28/05/2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιατρού ειδικότητας Αναισθησιολογίας με δελτίο παροχής υπηρεσιών Νοσ. Παμακάριστος. Για την πρόσκληση πατήστε εδώ
27/05/2024
ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Α.Π.Υ. ΜΕ ΤΗΝ Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ. Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας. Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.

15/05/2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν.E. «ΘΡΙΑΣΙΟ». Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.

17/04/2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ -Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΕ ΕΝΑΝ (1) ΙΔΙΩΤΗ ΙΑΤΡΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ,ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ,ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.

12/04/2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ». Πρόσκληση 1, Πρόσκληση 2

02/04/2024
Γ.Ν.ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΔΠΥ. Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.

01/04/2024
5H ΥΠΕ -ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΙΑΤΡΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ. Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.

5H ΥΠΕ -ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΙΑΤΡΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ. Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.

5H ΥΠΕ -ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΙΑΤΡΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ. Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.

5H ΥΠΕ -ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΙΑΤΡΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.

28/03/2024

5H ΥΠΕ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ. Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.


19/03/2024
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ: Προκήρυξη Θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ. Για την προκήρυξη πατήστε εδώ.

11/03/2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ -Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΕ ΕΝΑΝ (1) ΙΔΙΩΤΗ ΙΑΤΡΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.

08/03/2024
Προκήρυξη 4 θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. του ΨΝΑ ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ 3
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ 1
Για την προκήρυξη πατήστε εδώ.

07/03/2024
Προκήρυξη έξι (6) θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. Η ΣΩΤΗΡΙΑ
1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Η' ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
   Ή   ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (για τη ΜΕΘ) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ 1
2 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ 1
3 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ 1
4 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ 1
5 ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ 1
6 ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ 1
Για την προκήρυξη πατήστε εδώ.

Προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων ειδικευμένων Ιατρών κλάδου ΕΣΥ του Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (με εμπειρία στον Αξονικό και Μαγνητικό Τομογράφο)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
Για την προκήρυξη πατήστε εδώ.

06/03/2024

Προκήρυξη για πλήρωση ένδεκα (11) θέσεων επί θητεία ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. για το Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ». Για την προκήρυξη πατήστε εδώ.


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 10 ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ ΣΤΟ Γ.Ν.Α. "ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ- ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ" Ε.Ε.Σ. Για την προκήρυξη πατήστε εδώ.


Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών του κλάδου ΕΣΥ "ΓΝΑ Λαϊκό".Για την προκήρυξη πατήστε εδώ.


 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄

6

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄

1

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ -ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’

1

Για την προκήρυξη πατήστε εδώ

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη για την πλήρωση επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ»
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΒΑΘΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

1.

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ

Β’

1

2.

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ

Β’

1

3.

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ

Β’

1

4.

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ

Β’

1

5.

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ

Β’

1

6.

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ

Β’

1

Για την προκήρυξη πατήστε εδώ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Noσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ». Για την προκήρυξη πατήστε εδώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.

Απόφαση Προκήρυξη Είκοσι (20) Θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών Κλάδου Ε.Σ.Υ. Για την προκήρυξη πατήστε εδώ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΓΝ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ & ΓΝΔΑ Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ. Για την προκήρυξη πατήστε εδώ.

04/03/2024
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΔΙΑΒΗΤΗ - ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Προκήρυξη κενών θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ επί θητεία του Γ.Ν.Α.«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ». Για την προκήρυξη  πατήστε εδώ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ. Για την προκήρυξη πατήστε εδώ.

28/02/2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν.ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ». Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

21/02/2024
Πρόσκληση 4 ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων (Καρδιολόγου, Παθολόγου, Παιδιάτρου, Παιδοψυχιάτρου) για το Κ.Κ.Π.Π.Α. Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.

18/01/2024
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτών ΙΕΚ ΕΚΑΒ Εαρινού Εξαμήνου 2024.
Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.Για την αίτηση πατήστε εδώ.

15/01/2024
Προκήρυξη διαγωνισμού απευθείας Κατάταξης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Υγειονομικού έτους 2024, προερχόμενων από ιδιώτες Ιατρούς, με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων. Για την προκήρυξη πατήστε εδώ. Για το ΦΕΚ πατήστε εδώ.
11/01/2024
Προκήρυξη πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας εκατόν εξήντα (160) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στα Σωφρονιστικά Καταστήματα (Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη) και στις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες (Υπουργείο Δικαιοσύνης), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021. Για την προκήρυξη πατήστε εδώ.

08/01/2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν.E. «ΘΡΙΑΣΙΟ». Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.

4/1/2024

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ». Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιατρού ειδικότητας Αναισθησιολογίας με δελτίο παροχής υπηρεσιών. Για την προσκληση πατήστε εδώ


 

29/12/2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΙΔΙΩΤΕΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Γ.Ν. Λακωνίας. Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.

27/12/2023

Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (ΩΚΚ) ιδρύθηκε, σε συνέχεια της δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος "Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης", προς το Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει του Ν. 2012/1992 και λειτουργεί βάσει του νόμου αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί από τον Ν. 4565/2018, και του εκάστοτε Εσωτερικού Κανονισμού του με σκοπό την παροχή άριστων υπηρεσιών υγείας στους τομείς της Καρδιολογίας και της Καρδιοχειρουργικής.
Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του και προς εκπλήρωση των σκοπών του, το ΩΚΚ προκηρύσσει τη θέση του Ιατρού Παιδοεντατικολόγου Επιμελητή Α’ ή Β’, για την κάλυψη αναγκών της Παιδοκαρδιοχειρουργικής/ Παιδοκαρδιολογικής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών με δυνατότητα ανανέωσης.
Απαραίτητα προσόντα
(α) Κατοχή τίτλου ειδικότητας Παιδιατρικής, Αναισθησιολογίας ή Νεογνολογίας.
(β) Τίτλος εξειδίκευσης Εντατικής Θεραπείας Παίδων ή Νεογνών.
(γ) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Προκειμένου για αλλοδαπούς υποψήφιους, απαιτείται
αποδεδειγμένα πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας.
(δ) Ευχέρεια στη χρήση πληροφοριακών συστημάτων.
(ε) Εκπληρωμένη υποχρέωση στρατιωτικής υπηρεσίας ή νόμιμη απαλλαγή από αυτήν (άρρενες υποψήφιοι).
Επιθυμητά προσόντα
(α) Κατοχή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών ή/και Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών από Πανεπιστήμιο της Ελλάδος ή του εξωτερικού σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα πεδία (1) Παιδιατρική (2) Νεογνολογία.
(β) Μετεκπαίδευση μετά την λήψη της ειδικότητας σε διεθνούς κύρους αναγνωρισμένα νοσηλευτικά ιδρύματα της Ελλάδος ή του εξωτερικού.
(γ) Προϋπηρεσία σε Εντατική Θεραπεία Παίδων-Νεογνών σε Παιδοκαρδιοχειρουργική /Παιδοκαρδιολογική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας θα εκτιμηθεί
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, μέχρι την 02/02/2024, σχετική αίτηση συνοδευόμενη από πρόσφατη φωτογραφία και τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση συνοδευόμενη από πρόσφατη φωτογραφία.
2. Βιογραφικό Σημείωμα (πλήρες και λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα με πλήρη έκθεση της επαγγελματικής εμπειρίας).
3. Αντίγραφα:
- του πτυχίου Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (με αναγνώριση ισοτιμίας),
- τυχόν άλλων τίτλων σπουδών,
- της άδειας άσκησης επαγγέλματος,
- του τίτλου ειδικότητας,
- του τίτλου εξειδίκευσης Εντατικής Θεραπείας,
- της ταυτότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου,
- πιστοποιητικών γλωσσομάθειας (ειδικά για την αγγλική γλώσσα πρέπει να πιστοποιείται η άριστη γνώση της) και
- της αστυνομικής ταυτότητας.
4. Κατάλογο του συγγραφικού και επιστημονικού έργου του/της υποψηφίου/ας με αναφορά στις δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις (PubMed & Scopus) του υποψηφίου, καθώς και κατάλογο των αναφορών των εργασιών του/της από άλλους συγγραφείς (citation index) με υπολογισμό του συντελεστού απήχησης (impact factor) (εφόσον υπάρχουν)
5. Κατάλογο των ερευνητικών προγραμμάτων της αντίστοιχης ειδικότητας στα οποία έχει συμμετάσχει ο/η υποψήφιος/α (εφόσον υπάρχουν).
6. Έγγραφα τα οποία να πιστοποιούν την κατοχή των επιθυμητών προσόντων.
7. Πιστοποιητικό εκπλήρωσης υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας ή νόμιμης απαλλαγής από αυτήν (για τους άρρενες υποψηφίους).
Οι αιτήσεις συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή ως συνημμένα αρχεία μορφής .pdf, .jpeg ή .doc, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση .
Θα πρέπει να υπάρξει, εκ μέρους των υποψηφίων, τηλεφωνική επιβεβαίωση λήψης της αίτησής τους στα τηλέφωνα +30-210-9493103 ή +30-210-9493115.
Οι ονομασίες των υποβαλλομένων αρχείων θα είναι στα ελληνικά και θα περιγράφουν το περιεχόμενό τους με τον τρόπο που αναφέρεται κατωτέρω (βλέπε κατωτέρω "Τυπική Κατάσταση Υποβαλλομένων Αρχείων").
Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα υποχρεούται, προκειμένου να προσληφθεί, να υποβάλει -μεταξύ άλλων- απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (γενικής χρήσης). Αιτήσεις οι οποίες έχουν υποβληθεί στο παρελθόν, δεν θα ληφθούν υπόψη.
Διευκρινίζεται ότι το ΩΚΚ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να κηρύξει άγονη την παρούσα προκήρυξη σε οποιονδήποτε χρόνο και για οποιαδήποτε αιτία.
Τυπική Κατάσταση Υποβαλλομένων Αρχείων
01. Αίτηση με Φωτογραφία
02. Βιογραφικό Σημείωμα
03. Πτυχίο Ιατρικής
03. Αναγνώριση Ισοτιμίας Πτυχίου (αν υπάρχει)
04. Μεταπτυχιακός / Διδακτορικός Τίτλος (αν υπάρχει)
05. Άλλοι Τίτλοι Σπουδών (αν υπάρχουν)
06. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος
07. Τίτλος Ειδικότητας
08. Πιστοποιητικό Προϋπηρεσίας (αν υπάρχει)
09. Ταυτότητα Ιατρικού Συλλόγου
10. Αστυνομική Ταυτότητα/Διαβατήριο
11. Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας
12. Συγγραφικό & Επιστημονικό Έργο (αν υπάρχει)
13. Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα (αν υπάρχει)
14. Λοιπά Έγγραφα (αν υπάρχουν)
15. Πιστοποιητικό Στρατολογίας (μόνο για άρρενες)


21/12/2023
Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ της 5ης ΥΠΕ
Για την προκηρυξη πατήστε εδώ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
Για την προκηρυξη πατήστε εδώ
14/12/2023

ΚΥ ΠΑΞΩΝ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΜ. Β' ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ. Για την προκήρυξη πατήστε εδώ και εδώ.

13/12/2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ". Έχει γίνει προκήρυξη για θέση επί θητείας ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' . Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 15/12/2023 ώρα 12.00 (μεσημέρι) και λήγει στις 10/01/2024 ώρα 15.00. Επίσης, υπάρχει ήδη ανοιχτή / κενή θέση επικουρικού ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' και δυνατότητα σύμβασης του νοσοκομείου με ιδιώτες ιατρούς νευρολόγους.

12/12/2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΔΙΩΤΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ. Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.

11/12/2023 
Αίτημα για συνεργασία του Γενικού Νοσοκομείο Άμφισσας με ιατρό ειδικότητας Παθολογίας. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Προκήρυξη επτά (7) θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. σε Κέντρα Υγείας της Υ.Πε. Αττικής
1 Κ.Υ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣΉ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ B' 1
2 κ.Υ. ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣΉ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ B' 2
3 Κ.Υ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣΉ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ B' 1
4 Κ.Υ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣΉ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ B' 1
5 Κ.Υ. ΡΑΦΗΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣΉ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ B' 1
6 Κ.Υ ΣΠΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣΉ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ B' 1
Για την προκήρυξη πατήστε εδώ

08/12/2023
Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ του Γ.Ν. Παίδων Αγία Σοφία
Για την προκήρυξη πατήστε εδώ

 Προκήρυξη για πλήρωση επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. Επιμελητή Β’ Αναισθησιολογίας ή Εσωτερικής Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Νεφρολογίας (για τη Μ.Ε.Θ.) για το Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας ΘΡΙΑΣΙΟ
Για την προκήρυξη πατήστε εδώ

 Προκήρυξη για πλήρωση επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.Διευθυντή Αναισθησιολογίας ή Εσωτερικής Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ή xειρουργικής ή Νεφρολογίας (για τη Μ.Ε.Θ.) και Επιμελητή Α΄Αναισθησιολογίας ή Εσωτερικής Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ή Φειρουργικής ή Νεφρολογίας (για τη Μ.Ε.Θ.) για το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας (Οργανική Μονάδα της έδρας Αγρίνιο)
Για την προκήρυξη πατήστε εδώ

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας - Νοσηλευτική Μονάδα Άργους θέσης ειδικευμένου Ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία.
1 θέση ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ βαθμού ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’
Για την προκήρυξη πατήστε εδώ

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ για το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας»
Προκηρύσσονται:
Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Ακτινολογίας στο βαθμό του Επιμελητή Α΄.
Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Χειρουργικής ή Εσωτερικής Παθολογίας ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας με αποδεδειγμένη εμπειρία και
γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.) στο βαθμό του Επιμελητή Β ΄, για το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας.
Για την προκήρυξη πατήστε εδώ

Προκήρυξη 1 κενής θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ επί θητεία του Γ.Ν.Α. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΘΜΟY ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β'
Για την προκήρυξη πατήστε εδώ

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πλήρωση των παρακάτω επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. για το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου»-Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης» (Οργανική Μονάδα της έδρας «Γ. Παπανικολάου):
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ                             ΒΑΘΜΟΣ                            ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ            ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄                                    1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ            ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄                                    1
Για την προκήρυξη πατήστε εδώ

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ. ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ του Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ»

ΦΟΡΕΑΣ                                                        ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ          ΒΑΘΜΟΣ                  ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ»      ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ    ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α’                         1
Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ»      ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ    ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ B’                         1
Για την προκήρυξη πατήστε εδώ

Προκήρυξη για πλήρωση 2 θέσεων ειδικευμένων Ιατρών επί θητεία κλάδου Ε.Σ.Υ.ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ – ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ                         ΒΑΘΜΟΣ             ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ         ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ                        1
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ                   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄                    1

Για την προκήρυξη πατήστε εδώ

07/12/2023
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΠΓΝ Αττικόν. Για την προκήρυξη πατήστε εδώ.

06/12/2023

Προκήρυξη για την πλήρωση επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ» μια θέση Αναισθησιολόγου με βαθμό ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’
Για την προκήρυξη πατήστε εδώ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 ΘΕΣΗΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ". Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 15/12/2023 ώρα 12.00 (μεσημέρι) και λήγει στις 10/01/2024 ώρα 15.00.


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ Παμμακάριστος. Για την προκήρυξη πατήστε εδώ.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Γ.N.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΜΕ ΕΝΑΝ (1) ΙΑΤΡΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ERCP, ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ EΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ, ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.


Έγκριση για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. ΓΝ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.


30/11/2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ. Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.

29/11/2023

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΕΞΙ (6) ΙΔΙΩΤΕΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΜΗΝΙΑΙΩΣ, ΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΣ (24ΩΡΗΣ) ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ, ΓΙΑ ΚΑΘΕΝΑ ΕΞ’ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ. Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.


Συνεργασία ιδιωτών ιατρών με το Γ.Ν.Κέρκυρας. Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.


27/11/2023
Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (ΩΚΚ) ιδρύθηκε, σε συνέχεια της δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος "Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης", προς το Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει του Ν. 2012/1992 και λειτουργεί βάσει του νόμου αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί από τον Ν. 4565/2018, και του εκάστοτε Εσωτερικού Κανονισμού του με σκοπό την παροχή άριστων υπηρεσιών υγείας στους τομείς της Καρδιολογίας και της Καρδιοχειρουργικής.
Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του και προς εκπλήρωση των σκοπών του, το ΩΚΚ προκηρύσσει τη θέση του Ιατρού Ακτινολόγου Επιμελητή Β’, με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών με δυνατότητα ανανέωσης.
Απαραίτητα προσόντα: (α) Kατοχή τίτλου ειδικότητας
(β) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Προκειμένου για αλλοδαπούς υποψήφιους, απαιτείται αποδεδειγμένα πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας.
(γ) Εκπληρωμένη υποχρέωση στρατιωτικής υπηρεσίας ή νόμιμη απαλλαγή απ’ αυτήν.
(άρρενες υποψήφιοι)
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, μέχρι την 12.01.2024:
1. Αίτηση συνοδευόμενη από πρόσφατη φωτογραφία.
2. Βιογραφικό Σημείωμα (πλήρες και λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα με πλήρη έκθεση της επαγγελματικής εμπειρίας).
3. Αντίγραφα:
- του πτυχίου Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (με αναγνώριση ισοτιμίας),
- τυχόν άλλων τίτλων σπουδών,
- της άδειας άσκησης επαγγέλματος,
- του τίτλου ειδικότητας,
- της ταυτότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου,
- πιστοποιητικών γλωσσομάθειας και
- της αστυνομικής ταυτότητας.
4. Πιστοποιητικό εκπλήρωσης υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας ή νόμιμης απαλλαγής από αυτήν (για τους άρρενες υποψηφίους).
Οι αιτήσεις συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή ως συνημμένα αρχεία μορφής .pdf, .jpeg ή .doc, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση .
Θα πρέπει να υπάρξει, εκ μέρους των υποψηφίων, τηλεφωνική επιβεβαίωση λήψης της αίτησής τους στα τηλέφωνα +30-210-9493103 ή +30-210-9493115.
Οι ονομασίες των υποβαλλομένων αρχείων θα είναι στα ελληνικά και θα περιγράφουν το περιεχόμενό τους με τον τρόπο που αναφέρεται κατωτέρω (βλέπε κατωτέρω "Τυπική Κατάσταση Υποβαλλομένων Αρχείων").
Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα υποχρεούται, προκειμένου να προσληφθεί, να υποβάλει -μεταξύ άλλων- απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (γενικής χρήσης).
Αιτήσεις οι οποίες έχουν υποβληθεί στο παρελθόν, δεν θα ληφθούν υπόψη.
Διευκρινίζεται ότι το ΩΚΚ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να κηρύξει άγονη την παρούσα προκήρυξη σε οποιονδήποτε χρόνο και για οποιαδήποτε αιτία.
Τυπική Κατάσταση Υποβαλλομένων Αρχείων
01. Αίτηση με Φωτογραφία
02. Βιογραφικό Σημείωμα
03. Πτυχίο Ιατρικής
03. Αναγνώριση Ισοτιμίας Πτυχίου (αν υπάρχει)
04. Άλλοι Τίτλοι Σπουδών (αν υπάρχουν)
05. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος
06. Τίτλος Ειδικότητας
07. Πιστοποιητικά Προϋπηρεσίας (αν υπάρχουν)
08. Ταυτότητα Ιατρικού Συλλόγου
09. Αστυνομική Ταυτότητα/Διαβατήριο
10. Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας
11. Συγγραφικό & Επιστημονικό Έργο (αν υπάρχει)
12. Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα (αν υπάρχει)
13. Λοιπά Έγγραφα #1 (αν υπάρχουν)
14. Πιστοποιητικό Στρατολογίας (μόνο για άρρενες)

16/11/2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν.E. «ΘΡΙΑΣΙΟ». Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ στο Γ.Ν. Πρέβεζας. Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.

08/11/2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΗΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.

06/11/2023
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΩΝ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.

02/11/2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ -Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΕ ΕΝΑΝ (1) ΙΔΙΩΤΗ ΙΑΤΡΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ,ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.

01/11/2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΗ ΙΑΤΡΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ- ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ ΓΝΕ ΘΡΙΑΣΙΟ. Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.

27/10/2023
Το Γ.Ν. Πέλλας - Ν.Μ. Γιαννιτσών ενδιαφέρεται για Ιατρό ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας, με καθεστώς ΑΠΥ, προκειμένου να αντιμετωπισθούν τρέχουσες ανάγκες του Παθολογικού Τμήματος μας, με τον καλύτερο τρόπο.
τηλ.: 2382350501/502 E-MAIL:
20/10/2023
ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ Η ΙΔΙΩΤΗ ΙΑΤΡΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ Η ΙΔΙΩΤΗ ΙΑΤΡΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ Η ΙΔΙΩΤΗ ΙΑΤΡΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

13/10/2023
Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (ΩΚΚ) ιδρύθηκε, σε συνέχεια της δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος "Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης", προς το Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει του Ν. 2012/1992 και λειτουργεί βάσει του νόμου αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί από τον Ν. 4565/2018, και του εκάστοτε Εσωτερικού Κανονισμού του με σκοπό την παροχή άριστων υπηρεσιών υγείας στους τομείς της Καρδιολογίας και της Καρδιοχειρουργικής.
Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του και προς εκπλήρωση των σκοπών του, το ΩΚΚ προκηρύσσει τη θέση του Ιατρού Ακτινολόγου Επιμελητή Α’ ή Β’, με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών με δυνατότητα ανανέωσης.
Απαραίτητα προσόντα: (α) Kατοχή τίτλου ειδικότητας
(β) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Προκειμένου για αλλοδαπούς υποψήφιους, απαιτείται αποδεδειγμένα πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας.
(γ) Εκπληρωμένη υποχρέωση στρατιωτικής υπηρεσίας ή νόμιμη απαλλαγή απ’ αυτήν.
(άρρενες υποψήφιοι)
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, μέχρι την 13.11.2023:
1. Αίτηση συνοδευόμενη από πρόσφατη φωτογραφία.
2. Βιογραφικό Σημείωμα (πλήρες και λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα με πλήρη έκθεση της επαγγελματικής εμπειρίας).
3. Αντίγραφα:
- του πτυχίου Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (με αναγνώριση ισοτιμίας),
- τυχόν άλλων τίτλων σπουδών,
- της άδειας άσκησης επαγγέλματος,
- του τίτλου ειδικότητας,
- της ταυτότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου,
- πιστοποιητικών γλωσσομάθειας και
- της αστυνομικής ταυτότητας.
4. Πιστοποιητικό εκπλήρωσης υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας ή νόμιμης απαλλαγής από αυτήν (για τους άρρενες υποψηφίους).
Οι αιτήσεις συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή ως συνημμένα αρχεία μορφής .pdf, .jpeg ή .doc, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση .
Θα πρέπει να υπάρξει, εκ μέρους των υποψηφίων, τηλεφωνική επιβεβαίωση λήψης της αίτησής τους στα τηλέφωνα +30-210-9493103 ή +30-210-9493115.
Οι ονομασίες των υποβαλλομένων αρχείων θα είναι στα ελληνικά και θα περιγράφουν το περιεχόμενό τους με τον τρόπο που αναφέρεται κατωτέρω (βλέπε κατωτέρω "Τυπική Κατάσταση Υποβαλλομένων Αρχείων").
Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα υποχρεούται, προκειμένου να προσληφθεί, να υποβάλει -μεταξύ άλλων- απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (γενικής χρήσης).
Αιτήσεις οι οποίες έχουν υποβληθεί στο παρελθόν, δεν θα ληφθούν υπόψη.
Διευκρινίζεται ότι το ΩΚΚ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να κηρύξει άγονη την παρούσα προκήρυξη σε οποιονδήποτε χρόνο και για οποιαδήποτε αιτία.
Τυπική Κατάσταση Υποβαλλομένων Αρχείων
01. Αίτηση με Φωτογραφία
02. Βιογραφικό Σημείωμα
03. Πτυχίο Ιατρικής
03. Αναγνώριση Ισοτιμίας Πτυχίου (αν υπάρχει)
04. Άλλοι Τίτλοι Σπουδών (αν υπάρχουν)
05. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος
06. Τίτλος Ειδικότητας
07. Πιστοποιητικά Προϋπηρεσίας (αν υπάρχουν)
08. Ταυτότητα Ιατρικού Συλλόγου
09. Αστυνομική Ταυτότητα/Διαβατήριο
10. Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας
11. Συγγραφικό & Επιστημονικό Έργο (αν υπάρχει)
12. Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα (αν υπάρχει)
13. Λοιπά Έγγραφα #1 (αν υπάρχουν)
14. Πιστοποιητικό Στρατολογίας (μόνο για άρρενες)

11/10/2023
Το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας σας προσκαλεί να εκδηλώσετε τυχόν ενδιαφέρον για σύναψη ιδιωτικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, χωρίς να αναστέλλεται το δικαίωμα παράλληλης εργασίας σας στον ιδιωτικό τομέα.
Η κείμενη νομοθεσία παρέχει σε φορείς του ΕΣΥ τη δυνατότητα σύναψης συμβάσεων διαφόρων μορφών, προκειμένου να εξυπηρετούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τόσο οι ανάγκες των νοσοκομείων όσο και οι ανάγκες των συμβαλλόμενων ιατρών.
Ενδεικτικά, παρέχεται η δυνατότητα υπογραφής σύμβασης α) πλήρους ωραρίου (πρωινά + εφημερίες), β) μόνο εφημεριών (π.χ. μία συγκεκριμένη μέρα κάθε εβδομάδα) ή γ) έργου, όπου συμφωνείται ένα συγκεκριμένο παραδοτέο (ορισμένη ποσότητα πρωινών ή/και εφημεριών σε ορισμένο χρόνο).
Σε κάθε περίπτωση, το νοσοκομείο θα εξαντλήσει τις δυνατότητές του για την επίτευξη των πλέον ευνοϊκών εργασιακών και οικονομικών συνθηκών.
Για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση καλούμε τους ενδιαφερόμενους να επικοινωνήσουν σε αυτή την ηλεκτρονική διεύθυνση ή στο τηλέφωνο 2231356708 (γρ. Διοίκησης)

Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (ΩΚΚ), Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα, στο πλαίσιο των ιδρυτικών σκοπών του για την προαγωγή της ιατρικής εκπαίδευσης και έρευνας
προσκαλεί ειδικευμένους Ιατρούς-Καρδιοχειρουργούς να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την κάλυψη δύο (2) θέσεων Μετεκπαιδευομένων Ιατρών στον Καρδιοχειρουργικό Τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 παρ. 2 εδ. (β) και 35 παρ. 1 εδ. (β) του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΩΚΚ (Υ4α/127426/11, ΦΕΚ 88 Β/2012), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Η πρόσκληση απευθύνεται σε νέους Ιατρούς-Καρδιοχειρουργούς, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για γνωστικά πεδία αιχμής της σύγχρονης καρδιοχειρουργικής και παιδοκαρδιοχειρουργικής, καθώς επίσης και για την έρευνα στον τομέα αυτόν. Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι διετής . Οι επιλεγέντες/ επιλεγείσες θα εργασθούν με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στον Καρδιοχειρουργικό Τομέα του ΩΚΚ, με σκοπό την περαιτέρω εκπαίδευση και εξειδίκευσή τους.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, το αργότερο μέχρι την 03/11/2023 σχετική αίτηση συνοδευόμενη από πρόσφατη φωτογραφία και τα εξής δικαιολογητικά :
1. Πλήρες και λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα με πλήρη έκθεση της επαγγελματικής εμπειρίας τους.
2. Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας
3. Αντίγραφα :
- του πτυχίου Ιατρικής ΑΕΙ εσωτερικού ή ισότιμου πτυχίου εξωτερικού,
- της άδειας άσκησης επαγγέλματος,
- του τίτλου ειδικότητας,
- άλλων επιστημονικών τίτλων (Διδακτορικής Διατριβής, Μεταπτυχιακές σπουδές)
- της ταυτότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου,
- βεβαίωσης εγγραφής/ good standing Ιατρικού Συλλόγου
- της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου,
- πιστοποιητικών γλωσσομάθειας, εκτός αν άλλως αυτή τεκμαίρεται,
- βεβαιώσεων/πιστοποιητικών επιστημονικής & επαγγελματικής δραστηριότητας, όπως αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα.
4. Κατάλογο του συγγραφικού και επιστημονικού έργου του/της υποψηφίου/ας με αναφορά στις δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις (PubMed & Scopus) του υποψηφίου, καθώς και κατάλογο των αναφορών των εργασιών του/της από άλλους συγγραφείς (citation index) με υπολογισμό του συντελεστού απήχησης (impact factor) (εφόσον υπάρχουν)
5. Κατάλογο των ερευνητικών προγραμμάτων της αντίστοιχης ειδικότητας στα οποία έχει συμμετάσχει ο/η υποψήφιος/α (εφόσον υπάρχουν).
6. Πιστοποιητικό εκπλήρωσης υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας ή νόμιμης απαλλαγής από αυτήν. (για τους άρρενες υποψηφίους
Οι αιτήσεις συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή ως συνημμένα αρχεία μορφής .pdf, .jpeg ή .doc, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση .
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τηλεφωνικά την παραλαβή της αίτησής τους στα τηλέφωνα +30-210-9493103 ή +30-210-9493115.
Οι ονομασίες των υποβαλλομένων αρχείων θα είναι στα ελληνικά και θα περιγράφουν το περιεχόμενό τους με τον τρόπο που αναφέρεται κατωτέρω (βλέπε κατωτέρω "Τυπική Κατάσταση Υποβαλλομένων Αρχείων").
Οι υποψήφιοι/ιες που θα επιλεγούν θα υποχρεούνται να υποβάλουν , μεταξύ άλλων προκειμένου να προσληφθούν, απόσπασμα ποινικού μητρώου καθώς και υπεύθυνη δήλωση αποκλειστικής απασχόλησης στο ΩΚΚ.
Κατά την επιλογή θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα προηγούμενη ενασχόληση, ακόμη και κατά το στάδιο της ειδικότητας, σε τομείς αιχμής της σύγχρονης καρδιοχειρουργικής, το ερευνητικό ενδιαφέρον και η κατοχή ή η υποψηφιότητα για λήψη διδακτορικού διπλώματος.
Διευκρινίζεται ότι το ΩΚΚ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να κηρύξει άγονη την παρούσα προκήρυξη σε οποιονδήποτε χρόνο και για οποιαδήποτε αιτία.
Τυπική Κατάσταση Υποβαλλομένων Αρχείων
01. Αίτηση με Φωτογραφία
02. Βιογραφικό Σημείωμα
03. Πτυχίο Ιατρικής / Αναγνώριση Ισοτιμίας Πτυχίου (αν υπάρχει)
04. Διδακτορικός Τίτλος (αν υπάρχει)
05. Άλλοι Τίτλοι Σπουδών (αν υπάρχουν)
06. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος
07. Τίτλος Ειδικότητας
08. Πιστοποιητικά Προϋπηρεσίας
09. Ταυτότητα Ιατρικού Συλλόγου
10. Αστυνομική Ταυτότητα/Διαβατήριο
11. Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας)
12. Συγγραφικό & Επιστημονικό Έργο (αν υπάρχει)
13. Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα (αν υπάρχει)
14. Λοιπά Έγγραφα (αν υπάρχουν)
15. Πιστοποιητικό Στρατολογίας (μόνο για άρρενες)


10/10/2023
ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Α.Π.Υ. ΜΕ ΤΗΝ Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ. Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.

09/10/2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ -ΝΜ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΕ ΕΝΑΝ ΙΔΙΩΤΗ ΙΑΤΡΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ,ΕΝΑΝ ΙΔΙΩΤΗ ΙΑΤΡΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΙΔΙΩΤΗ ΙΑΤΡΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.

06/10/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Α.Π.Υ. ΜΕ ΤΗΝ Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ για ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ, ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ-ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ-ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΙΑΤΡΟΥ-ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ–ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ
Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (ΩΚΚ) ιδρύθηκε, σε συνέχεια της δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος "Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης", προς το Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει του Ν. 2012/1992 και λειτουργεί βάσει του νόμου αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί από τον Ν. 4565/2018, και του εκάστοτε Εσωτερικού Κανονισμού του με σκοπό την παροχή άριστων υπηρεσιών υγείας στους τομείς της Καρδιολογίας και της Καρδιοχειρουργικής.
Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του και προς εκπλήρωση των σκοπών του, το ΩΚΚ προκηρύσσει τη θέση Διευθυντή του τμήματος Καρδιακής Ανεπάρκειας-Μεταμόσχευσης, με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών με δυνατότητα ανανέωσης.
Απαραίτητα προσόντα :
1. Τίτλος ειδικότητας Καρδιολογίας τουλάχιστον από 12ετίας και αποδεδειγμένη εμπειρία σε αντίστοιχες θέσεις σε αναγνωρισμένα νοσηλευτικά ιδρύματα,
2. Μετεκπαίδευση, εξειδίκευση σε αναγνωρισμένο νοσηλευτικό ή ακαδημαϊκό Κέντρο της ημεδαπής ή αλλοδαπής στο αντικείμενο της καρδιακής ανεπάρκειας, μηχανικής υποστήριξης της κυκλοφορίας και μεταμόσχευση καρδιάς,
3. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους, απαιτείται αποδεδειγμένα πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας,
4. Ευχέρεια στη χρήση πληροφοριακών συστημάτων.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, μέχρι την 03/11/2023 σχετική αίτηση συνοδευόμενη από πρόσφατη φωτογραφία και τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση συνοδευόμενη από πρόσφατη φωτογραφία.
2. Βιογραφικό Σημείωμα (πλήρες και λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα με πλήρη έκθεση της επαγγελματικής εμπειρίας).
3. Αντίγραφα:
- του πτυχίου Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (με αναγνώριση ισοτιμίας),
- τυχόν άλλων τίτλων σπουδών,
- της άδειας άσκησης επαγγέλματος,
- του τίτλου ειδικότητας,
- της ταυτότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου,
- πιστοποιητικών γλωσσομάθειας εκτός αν άλλως αυτή τεκμαίρεται
- της αστυνομικής ταυτότητας.
- βεβαιώσεων/πιστοποιητικών επιστημονικής & επαγγελματικής δραστηριότητας, όπως αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα.
4. Κατάλογο του συγγραφικού και επιστημονικού έργου του/της υποψηφίου/ας με αναφορά στις δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις (PubMed & Scopus) του υποψηφίου, καθώς και κατάλογο των αναφορών των εργασιών του/της από άλλους συγγραφείς (citation index) με υπολογισμό του συντελεστού απήχησης (impact factor) (εφόσον υπάρχουν)
5. Κατάλογο των ερευνητικών προγραμμάτων της αντίστοιχης ειδικότητας στα οποία έχει συμμετάσχει ο/η υποψήφιος/α (εφόσον υπάρχουν).
6. Πιστοποιητικό εκπλήρωσης της στρατολογικής υποχρέωσης ή νόμιμης απαλλαγής του υποψηφίου από αυτήν (για τους άρρενες υποψήφιους).
Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα υποχρεούται να υποβάλει, μεταξύ άλλων προκειμένου να προσληφθεί, απόσπασμα ποινικού μητρώου.
Άλλες αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στο παρελθόν, δεν θα ληφθούν υπόψη.
Διευκρινίζεται ότι το ΩΚΚ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να κηρύξει άγονη την παρούσα προκήρυξη σε οποιονδήποτε χρόνο και για οποιαδήποτε αιτία.
Οι αιτήσεις συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή ως συνημμένα αρχεία μορφής .pdf, .jpeg ή .doc, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση .
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τηλεφωνικά την παραλαβή της αίτησής τους στα τηλέφωνα +30-210-9493103 ή +30-210-9493115.
Οι ονομασίες των υποβαλλομένων αρχείων θα είναι στα ελληνικά και θα περιγράφουν το περιεχόμενό τους με τον τρόπο που αναφέρεται κατωτέρω (βλέπε κατωτέρω "Τυπική Κατάσταση Υποβαλλομένων Αρχείων").
Τυπική Κατάσταση Υποβαλλομένων Αρχείων
01. Αίτηση με Φωτογραφία
02. Βιογραφικό Σημείωμα
03. Πτυχίο Ιατρικής/ Αναγνώριση Ισοτιμίας Πτυχίου (αν υπάρχει)
04. Διδακτορικός Τίτλος (αν υπάρχει)
05. Άλλοι Τίτλοι Σπουδών (αν υπάρχουν)
06. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος
07. Τίτλος Ειδικότητας
08. Πιστοποιητικά Προϋπηρεσίας (αν υπάρχουν )
09. Ταυτότητα Ιατρικού Συλλόγου
10. Αστυνομική Ταυτότητα/Διαβατήριο
11. Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας
12. Συγγραφικό & Επιστημονικό Έργο (αν υπάρχει)
13. Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα (αν υπάρχει)
14. Λοιπά Έγγραφα (αν υπάρχουν)
15. Πιστοποιητικό Στρατολογίας (μόνο για άρρενες)


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΟΣΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ, ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (ΩΚΚ) ιδρύθηκε, σε συνέχεια της δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος "Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης", προς το Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει του Ν. 2012/1992 και λειτουργεί βάσει του νόμου αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί από τον Ν. 4565/2018, και του εκάστοτε Εσωτερικού Κανονισμού του με σκοπό την παροχή άριστων υπηρεσιών υγείας στους τομείς της Καρδιολογίας και της Καρδιοχειρουργικής.
Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του και προς εκπλήρωση των σκοπών του, το ΩΚΚ προκηρύσσει τη θέση Διευθυντή του τμήματος Μοριακής Ανοσοπαθολογίας-Ιστοσυμβατότητας, Γενετικής με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών με δυνατότητα ανανέωσης.
Απαραίτητα προσόντα :
1. Τίτλος ειδικότητας Βιοπαθολογίας ή Ανοσολογίας,
2. Προϋπηρεσία τουλάχιστον δέκα (10) ετών στην εργαστηριακή-ανοσολογική κάλυψη Προγράμματος Μεταμόσχευσης Συμπαγών Οργάνων,
3. Κατοχή διδακτορικού τίτλου σπουδών από Πανεπιστήμιο της Ελλάδας ή αντίστοιχο του εξωτερικού σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα πεδία (α) κυτταρική ανοσολογία, (β) ιστοσυμβατότητα, (γ) μοριακή βιολογία ή (δ) γενετική,
4. Μετεκπαίδευση μετά την λήψη της ειδικότητας σε διεθνούς κύρους αναγνωρισμένα νοσηλευτικά ιδρύματα της Ελλάδος ή του εξωτερικού που φιλοξενούν προγράμματα Μεταμοσχεύσεων Συμπαγών Οργάνων,
5. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους, απαιτείται αποδεδειγμένα πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας,
6. Ευχέρεια στη χρήση πληροφοριακών συστημάτων.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, μέχρι την 03/11/2023 σχετική αίτηση συνοδευόμενη
από πρόσφατη φωτογραφία και τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση συνοδευόμενη από πρόσφατη φωτογραφία.
2. Βιογραφικό Σημείωμα (πλήρες και λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα με πλήρη έκθεση της επαγγελματικής εμπειρίας).
3. Αντίγραφα:
- του πτυχίου Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (με αναγνώριση ισοτιμίας),
- Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών και Πιστοποιήσεις Μετεκπαίδευσης μετά τη λήψη της ειδικότητας
- τυχόν άλλων τίτλων σπουδών,
- της άδειας άσκησης επαγγέλματος,
- του τίτλου ειδικότητας,
- της ταυτότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου,
- πιστοποιητικών γλωσσομάθειας εκτός αν άλλως αυτή τεκμαίρεται
- της αστυνομικής ταυτότητας.
- βεβαιώσεων/πιστοποιητικών επιστημονικής & επαγγελματικής δραστηριότητας, όπως αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα.
4. Κατάλογο του συγγραφικού και επιστημονικού έργου του/της υποψηφίου/ας με αναφορά στις δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις (PubMed & Scopus) του υποψηφίου, καθώς και κατάλογο των αναφορών των εργασιών του/της από άλλους συγγραφείς (citation index) με υπολογισμό του συντελεστού απήχησης (impact factor) (εφόσον υπάρχουν)
5. Κατάλογο των ερευνητικών προγραμμάτων της αντίστοιχης ειδικότητας στα οποία έχει συμμετάσχει ο/η υποψήφιος/α (εφόσον υπάρχουν).
6. Πιστοποιητικό εκπλήρωσης της στρατολογικής υποχρέωσης ή νόμιμης απαλλαγής του υποψηφίου από αυτήν (για τους άρρενες υποψήφιους).
Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα υποχρεούται να υποβάλει, μεταξύ άλλων προκειμένου να προσληφθεί, απόσπασμα ποινικού μητρώου.
Άλλες αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στο παρελθόν, δεν θα ληφθούν υπόψη.
Διευκρινίζεται ότι το ΩΚΚ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να κηρύξει άγονη την παρούσα προκήρυξη σε οποιονδήποτε χρόνο και για οποιαδήποτε αιτία.
Οι αιτήσεις συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή ως συνημμένα αρχεία μορφής .pdf, .jpeg ή .doc, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση .
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τηλεφωνικά την παραλαβή της αίτησής τους στα τηλέφωνα +30-210-9493103 ή +30-210-9493115.
Οι ονομασίες των υποβαλλομένων αρχείων θα είναι στα ελληνικά και θα περιγράφουν το περιεχόμενό τους με τον τρόπο που αναφέρεται κατωτέρω (βλέπε κατωτέρω "Τυπική Κατάσταση Υποβαλλομένων Αρχείων").
Τυπική Κατάσταση Υποβαλλομένων Αρχείων
01. Αίτηση με Φωτογραφία
02. Βιογραφικό Σημείωμα
03. Πτυχίο Ιατρικής/ Αναγνώριση Ισοτιμίας Πτυχίου (αν υπάρχει)
04. Διδακτορικός Τίτλος
04. Πιστοποιητικά Μετεκπαίδευσης
05. Άλλοι Τίτλοι Σπουδών (αν υπάρχουν)
06. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος
07. Τίτλος Ειδικότητας
08. Πιστοποιητικά Προϋπηρεσίας (αν υπάρχουν )
09. Ταυτότητα Ιατρικού Συλλόγου
10. Αστυνομική Ταυτότητα/Διαβατήριο
11. Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας
12. Συγγραφικό & Επιστημονικό Έργο (αν υπάρχει)
13. Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα (αν υπάρχει)
14. Λοιπά Έγγραφα (αν υπάρχουν)
15. Πιστοποιητικό Στρατολογίας (μόνο για άρρενες)


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την έναρξη συνεργασίας με δύο (2) ιδιώτες ιατρούς ειδικότητας Πλαστικής Χειρουργικής με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Πληροφορίες τηλ. 6932320523 κ. Νικόλαος Α. Παπαδόπουλος, Καθηγητής Πλαστικής Χειρουργικής του ΔΠΘ και Διευθυντής της Πανεπιστημιακής Κλινικής Πλαστικής Χειρουργικής κ΄ Εγκαυμάτων του ΠΓΝΑ.05/10/2023

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ Η ΙΔΙΩΤΗ ΙΑΤΡΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν. Λιβαδειάς. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.


ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ Η ΙΔΙΩΤΗ ΙΑΤΡΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ Γ.Ν. Λιβαδειάς. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.


03/10/2023
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου «Άγιος Παντελεήμων» με επικουρικό ιατρικό προσωπικό. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

28/09/2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΗΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.

Κλήρωση για τρεις (3) οργανικές θέσεις ειδικότητας Ψυχιατρικής για μερική άσκηση ενός (1) χρόνου στην οργανική μονάδα της έδρας «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» του Γενικού Νοσοκομείου «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»Γ
Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ
27/09/2023
Το Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας καθώς και για την κάλυψη αναγκών σε ιατρικό προσωπικό, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με ιδιώτη ιατρό Ειδικότητας Παθολογοανατομίας για το αντίστοιχο ιατρικό εργαστήριο με καθεστώς έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών και για χρονικό διάστημα όχι πέραν της 30ης Σεπτεμβρίου 2023.  Για την προκήρυξη πατήστε εδώ
Ανάγκη συνεργασίας Ιατρού ειδικότητας Παθολογίας με το Γ.Ν. Πέλλας - Ν.Μ. Γιαννιτσών. Για την θέση εργασίας πατήστε εδώ.

20/09/2023
Το Κρατικό Θεραπευτήριο – Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ. Λέρου για την κάλυψη των αναγκών της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών , με έναν (1) Ιατρό Ειδικότητας Νεφρολογίας, με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών.
Για την προκήρυξη πατήστε εδώ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή