


7-1-2020

ΑΞΙΟΤΙΜΟΙ ΚΥΡΙΟΙ

Η ΕΤΑΙΡEIΑ ΜΑΣ «KOPE A.E.». ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ .

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ
, 2310861640


7-1-2020

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ MEAT HOUSE A.E. ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556.

 


30-12-2019

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ Α.Ε. ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556


Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ONEX S.A. ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556.


Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC WASTE RECYCLING S.A. ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556.


Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ NATA FASHION ΙΚΕ ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556


Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ UNITED SECURITY Ε.Ε ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556.


Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ PALALTO LIMITED & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556.

 


19-12-2019

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία :ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ (ΑΦΜ:999642840). Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.


19-12-2019

Η εταιρεία PRO.EX. O.E.-ΕΞ.Υ.Π.Π. αναζητά Ιατρό Εργασίας για τα ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS
ΕΛΛΑΔΟΣ για τα σημεία της Αττικής.

Με εκτίμηση
Για την PRO.EX. O.E.
Κύπη Χρυσού-Ψαθά

ΓΟΥΝΑΡΗ 47, 165 61 ΓΛΥΦΑΔΑ - ΤΗΛ.: 210 99 44 859, 210 99 51 142 ΦΑΞ: 210 96 31 350
E - mail: website: www.proexoe.gr
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ


19-12-2019

Η εταιρεία PRO.EX. O.E.-ΕΞ.Υ.Π.Π. αναζητά Ιατρό Εργασίας για την εταιρεία ΕΛΛΕΝΙΚΑ-HELLENICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τα σημεία της στην Αττική.

Με εκτίμηση
Για την PRO.EX. O.E.
Κύπη Χρυσού-Ψαθά

ΓΟΥΝΑΡΗ 47, 165 61 ΓΛΥΦΑΔΑ - ΤΗΛ.: 210 99 44 859, 210 99 51 142 ΦΑΞ: 210 96 31 350
E - mail: website: www.proexoe.gr
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ


 19-12-2019

Η εταιρεία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό Αττικής για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρεία: NN ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ (ΑΦΜ: 094509480). Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.


 19-12-2019

Η εταιρεία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό Αττικής για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρεία: Asso.subsea Greek Branch (ΑΦΜ:997104149). Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.

 

 


16-12-2019

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: ANATRON AE – DOMINOS PIZZA (ΑΦΜ: 094458113). Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.12-12-2019 

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τη σύναψη ετήσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας Δήμου Λαυρεωτικής

 


12-12-2019

Αξιότιμοι κύριοι,
Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: INVENTOR A.G. A.E.. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.


12-12-2019

Αξιότιμοι,
Η εταιρεία PRO.EX. O.E.-ΕΞ.Υ.Π.Π. αναζητά Ιατρό Εργασίας για την εταιρεία BUSINESS
ORIENTED SOLUTION Α.Ε. - BOS για τις εγκαταστάσεις της στο Περιστέρι.
Με εκτίμηση
Για την PRO.EX. O.E.
Κύπη Χρυσού-Ψαθά

ΓΟΥΝΑΡΗ 47, 165 61 ΓΛΥΦΑΔΑ - ΤΗΛ.: 210 99 44 859, 210 99 51 142 ΦΑΞ: 210 96 31 350
E - mail: website: www.proexoe.gr
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ


12-12-2019

Η ΕΞΥΠΠ SAFEMED αναζητά συνεργασία με Ειδικό Ιατρό Εργασίας για την εταιρεία - πελάτη της ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΟΛΙΟ. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2107487051.


Η ΕΞΥΠΠ SAFEMED αναζητά συνεργασία με Ειδικό Ιατρό Εργασίας για την εταιρεία - πελάτη της CORAL A.E.. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2107487051.


Η ΕΞΥΠΠ SAFEMED αναζητά συνεργασία με Ειδικό Ιατρό Εργασίας για την εταιρεία - πελάτη της CORAL GAS A.E.. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2107487051.


Η ΕΞΥΠΠ SAFEMED αναζητά συνεργασία με Ειδικό Ιατρό Εργασίας για την εταιρεία - πελάτη της AVINOIL A.E.. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2107487051.


Η ΕΞΥΠΠ SAFEMED αναζητά συνεργασία με Ειδικό Ιατρό Εργασίας για την εταιρεία - πελάτη της BUILDING FACILITY SERVICES. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2107487051.

 


9-12-2019

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ PANCLEAN FACILITY MANAGEMENT A.E. ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2106458732.


9-12-2019

Η εταιρεία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό Αττικής για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρεία: ΕΡΓΟΤΕΜ Α.Τ.Ε.Β.Ε. (ΑΦΜ: 094321342). Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326

 

 


4-12-2019

Αξιότιμοι,
Η εταιρεία PRO.EX. O.E.-ΕΞ.Υ.Π.Π. αναζητά Ιατρό Εργασίας για την εταιρεία ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΡΚΙΖΑΣ Α.Ε. για το σημείο ATHENNE.
Με εκτίμηση
Για την PRO.EX. O.E.
Κύπη Χρυσού-Ψαθά

ΓΟΥΝΑΡΗ 47, 165 61 ΓΛΥΦΑΔΑ - ΤΗΛ.: 210 99 44 859, 210 99 51 142 ΦΑΞ: 210 96 31 350
E - mail: website: www.proexoe.gr
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ


4-12-2019

Η ΕΞΥΠΠ SAFEMED αναζητά συνεργασία με Ειδικό Ιατρό Εργασίας για την εταιρεία ΒΙΤΩΝ Α.Ε.. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2107487051

 

 


2-12-2019

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: ΕΤΕΜ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.


2-12-2019

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: MARC AALEN AEBE. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.


2-12-2019

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού ενδιαφέρεται να αναθέσει την ''Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας για το προσωπικό του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού" (Α.Μ. 146/2019) προυπολογισμού 7.998,33 πλέον τυχόντος οφειλόμενου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως οι ενδιαφερόμενοι απευθυνθούν στο Τμήμα Προμηθειών (τηλ: 2132023691-2132048812 ή στο email : ) προκειμένου να τους αποσταλεί η σχετική μελέτη με Α.Μ. 146/2019) μέχρι και τις 04/12/2019.

 


27-11-2019

Η εταιρεία PRO.EX. O.E.-ΕΞ.Υ.Π.Π. αναζητά Ιατρό Εργασίας για την εταιρεία ΑΦΟΙ
ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ για το σημείο στην
Αργυρούπολη.

ΓΟΥΝΑΡΗ 47, 165 61 ΓΛΥΦΑΔΑ - ΤΗΛ.: 210 99 44 859, 210 99 51 142 ΦΑΞ: 210 96 31 350
E - mail: website: www.proexoe.gr
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ


Αξιότιμοι,
Η εταιρεία PRO.EX. O.E. - ΕΞ.Υ.Π.Π. αναζητά Ιατρό Εργασίας για την εταιρεία CHIPITA
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την Μεταμόρφωση.

ΓΟΥΝΑΡΗ 47, 165 61 ΓΛΥΦΑΔΑ - ΤΗΛ.: 210 99 44 859, 210 99 51 142 ΦΑΞ: 210 96 31 350
E - mail: website: www.proexoe.gr
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ


27-11-2019

Ιατρός Εργασίας από εταιρεία επεξεργασίας κρέατος με έδρα τον Ασπρόπυργο Αττικής .
ΤΗΛ 210-5590994
Για αποστολή βιογραφικών :

 


25-11-2019

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΝΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556.


25-11-2019

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΑΓΩΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556.


Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ACUNMEDYA SA ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556.


Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556.


Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Α.Ε. ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556.


Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ BUREAU VERITAS HELLAS Α.Ε ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556


Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ GUESS RETAIL HELLAS SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY Μ.ΙΚΕ ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556.


Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΑΚ Α.Ε. ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556.


Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ OPTIMAL BUSINESS ACTION A.E. ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556.


25-11-2019

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: VFS LOGISTICS SUPPORT AE . Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326


 25-11-2019

Η ΕΤΑΙΡEIΑ ΜΑΣ (ΕΞΥΠΠ Α. ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ) ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
Κων. Καραμανλή 88,
Τηλ. & Fax: 2310 861.640


25-11-2019 

Η ELBISCO, ένας από τους ισχυρότερους οργανισμούς στο χώρο των τροφίμων με τις γνωστές μάρκες Elite, Allatini, Kris Kris και διακεκριμένος με το αργυρό μετάλλιο από τον οργανισμό του Investors in People, ζητά να προσλάβει
ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
για τις ανάγκες του εργοστασίου του Πικερμίου

21st km Marathonos Ave., 19009 Pikermi, Greece
t +30 2106606383 f +30 2106606423
e
elbisco.gr


25-11-2019

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: HONDOS CENTER A.E.E. ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΑΦΜ: 099879258). Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.


25-11-2019

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. . Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.

 


20-11-2019

Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για το προσωπικό της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

 


20-11-2019

 Η ΕΤΑΙΡEIΑ ΜΑΣ (ΕΞΥΠΠ Α. ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ) ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΣ».

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
Κων. Καραμανλή 88,
Τηλ. & Fax: 2310 861.640


14-11-2019

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ VIOMETALE Α.Β. & Ε.Ε. ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ
ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556.


14-11-2019

Η εταιρία μας ALPHA ΑΣΠΙΣ SECURITY ΕΠΕ που εδρεύει επί της οδού Μαραθώνος 79, Τ.Κ. 14569 στην Άνοιξη Αττικής, αναζητά Ιατρό Εργασίας για απασχόληση 75 ώρες ετησίως.
Για οποιαδήποτε εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό και οικονομική προσφορά στο ή στο fax: 2106217785


14-11-2019

Η επιχείρησή μας με την επωνυμία «ΣΤΕΛΙΟΣ Κ.ΜΑΝΤΟΥΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ,με έδρα στον δήμο Μοσχάτου - Ταύρου δ.δ. Ταύρου και συγκεκριμένα επί της Λεωφόρου Ειρήνης αρ.48 , απασχολεί εξήντα επτά(67) άτομα προσωπικό .
Ως εκ τούτου θα θέλαμε να αναγγείλουμε την αναζήτηση Ιατρού Εργασίας.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

ROLLEX ΣΤΕΛΙΟΣ Κ.ΜΑΝΤΟΥΔΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΧΡΩΣΤΗΡΕΣ ΑΒΕΕ ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 48 - ΤΑΥΡΟΣ 177 78 ΑΦΜ. 094276526 -ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ’ ΤΗΛ.: 210 3413131 FAX: 210 3471 287 http://www.rollex/gr e-mail:14-11-2019

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: ΕΛΓΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ) . Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.


14-11-2019

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: PERFORMING ARTS AND ENTERTAINMENT ΕΠΕ . Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.


14-11-2019

Η ΕΞΥΠΠ SAFEMED αναζητά συνεργασία με Ειδικό Ιατρό Εργασίας για την εταιρεία ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2107487051


13-11-2019

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙ, ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 75 ΩΡΕΣ ΕΤΗΣΙΩΣ, ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1 ΕΤΟΥΣ.
ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΝ e-mail ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ


Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙ, ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 75 ΩΡΕΣ ΕΤΗΣΙΩΣ, ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1 ΕΤΟΥΣ.
ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΝ e-mail ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ

 


 11-11-2019

Η εταιρεία ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ε.Π.Ε.-ΕΞ.Υ.Π.Π. αναζητά Ιατρό Εργασίας για την εταιρεία ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΕ για τα σημεία στην Αθήνα.

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Βασιλίσσης Όλγας 148, Θεσσαλονίκη, 54645, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310887573


 11-11-2019

Η εταιρεία μας ΦΡΑΓΚΟΣ Α. Ε. αναζητεί συνεργασία με Ιατρό ειδικότητας Ιατρού Εργασίας για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας .
Για επιπλέον πληροφορίες – διευκρινίσεις, /εκδήλωση ενδιαφέροντος επικοινωνήστε:
Υπεύθυνος επικοινωνίας : Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ
τηλέφωνο : 6944344277.
email:


 11-11-2019

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ MAYFAIR CLUB Α.Ε. ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556


 11-11-2019

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: ΑΝΟΔΙΚΗ SERVICES ΕΠΕ . Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.

 


 7-11-2019

Σας ενημερώνουμε ότι αναζητούμε γιατρό εργασίας για την εταιρεία ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΞΕ με ΑΦΜ 094031720 και για το ξενοδοχείο Novus Kαρόλου 23 10437 ΑΘήνα και έως τώρα δεν έχει καταστεί εΦικτό να βρούμε γιατρό με αυτή την ειδικότητα. Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα 2111053004 και 6988766810

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. ΠΡΑΤΤΕΙΝ A.E. αναζητά συνεργασία με ιατρό, με ειδικότητα Ιατρού Εργασίας ή άλλης ειδικότητας που να μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντα Ιατρού Εργασίας στην Αθήνα.
Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 210-3479202.


 7-11-2019

Η ΕΞΥΠΠ SAFEMED αναζητά συνεργασία με Ειδικό Ιατρό Εργασίας για το ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2107487051

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: PPD GLOBAL LTD. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.


 7-11-2019

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: HEMMERSBACH ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326


 7-11-2019

Από μεγάλο Όμιλο Ιατρικών Εταιριών ζητούνται (για εργασία σε Υποκατάστημα στο ΙΛΙΟΝ)
ΙΑΤΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Κωδ. OD 19)

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ανεπτυγμένη επικοινωνιακή ικανότητα και να χαρακτηρίζονται από υπευθυνότητα, αξιοπιστία και ομαδικό πνεύμα.
Βιογραφικά στο (αναφέροντας τον Κωδικό Θέσης)

 

 


 4-11-2019

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. BiosafetyAE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρεία: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CLUB ΜΥΚΟΝΟΣ Α.Ε. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.


Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: CALL CENTER ΕΛΛΑΣ ΑΕ. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.


Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.


Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.

 


 31-10-2019

Η ΕΞΥΠΠ SAFEMED αναζητά συνεργασία με Ειδικό Ιατρό Εργασίας για την εταιρεία - πελάτη της DUROSTICK Α.Β.Ε.Ε.. Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
2107487051

 


31-10-2019

ΑΞΙΟΤΙΜΟΙ ΚΥΡΙΟΙ

Η ΕΤΑΙΡEIΑ ΜΑΣ (ΕΞΥΠΠ Α. ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ) ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
Κων. Καραμανλή 88,
Τηλ. & Fax: 2310 861.640


30-10-2019

Η ΕΞΥΠΠ SAFEMED  αναζητά συνεργασία με Ειδικό Ιατρό Εργασίας για την εταιρεία - πελάτη της  ΗΛΙΑΣ ΛΑΛΑΟΥΝΗΣ ΓΚΡΗΚ ΓΚΙΛΝΤ Α.Β.Ε.Ε.. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2107487051


30-10-2019

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΘΕΑΤΡΑ Α.Ε. ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556. 


30-10-2019

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ONEX S.A. ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556.

 


30-10-2019

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOREL ΑΕ ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556.


30-10-2019

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ THINK DIGITAL ΙΝΤΕΡΝΕΤ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556.


30-10-2019

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ SKONDRAS FASHION ACCESSSORIES A.E. ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556.


30-10-2019

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Α.Ε. ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556.


30-10-2019

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΥΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556.


25-10-2019 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΒΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556


25-10-2019 

ΔΕΗ-Ανακοίνωση για σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου για τη Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία


25-10-2019 

Αναζητείται ιατρός εργασίας για την εταιρεία μας ΦΑΡΜΑΣΤΟΚ ΑΕ στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου 68 στο ΧΑΙΔΑΡΙ

Τηλ 210-5816220


25-10-2019

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: ADMIRAL . Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.

 


24-10-2019 

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: ΔΗΩ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΑΦΜ: 090193698). Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.


24-10-2019 

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: Ο.ΚΑ.ΝΑ. (ΑΦΜ: 090269403). Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.


 24-10-2019 

Αξιότιμοι,
Η εταιρεία PRO.EX. O.E.-ΕΞ.Υ.Π.Π. αναζητά Ιατρό Εργασίας για την εταιρεία NORDIA A.E.
για τα σημεία της στην Αττική.

Με εκτίμηση
Για την PRO.EX. O.E.
Κύπη Χρυσού-Ψαθά

ΓΟΥΝΑΡΗ 47, 165 61 ΓΛΥΦΑΔΑ - ΤΗΛ.: 210 99 44 859, 210 99 51 142 ΦΑΞ: 210 96 31 350
E - mail: website: www.proexoe.gr
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ


24-10-2019 

Η εταιρεία ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ, που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων, αναζητά Γιατρό Εργασίας για απασχόληση 75 ωρών ετησίως.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210-3503293 Μαροσούλη Ευθυμία


24-10-2019

Η εταιρεία ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΕ, που εδρεύει στον Ν. Αττικής, αναζητά Γιατρό Εργασίας για απασχόληση 75 ωρών ετησίως.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210-3503293 Μαροσούλη Ευθυμία

 


24-10-2019

Η εταιρεία ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ, που εδρεύει στην ΚΗΦΙΣΙΑ, αναζητά Γιατρό Εργασίας για απασχόληση 75 ωρών ετησίως.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210-3503096 Χατζηδημητρίου Σοφία


24-10-2019

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ADAC SERVICE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556.


24-10-2019

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: IMPERIAL GROUP SECURITY. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.


24-10-2019

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε (ΠΕΡΜΕ HELLAS A.E.). Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.


24-10-2019

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ UNIPHARMA ABEE KAI INTERMED ABEE ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 240 ΩΡΩΝ
ΙΔΑΝΙΚΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΑΣ: 2106200170

 


23-10-2019

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: OK ANYTIME MARKETS Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.


Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: ΛΑΒΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΑΧΑΡΩΔΗ. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326


Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: ΑΛΟΛΦΙΝ Ε.Π.Ε. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.


Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: I.S.B. A.E. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.


Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: S.F.P. A.E. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.


23-10-2019

Η εταιρεία IN VITRO LABS A.E. στο Περιστέρι, αναζητά ιατρό με ειδικότητα Ιατρού Εργασίας ή άλλη ειδικότητα που μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντα του ιατρού εργασίας.
Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2105789960-62 ή μέσω mail

 

 


22-10-2019

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΠΕΡ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η’ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΤΗ ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΜΕΣΩ E-MAIL: ή FAX: 2103461611.


22-10-2019

Η ΕΞ.Υ.Π.Π. SAFE BUSINESS SA, ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την επιχείρηση LION PHARMA AE που βρίσκεται ΦΛΩΡΙΝΗΣ 20, ΜΟΣΧΑΤΟ. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν ενδιαφέρον εντός 10ημέρου από σήμερα 22/10/2019, είτε στο email: , είτε στο τηλ: 210-9603415


 22-10-2019

Η εταιρεία Ε.& Κ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ, αναζητά ιατρό εργασίας ή Ιατρό που μπορεί να ασκήσει καθήκοντα ιατρού εργασίας, για τις εγκαταστάσεις της στον Νομό Αττικής. Παρακαλούμε, στείλετε προσφορά στο .


 15-10-2019

 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ VIOMETALE ABEE ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ, ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ.ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 21051415818


3-10-2019

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ BIG BRAND ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556.


3-10-2019

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: SWEDISH SYSTEM SECURITY. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326


3-10-2019 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ UNIQUE FACILITY MANAGEMENT MIKE ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ, ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2106458732.


3-10-2019 

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΑΦΜ: 999078829). Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.


3-10-2019

Η εταιρεία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό Αττικής για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρεία: ΚΟΡΑΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ (ΑΦΜ: 094509500). Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326

 

 


30-9-2019

Αξιότιμοι,
Η εταιρεία PRO.EX. O.E.-ΕΞ.Υ.Π.Π. αναζητά Ιατρό Εργασίας για την εταιρεία FOOD CENTER
AE EΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ για τα σημεία της Αττικής.

ΓΟΥΝΑΡΗ 47, 165 61 ΓΛΥΦΑΔΑ - ΤΗΛ.: 210 99 44 859, 210 99 51 142 ΦΑΞ: 210 96 31 350
E - mail: website: www.proexoe.gr
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

 


 30-9-2019

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: LD TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ (ΑΦΜ: 801091833). Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.


30-9-2019 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ONEX S.A. ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556.


30-9-2019

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556.


30-9-2019

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ BED & BATH ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ Α.Ε. ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556.


30-9-2019

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΙΑΚΛΟΓΛΟΥ Ε. ΧΡ. & Ε. ΣΕΡ. & ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556


30-9-2019

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ THALIS E.S. S.A. ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556.


30-9-2019

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ MELLON CONTACT SERVICES A.E. ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556


30-9-2019

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ELVIART-ΚΑΛΟΪΔΑΣ ΑΕΒΕ ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556


30-9-2019

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556.


30-9-2019

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ ΑΓΓΕΛΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556


30-9-2019

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556.


30-9-2019

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: FRESH FORMULA Α.Ε. (ΑΦΜ: 999642365). Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.


30-9-2019

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: LD TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ (ΑΦΜ: 801091833). Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.

 


30-9-2019

Η εταιρεία PRO.EX. O.E.-ΕΞ.Υ.Π.Π. αναζητά Ιατρό Εργασίας για την εταιρεία
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΕ για το σημείο: ΘΕΣΗ ΠΛΑΚΩΤΟ-ΜΑΓΟΥΛΑ, ΜΑΝΔΡΑ.

ΓΟΥΝΑΡΗ 47, 165 61 ΓΛΥΦΑΔΑ - ΤΗΛ.: 210 99 44 859, 210 99 51 142 ΦΑΞ: 210 96 31 350
E - mail: website: www.proexoe.gr
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

 


24-9-2019 

Αξιότιμοι,
Η εταιρεία PRO.EX. O.E.-ΕΞ.Υ.Π.Π. αναζητά Ιατρό Εργασίας για την εταιρεία EXPRESS PUBLISHING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τα σημεία στην Αθήνα.

ΓΟΥΝΑΡΗ 47, 165 61 ΓΛΥΦΑΔΑ - ΤΗΛ.: 210 99 44 859, 210 99 51 142 ΦΑΞ: 210 96 31 350
E - mail: website: www.proexoe.gr
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ


24-9-2019 

Αξιότιμοι,
Η εταιρεία PRO.EX. O.E.-ΕΞ.Υ.Π.Π. αναζητά Ιατρό Εργασίας για την εταιρεία ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΡΚΙΖΑΣ Α.Ε. για τα σημεία της στην Αθήνα και στην Βάρκιζα.

ΓΟΥΝΑΡΗ 47, 165 61 ΓΛΥΦΑΔΑ - ΤΗΛ.: 210 99 44 859, 210 99 51 142 ΦΑΞ: 210 96 31 350
E - mail: website: www.proexoe.gr
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ


24-9-2019 

ΑΞΙΟΤΙΜΟΙ ΚΥΡΙΟΙ

Η ΕΤΑΙΡEIΑ ΜΑΣ (ΕΞΥΠΠ Α. ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ) ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΣ».

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
Κων. Καραμανλή 88,
Τηλ. & Fax: 2310 861.640


24-9-2019  

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ (ΑΦΜ: 090269810). Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.


 24-9-2019 

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: LAMDA DEVELOPMENT S.A.& OLYMPIA VILLAGE (ΑΦΜ: 094060739). Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.


24-9-2019 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩN ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556.

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: ΑΦΟΙ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ Α.Ε. (ΑΦΜ: 094042119).

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.


24-9-2019 

Η MANAGEMENT FORCE GROUP Εταιρεία Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) αναζητεί συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στην περιοχή του νομού Αττικής για παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για την εταιρεία-πελάτη της “ICTS ΕΛΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε.”

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στο e-mail: ή να επικοινωνήσουν στο 210 6178080

 


19-9-2019

Το Ν.Π.Δ.Δ. ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ που εδρεύει στον Άλιμο Αττικής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ζητάει να συνεργαστεί με ένα (1) Ιατρό εργασίας.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος επικοινωνήστε στο email:  ή στο fax: 210 9812184.
Τηλ. Κέντρο: 2168002601.

Ο Αν. Προϊστάμενος Διοικητικού

Λυμπεράκης Γρηγόρης


19-9-2019

Η εταιρεία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό Αττικής για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε (ΑΦΜ: 094222211). Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.


19-9-2019

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ EIFRON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556


19-9-2019

Η ΕΤΑΙΡEIΑ ΜΑΣ (ΕΞΥΠΠ Α. ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ) ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΣ».

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
Κων. Καραμανλή 88,
Τηλ. & Fax: 2310 861.640

 

 


 16-9-2019

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ OVIT IKE ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556.


 16-9-2019

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΦΑΡΜ Α.Ε. ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556.


  16-9-2019

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕ ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556.


 16-9-2019

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ – ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε (ΑΦΜ: 998283540). Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.


 16-9-2019

Αξιόηιμοι κύπιοι,
Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία:: ALTERNATIVE FINANCIAL SOLUTIONS Μ.Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.


 16-9-2019

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Α.Ε.Β.Ε (ΑΦΜ: 094041159). Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.


 16-9-2019

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ MEGATEL ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556.


 16-9-2019

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ BEFON ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΠΕ ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556.


 16-9-2019

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣH ‘’SWEETHEART Α.Ε.’’ ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556.

 


11-9-2019

Αξιότιμοι κύριοι,
Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: SOTMAN ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΕ(ΑΦΜ: 800876116). Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.


11-9-2019

Αξιότιμοι κύριοι,
Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΑΦΜ: 090001670). Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.


11-9-2019

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣH ‘’ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ε.’’ ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556.

 

 


9-9-2019

Αξιότιμοι,
Η εταιρεία PRO.EX. O.E.-ΕΞ.Υ.Π.Π. αναζητά Ιατρό Εργασίας για την εταιρεία INTERSYS Α.Ε.
για το σημείο στον Μαρκόπουλο.
Με εκτίμηση
Για την PRO.EX. O.E.
Κύπη Χρυσού-Ψαθά

ΓΟΥΝΑΡΗ 47, 165 61 ΓΛΥΦΑΔΑ - ΤΗΛ.: 210 99 44 859, 210 99 51 142 ΦΑΞ: 210 96 31 350
E - mail: website: www.proexoe.gr
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ


9-9-2019

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556.

 


5-9-2019

Η εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ, αναζητά ιατρός Εργασίας, με μίσθωση έργου ετήσιας διάρκειας.

Για την ανακοίνωση πατήστε ΕΔΩ

 


4-9-2019

 

  Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. (ΑΦΜ: 094025817). Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.

 

 


28-8-2019

 

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ – ΣΧΟΛΗ Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε.Ε. (ΑΦΜ: 094325550). Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.


 28-8-2019

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΕ ΤΕΧΝΑΒΑ Α.Ε. ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556.


Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ QQUANT MASTER SERVICER AE ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556


Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΙΜΑΡ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ Α.Ε. ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556


Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΒΕΑ - ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556.

 

 


20-8-2019

ΔΕΗ Α.Ε. - Προκήρυξη για κάλυψη μιας (1) θέσης Ιατρού Εργα΄σιας με σύμβαση μίσθωσης έργου

 


20-8-2019

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ (ΑΦΜ: 094015086). Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.

 


16-8-2019

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety ΑΕ, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: MAT ELECTRONICS-ΑΝΩΝΥΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email: ή φαξ: 2109220326.


16-8-2019

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ (ΑΦΜ: 090196690). Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.

 


6-8-2019

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΜΔΑ ΣΤΑΡ Α.Ε. ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556.


6-8-2019

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety ΑΕ, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: ΝΤΟΠΛΕΡ ΑΒΕΕ(ΑΦΜ: 099142598). Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email: ή φαξ: 2109220326.


6-8-2019

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ‘’ΕΤΕΑΝ Α.Ε.’’ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556.


2-8-2019

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: ΚΑΣΙΝΑΚΗΣ Π. Ε. (ΑΦΜ: 094381560). Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.

 


2-8-2019

 

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον  νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ  (ΝΙΜΤΣ) (ΑΦΜ: 090158844). Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.


1-8-2019 

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: MEAT HOUSE (ΑΦΜ: 800710442). Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326

 


31-7-2019 

 

Η εταιρεία PRO.EX. O.E.-ΕΞ.Υ.Π.Π. ναζητά Ιατρό Εργασίας για την εταιρεία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ για τα σημεία στην Αθήνα. ΤΗΛ.: 210 99 44 859, 210 99 51 142

 


31-7-2019 

 

Η εταιρεία PRO.EX. O.E.-ΕΞ.Υ.Π.Π. αναζητά Ιατρό Εργασίας για την εταιρεία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜΗ εταιρεία PRO.EX. O.E.-ΕΞ.Υ.Π.Π. αναζητά Ιατρό Εργασίας για την εταιρεία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τα σημεία στην Αθήνα. ΤΗΛ.: 210 99 44 859, 210 99 51 142

 


26-7-2019

 

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ (ΑΦΜ: 999642840). Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326


26-7-2019

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΜΒΕ (ΑΦΜ: 094320197). Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326


26-7-2019

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ GBT GLOBAL BUSINESS TRAVEL ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556.26-7-2019

«Η MANAGEMENT FORCE GROUP Εταιρεία Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) αναζητεί συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στην περιοχή του νομού Αττικής για παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για την εταιρεία-πελάτη της «ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΗΣ ΑΕΒΕ».

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στο e-mail: ή να επικοινωνήσουν στο 210 6178080».


26-7-2019

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ (ΑΦΜ: 094402295). Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.

 

 


24-7-2019

H εταιρεία TP ΕΠΕ
αναζητά Ειδικό Ιατρό Εργασίας ή Ιατρό άλλης Ειδικότητας που μπορεί να ασκήσει καθήκοντα Ιατρού Εργασίας για κάλυψη στην Αθήνα και περίχωρα.

Για αποστολή Βιογραφικού mail:


24-7-2019

Η ΕΞΥΠΠ SAFEMED αναζητά συνεργασία με Ειδικό Ιατρό Εργασίας για την εταιρεία - πελάτη της ΑΦΟΙ ΤΡΟΚΟΥΔΗ ELTOP ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2107487051


24-7-2019

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ CREATIVE PHARMA SERVICES A.E. ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556.


24-7-2019

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΕΡΝΙΛΑΚ Α.Ε ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556.


24-7-2019

H ETAIΡΕΙΑ ΜΑΣ CAMPER GAZ AE -κατασκευή φιαλιδίων Υγραερίου-(ΘΕΣΗ ΜΑΝΤΡΑ ΝΤΟΥΝΗ ΚΟΡΩΠΙ) ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

CAMPER-GAZ Α.Ε. Βρυσανάκης
Θέση Μαντρα Ντούνη,
Κορωπί, 19400, Αττική
Τηλ.: 0030 210 6021019
Fax: 0030 210 6628888
e-mail:
www.camper-gaz.gr

 

 


18-7-2019

Η ΕΤΑΙΡEIΑ ΜΑΣ (ΕΞΥΠΠ Α. ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ) ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤO «ΔΗΜΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

88, K.Karamanli str, 54644 Thessaloniki, Greece Tel.+30 2310 861640
5, Samothrakis str, 35100 Lamia
38, lonos Dragoumi str, 11528, Athens
Tel.+30 210 7256504
e-mail: url: www.tzovaras.gr


18-7-2019

Η εταιρεία PRO.EX. O.E.-ΕΞ.Υ.Π.Π. αναζητά Ιατρό Εργασίας για την εταιρεία Prestige
Integrated S.A. για τα σημεία στην Αθήνα.

ΓΟΥΝΑΡΗ 47, 165 61 ΓΛΥΦΑΔΑ - ΤΗΛ.: 210 99 44 859, 210 99 51 142 ΦΑΞ: 210 96 31 350
E - mail: website: www.proexoe.gr

 


16-7-2019

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: EGNITE A.E. (ΑΦΜ: 800710663). Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326


Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: AGILE ACTORS ΙΚΕ (ΑΦΜ:800622210). Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.


Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: AGILE ACTORS HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (ΑΦΜ:800928781). Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.


16-7-2019

H εταιρεία ΟΥΑΝ ΕΚΤΣΕΙΝΤΖ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΑΕ
αναζητά Ειδικό Ιατρό Εργασίας ή Ιατρό άλλης Ειδικότητας που μπορεί να ασκήσει καθήκοντα Ιατρού Εργασίας για κάλυψη στην Αθήνα και περίχωρα.

Για αποστολή Βιογραφικού mail:


16-7-2019

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΑΦΜ: 997417873). Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.

 


8-7-2019

Η MANAGEMENT FORCE GROUP Εταιρεία Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) αναζητεί συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στην περιοχή του νομού Αττικής για παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για την εταιρεία-πελάτη της «Κ/ΞΙΑ J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. – GHELLA S.p.A.».

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στο e-mail: ή να επικοινωνήσουν στο 210 6178080


Η MANAGEMENT FORCE GROUP Εταιρεία Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) αναζητεί συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στην περιοχή του νομού Αττικής για παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για την εταιρεία-πελάτη της «Κ/ΞΙΑ J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. – GHELLA S.p.A. – ALSTOM TRANSPORT S.A».

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στο e-mail: ή να επικοινωνήσουν στο 210 6178080


Η MANAGEMENT FORCE GROUP Εταιρεία Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) αναζητεί συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στην περιοχή του νομού Αττικής για παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για την εταιρεία-πελάτη της «AVAX Α.Ε.»

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στο e-mail: ή να επικοινωνήσουν στο 210 6178080


8-7-2019

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: JT INTERNATIONAL HELLAS A.E.B.E. (ΑΦΜ: 094105934). Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.


 8-7-2019

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: EVERGREEN SHIPPING AGENCY (GREECE) A.E. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.


 8-7-2019

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΟΥΝΤΡΙΝΚΟ Α.ΕΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556.

 


4-7-2019

Αξιότιμοι,
Η εταιρεία PRO.EX. O.E.-ΕΞ.Υ.Π.Π. αναζητά Ιατρό Εργασίας για την εταιρεία Facility
Management Best Cleaning Μονοπρόσωπη ΙΚΕ για τα σημεία στην Αθήνα.

ΓΟΥΝΑΡΗ 47, 165 61 ΓΛΥΦΑΔΑ - ΤΗΛ.: 210 99 44 859, 210 99 51 142 ΦΑΞ: 210 96 31 350
E - mail: website: www.proexoe.gr
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ


4-7-2019 

Η ΕΞΥΠΠ SAFEMED αναζητά συνεργασία με Ειδικό Ιατρό Εργασίας για την εταιρεία - πελάτη της ΟΠΤΙΜΑ Α.Ε.. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2107487051


4-7-2019

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556.


4-7-2019

H εταιρεία «Πρότυπα προϊόντα αρτοποιίας ΑΕ»
αναζητά Ειδικό Ιατρό Εργασίας ή Ιατρό άλλης Ειδικότητας που μπορεί να ασκήσει καθήκοντα Ιατρού Εργασίας στο νομό Αττικής.
Για αποστολή Βιογραφικού mail:


4-7-2019

H εταιρεία ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΒΕΕ
αναζητά Ειδικό Ιατρό Εργασίας ή Ιατρό άλλης Ειδικότητας που μπορεί να ασκήσει καθήκοντα Ιατρού Εργασίας για κάλυψη στην Αθήνα και περίχωρα.

Για αποστολή Βιογραφικού mail:


4-7-2019

Η εταιρεία, Τextilworld Γενική Ενδυμάτων Ε.Ε.,

που δραστηριοποιείται στο εμπόριο ενδυμάτων, με έδρα το Αιγάλεω Αττικής, αναζητά Ιατρό Εργασίας για 75 ώρες ετησίως, για την περιοχή της Αττικής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2106203794, εσωτ.γραμμή 3.

 

 


1-7-2019

Αξιότιμοι κύριοι,
Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στον νομό ΑΤΤΙΚΗΣ για ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην εταιρία: ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) (ΑΦΜ: 090047671). Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: ή φαξ: 2109220326.


1-7-2019

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ Α.Ε ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556.


1-7-2019 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ INTTRUST AE–INFORMATION TECHNOLOGY TRUST ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ ΑΝΑΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2155404556


 1-7-2019

Αξιότιμοι,
Η εταιρεία PRO.EX. O.E.-ΕΞ.Υ.Π.Π. αναζητά Ιατρό Εργασίας για την εταιρεία ΚΟΠΤΣΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. SHINE 2 B για τα σημεία στην Αθήνα.

ΓΟΥΝΑΡΗ 47, 165 61 ΓΛΥΦΑΔΑ - ΤΗΛ.: 210 99 44 859, 210 99 51 142 ΦΑΞ: 210 96 31 350
E - mail: website: www.proexoe.gr
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ


 


 

 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή