20-6-2014

Άμεση ανάγκη για Χειρουργούς για τα επείγοντα χειρουργικά προγράμματά μας

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) είναι μια διεθνής, ανεξάρτητη, ιατρική ανθρωπιστική οργάνωση, που παρέχει επείγουσα βοήθεια σε άτομα που έχουν πληγεί από ένοπλες συγκρούσεις, επιδημίες, αποκλεισμό από την παροχή ιατρικής φροντίδας και φυσικές καταστροφές. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα προσφέρουν βοήθεια με κριτήριο την ανάγκη, ανεξάρτητα από φυλή, θρησκεία, φύλο ή πολιτικούς δεσμούς. Επίσης σκοπός μας είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τους πληθυσμούς που βρίσκονται σε κίνδυνο.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) ζητούν άμεσα Χειρουργούς, για τα επείγοντα χειρουργικά προγράμματα στις εμπόλεμες περιοχές του πλανήτη. Οι ανάγκες των πληθυσμών που βιώνουν ένοπλες συγκρούσεις -όσο διαρκούν ή και στην εκπνοή τους- καθιστούν τη συμμετοχή χειρουργικών ομάδων ιδιαιτέρως απαραίτητη. Οι χειρουργοί συμμετέχουν σε προγράμματα που διαρκούν συνήθως από 4 εβδομάδες μέχρι 3 μήνες.

Γενικά προσόντα:
• Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρίας στην ειδικότητα
• Αγγλικά (απαραίτητα), Γαλλικά ή Αραβικά (επιθυμητά),
• Διαθεσιμότητα από 4 εβδομάδες ως 3 μήνες
• Αποδοχή των συνθηκών που επικρατούν σε ασταθείς περιοχές
• Προσαρμοστικότητα και προθυμία για ομαδική εργασία
• Ευελιξία και ικανότητα διαχείρισης άγχους

Ειδικά προσόντα:
Εμπειρία σε διαχείριση ευρέος φάσματος χειρουργικών επεμβάσεων και επιπλέον σε καισαρική. Ικανότητα προ και μετεγχειρητικού ελέγχου και φροντίδας καθώς και ικανότητα να εργαστείτε με περιορισμένα μέσα.

Τι προσφέρουμε
• Σύμβαση εργασίας για ολόκληρη την διάρκεια της αποστολής
• Μηνιαία αποζημίωση
• Έξοδα μετακίνησης προς και από τον τόπο της αποστολής
• Έξοδα διαβίωσης στον τόπο αποστολής
• Διεθνής ιδιωτική ασφάλιση (κάλυψη εξόδων ενδονοσοκομειακής νοσηλείας, επαναπατρισμός για λόγους υγείας κλπ.)
• Ημερήσιο επίδομα (per diem) βάσει του κόστους ζωής στη χώρα της αποστολής
• Δυνατότητα απόκτησης εμπειρίας και κατάρτισης, καθώς και επαγγελματική ανάπτυξη μέσα στα πλαίσια μιας διεθνούς οργάνωσης
• Δυνατότητα να συμμετέχετε και να προσφέρετε τις υπηρεσίες σας σε πληθυσμούς που βρίσκονται σε κίνδυνο, σώζοντας ζωές και βελτιώνοντας τις συνθήκες διαβίωσης τους

Αν επιθυμείτε να συμμετέχετε σε αποστολή μαζί μας, μπορείτε να κάντε την αίτησή σας ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο http://cv.msf.es/en/msf-cv-forms/form-001/gr. Για περισσότερες πληροφορίες επισκευθειτε το website μας www.msf.gr και διαβάστε συχνές ερωτήσεις ή επικοινωνήστε με τη Μαρία Σκουλά (Υπεύθυνη Στελέχωσης Αποστολών) στο 210 5200500.

 


 

Άμεση ανάγκη για Αναισθησιολόγους στις αποστολές μας

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) είναι μια διεθνής, ανεξάρτητη, ιατρική ανθρωπιστική οργάνωση, που παρέχει επείγουσα βοήθεια σε άτομα που έχουν πληγεί από ένοπλες συγκρούσεις, επιδημίες, αποκλεισμό από την παροχή ιατρικής φροντίδας και φυσικές καταστροφές. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα προσφέρουν βοήθεια με κριτήριο την ανάγκη, ανεξάρτητα από φυλή, θρησκεία, φύλο ή πολιτικούς δεσμούς. Επίσης σκοπός μας είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τους πληθυσμούς που βρίσκονται σε κίνδυνο.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) ζητούν άμεσα Αναισθησιολόγους για τα επείγοντα χειρουργικά προγράμματα στις εμπόλεμες περιοχές του πλανήτη αλλά και τις λοιπές αποστολές μας. Οι ανάγκες των πληθυσμών που βιώνουν ένοπλες συγκρούσεις -όσο διαρκούν ή και στην εκπνοή τους- καθιστούν τη συμμετοχή χειρουργικών ομάδων ιδιαιτέρως απαραίτητη. Οι αναισθησιολόγοι συμμετέχουν σε προγράμματα που διαρκούν συνήθως από 4 εβδομάδες μέχρι 3 μήνες.

Γενικά προσόντα:
• Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρίας στην ειδικότητα
• Αγγλικά (απαραίτητα), Γαλλικά ή Αραβικά (επιθυμητά),
• Διαθεσιμότητα από 4 εβδομάδες ως 3 μήνες
• Αποδοχή των συνθηκών που επικρατούν σε ασταθείς περιοχές
• Προσαρμοστικότητα και προθυμία για ομαδική εργασία
• Ευελιξία και ικανότητα διαχείρισης άγχους

Ειδικά προσόντα:
Εμπειρία σε όλους τους τύπους αναισθησίας: παιδιατρική αναισθησία, γυναικολογική και αναισθησία τραύματος, συμπεριλαμβανομένης της αναισθησίας με διασωλήνωση. Εμπειρία σε αναισθησία με κεταμίνη. Εκτεταμένη εμπειρία στη ραχιαία αναισθησία. Διαθεσιμότητα για εργασία με περιορισμένα τεχνικά μέσα.

Τι προσφέρουμε
• Σύμβαση εργασίας για ολόκληρη την διάρκεια της αποστολής
• Μηνιαία αποζημίωση
• Έξοδα μετακίνησης προς και από τον τόπο της αποστολής
• Έξοδα διαβίωσης στον τόπο αποστολής
• Διεθνής ιδιωτική ασφάλιση (κάλυψη εξόδων ενδονοσοκομειακής νοσηλείας, επαναπατρισμός για λόγους υγείας κλπ.)
• Μηνιαίο επίδομα (per diem) βάσει του κόστους ζωής στη χώρα της αποστολής
• Δυνατότητα απόκτησης εμπειρίας και κατάρτισης, καθώς και επαγγελματική ανάπτυξη μέσα στα πλαίσια μιας διεθνούς οργάνωσης
• Δυνατότητα να συμμετέχετε και να προσφέρετε τις υπηρεσίες σας σε πληθυσμούς που βρίσκονται σε κίνδυνο, σώζοντας ζωές και βελτιώνοντας τις συνθήκες διαβίωσης τους

Αν επιθυμείτε να συμμετέχετε σε αποστολή μαζί μας, μπορείτε να κάντε την αίτησή σας ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο http://cv.msf.es/en/msf-cv-forms/form-001/gr. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το website μας www.msf.gr και διαβάστε συχνές ερωτήσεις ή επικοινωνήστε με τη Μαρία Σκουλά (Υπεύθυνη Στελέχωσης Αποστολών) στο 210 5200500.

 


 

Άμεση ανάγκη για Γυναικολόγους στις αποστολές μας

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) είναι μια διεθνής, ανεξάρτητη, ιατρική ανθρωπιστική οργάνωση, που παρέχει επείγουσα βοήθεια σε άτομα που έχουν πληγεί από ένοπλες συγκρούσεις, επιδημίες, αποκλεισμό από την παροχή ιατρικής φροντίδας και φυσικές καταστροφές. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα προσφέρουν βοήθεια με κριτήριο την ανάγκη, ανεξάρτητα από φυλή, θρησκεία, φύλο ή πολιτικούς δεσμούς. Επίσης σκοπός μας είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τους πληθυσμούς που βρίσκονται σε κίνδυνο.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) ζητούν άμεσα Γυναικολόγους για τα επείγοντα προγράμματα στις εμπόλεμες περιοχές του πλανήτη αλλά και στις λοιπές αποστολές μας.
Οι Μαιευτήρες/Γυναικολόγοι που συμμετέχουν στις αποστολές μας εργάζονται σε προγράμματα που έχουν δραστηριότητες αναπαραγωγικής υγείας. Οι γυναικολόγοι, συμμετέχουν σε προγράμματα που διαρκούν συνήθως από 4 εβδομάδες μέχρι 3 μήνες.

Γενικά προσόντα:
• Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρίας στην ειδικότητα
• Αγγλικά (απαραίτητα), Γαλλικά ή Αραβικά (επιθυμητά),
• Διαθεσιμότητα από 4 εβδομάδες ως 3 μήνες
• Αποδοχή των συνθηκών που επικρατούν σε ασταθείς περιοχές
• Προσαρμοστικότητα και προθυμία για ομαδική εργασία
• Ευελιξία και ικανότητα διαχείρισης άγχους

Ειδικά προσόντα:
Εμπειρία σε όλους τους τύπους τοκετών, συμπεριλαμβανομένων των περίπλοκων περιστατικών και στις καισαρικές τομές. Εμπειρία σε εκλεκτική μαιευτική/γυναικολογική και έκτακτες χειρουργικές επεμβάσεις, καθώς και σε προ και μετεγχειρητική διαχείριση (ιδιαίτερα υγρών και διαχείριση του πόνου). Εμπειρία στην εποπτεία, τη διαχείριση και την κατάρτιση του προσωπικού. Διαθεσιμότητα για να εργαστούν με περιορισμένα τεχνικά μέσα.

Τι προσφέρουμε:
• Σύμβαση εργασίας για ολόκληρη την διάρκεια της αποστολής
• Μηνιαία αποζημίωση
• Έξοδα μετακίνησης προς και από τον τόπο της αποστολής
• Έξοδα διαβίωσης στον τόπο αποστολής
• Διεθνής ιδιωτική ασφάλιση (κάλυψη εξόδων ενδονοσοκομειακής νοσηλείας, επαναπατρισμός για λόγους υγείας κλπ.)
• Ημερήσιο επίδομα (per diem) βάσει του κόστους ζωής στη χώρα της αποστολής
• Δυνατότητα απόκτησης εμπειρίας και κατάρτισης, καθώς και επαγγελματική ανάπτυξη μέσα στα πλαίσια μιας διεθνούς οργάνωσης
• Δυνατότητα να συμμετέχετε και να προσφέρετε τις υπηρεσίες σας σε πληθυσμούς που βρίσκονται σε κίνδυνο, σώζοντας ζωές και βελτιώνοντας τις συνθήκες διαβίωσης τους

Αν επιθυμείτε να συμμετέχετε σε αποστολή μαζί μας, μπορείτε να κάντε την αίτησή σας ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο http://cv.msf.es/en/msf-cv-forms/form-001/gr. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το website μας www.msf.gr και διαβάστε συχνές ερωτήσεις ή επικοινωνήστε με τη Μαρία Σκουλά (Υπεύθυνη Στελέχωσης Αποστολών) στο 210 5200500.

 


 

Άμεση ανάγκη για Γιατρούς στις αποστολές μας

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) είναι μια διεθνής, ανεξάρτητη, ιατρική ανθρωπιστική οργάνωση, που παρέχει επείγουσα βοήθεια σε άτομα που έχουν πληγεί από ένοπλες συγκρούσεις, επιδημίες, αποκλεισμό από την παροχή ιατρικής φροντίδας και φυσικές καταστροφές. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα προσφέρουν βοήθεια με κριτήριο την ανάγκη, ανεξάρτητα από φυλή, θρησκεία, φύλο ή πολιτικούς δεσμούς. Επίσης σκοπός μας είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τους πληθυσμούς που βρίσκονται σε κίνδυνο.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ζητούν άμεσα Γιατρούς για τις αποστολές μας σε πάνω από 70 χώρες στον κόσμο. Οι γιατροί που εργάζονται στο πεδίο με τους MSF φέρνουν τον ενθουσιασμό, τις επαγγελματικές δεξιότητές τους και την κλινική τους εμπειρία. Εμείς τους αναθέτουμε τη θεραπευτική φροντίδα ασθενών όσο και μια σειρά εκπαιδευτικών καθηκόντων όπως την επίβλεψη και εκπαίδευση του προσωπικού στις χώρες παρέμβασης, το σχεδιασμό ιατρικών προγραμμάτων, την παραγγελία ιατρικού υλικού, την κατάρτιση μηνιαίων δραστηριοτήτων και επαφές με τις τοπικές υγειονομικές αρχές.

Αυτό που κερδίζουν οι γιατροί που εργάζονται στο πεδίο με τους MSF είναι το μοναδικό προνόμιο να συνδυάζουν καριέρα και προσωπικές αξίες όπως η αλληλεγγύη και η κοινωνική προσφορά. Εκπαιδεύονται και αναλαμβάνουν ευθύνες που τους καθιστούν πολύ γρήγορα έμπειρους ενώ παράλληλα γίνονται μέλη μιας διεθνούς κοινότητας γιατρών που μοιράζονται εμπειρία και πάθος.

Γενικά Προσόντα:

  •  Διετή πρόσφατη κλινική εμπειρία μετά τη λήψη του πτυχίου
  •  Εγγραφή στον ιατρικό σύλλογο
  •  Καλή γνώση Αγγλικών και Γαλλικών
  •  Διαθεσιμότητα 9-12 μήνες για την πρώτης σας αποστολή
  •  Εξοικειωμένος/η χρήστης Η/Υ
  •  Αποδοχή των συνθηκών που επικρατούν σε ασταθείς περιοχές
  •  Προσαρμοστικότητα και προθυμία για ομαδική εργασία
  •  Ευελιξία και ικανότητα διαχείρισης άγχους

Επιθυμητά προσόντα:
 Εκπαίδευση στην τροπική ιατρική ή/και σε λοιμώδη νοσήματα (φυματίωση, HIV/AΙDS)
 Εμπειρία σε ιατρική επειγόντων περιστατικών
 Διοικητική και εποπτική εμπειρία

Τι προσφέρουμε:
 Σύμβαση εργασίας για ολόκληρη την διάρκεια της αποστολής
 Μηνιαία αποζημίωση
 Έξοδα μετακίνησης προς και από τον τόπο της αποστολής
 Έξοδα διαβίωσης στον τόπο αποστολής
 Διεθνής ιδιωτική ασφάλιση (κάλυψη εξόδων ενδονοσοκομειακής νοσηλείας, επαναπατρισμός για λόγους υγείας κλπ.)
 Ημερήσιο επίδομα (per diem) βάσει του κόστους ζωής στη χώρα της αποστολής
 Δυνατότητα απόκτησης εμπειρίας και κατάρτισης, καθώς και επαγγελματική ανάπτυξη μέσα στα πλαίσια μιας διεθνούς οργάνωσης
 Δυνατότητα να συμμετέχετε και να προσφέρετε τις υπηρεσίες σας σε πληθυσμούς που βρίσκονται σε κίνδυνο, σώζοντας ζωές και βελτιώνοντας τις συνθήκες διαβίωσης τους

Αν επιθυμείτε να συμμετέχετε σε αποστολή μαζί μας, μπορείτε να κάντε την αίτησή σας ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο http://cv.msf.es/en/msf-cv-forms/form-001/gr. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το website μας www.msf.gr και διαβάστε συχνές ερωτήσεις ή επικοινωνήστε με τη Μαρία Σκουλά (Υπεύθυνη Στελέχωσης Αποστολών) στο 210 5200500.


 

 

 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή