Ο Ι.Σ.Α. σας παραθέτει σχετικές αγγελίες για θέσεις εργασίας ιατρών στο εξωτερικό, όμως, εξαιτίας του όγκου των αγγελιών που λαμβάνουμε καθημερινά, δεν είναι δυνατός ο έλεγχος της ορθότητας, της ακρίβειας, της ποιότητας και της ενημερότητάς τους. Ο Ι.Σ.Α. δεν φέρει ευθύνη για την ορθότητα και την ακρίβεια των στοιχείων της κάθε αγγελίας, καθώς επίσης για τυχόν οικονομικές ή άλλες απώλειες ή ζημιές που μπορεί να προέλθουν από τις αναρτηθείσες αγγελίες.

08/06/2023

Εκ μέρους πελάτη μας, ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά νοσοκομεία της Κύπρου το οποίο βρίσκεται στην Πάφο, αναζητούμε Ακτινολόγους.
Αρμοδιότητες:
•Διεκπεραίωση ακτινολογικών εξετάσεων
•Γραπτή διάγνωση των απεικονιστικών εξετάσεων
•Συνεργασία με τους συναδέλφους, υφιστάμενους, προϊστάμενους, Ιατρούς και ασθενείς
Προφίλ υποψηφίου
•Ειδικότητα Ακτινολογίας
•5+ έτη προηγούμενη κλινική εμπειρία
•Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
•Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας
•Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες
•Δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων
Ο εργοδότης προσφέρει:
•Συμβόλαιο αορίστου χρόνου
•Μηνιαίος μισθός: από 7000€ μικτά
•13ος μισθός
•Ευκαιρίες εκπαίδευσης και συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
Αν ενδιαφέρεστε, στείλτε μας το βιογραφικό σας στο:


07/06/2023

Η εταιρία Teleos Group, εξειδικευμένη στο medical recruiting ,αναζητά 2 ιατρούς (Γαστρεντερολόγος και Παιδίατρος) για να καλύψουν θέσεις εργασίας σε νοσοκομείο του Βελγίου.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ: Γνώση της Γαλλικής γλώσσας σε επίπεδο Β1+/Β2
ΑΠΟΛΑΒΕΣ: 13.000 – 15.000 Ευρώ μηνιαίως.
Προσφέρεται συμβόλαιο αορίστου χρόνου καθώς και άριστες συνθήκες εργασίας σε ένα από τα καλύτερα ευρωπαικά εθνικά συστήματα υγείας τόσο σε θέματα οργάνωσης όσο και απολαβών.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο :
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 0030 6986381096


Για νοσοκομείο στο Helsingborg της Σουηδίας ψάχνουμε
Νεφρολόγους
Παθολόγους
Ψυχίατρους
Ακτινολόγους
Οι ενδιαφερόμενοι Ιατροί μπορούν να έχουν απευθείας επικοινωνία μέσω zoom με τον υπεύθυνο προσλήψεων 24/06 και ώρα 11.00-14.00
Πέρα των αρμοδιοτήτων της θέσης εργασίας θα συζητηθεί
-Τρόπος πρόσληψης-μετεγκατάσταση
-Κόστος διαβίωσης
-Γονεϊκές παροχές
Θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας


06/06/2023

Η OPHTA VISION αναζητά ιατρό με ειδικότητα γενικής ιατρικής για εργασία στη Γαλλία, κοντά στο αεροδρόμιο CHARLES DE GAULLE. Η OPHTA VISION θα φροντίσει για τα απαραίτητα έγγραφα για την εγγραφή στον Γαλλικό Ιατρικό Σύλλογο.Επίπεδο γαλλικής γλώσσας: επαγγελματική ευχέρεια.Για περισσότερες πληροφορίες και για να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα (γαλλικά ή αγγλικά) στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:


Ζητούνται ιατροί Γενικής Ιατρικής, Ορθοπεδικοί, Νευρολόγοι, Ενδοκρινολόγοι κ.ά. για συστέγαση και συνεργασία στην Λευκωσία-Κύπρο στο ΕΛΛΑΝΙΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΥΓΙΕΙΑΣ ΛΤΔ (ΓΕ.ΣΥ.) Για επικοινωνία και περισσότερες πληροφορίες αποτείνεστε στο


29/05/2023

Προκήρυξη θέσεων Ιατρικών Λειτουργών ΟΚΥπΥ Κύπρος. Για την προκήρυξη πατήστε εδώ.


26/05/2023

Εκ μέρους πελάτη μας, ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά νοσοκομεία της Κύπρου, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή της Λευκωσίας, αναζητούμε Αναισθησιολόγους.
Αρμοδιότητες:
- Προεγχειρητική και μετεγχειρητική εκτίμηση των ασθενών
- Διαχείριση της υγείας και της ανάρρωσης των ασθενών κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης
- Εκτέλεση καθηκόντων που συνάδουν με την ειδικότητα
- Τήρηση και υποβολή απαραίτητων στοιχείων για την εργασία
- Συμμόρφωση προς τις νομοθετικές διατάξεις που αφορούν την ειδικότητα.
Απαιτούμενα Προσόντα:
- Πιστοποιητικό ειδικότητας Αναισθησιολογίας
- Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας
- Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
- Επιθυμητή ειδίκευση σε επισκληρίδιο και nerveblock αναισθησία
- Ακεραιότητα, υπευθυνότητα και πρωτοβουλία
- Οργανωτικές και διοικητικές δεξιότητες.
Ο πελάτης προσφέρει:
- Μηνιαίος μισθός: από 7500€ μικτά
- 13ος μισθός
- Ταμείο προνοίας με συνεισφορά εργοδότη 6,5%
- Ευκαιρίες εκπαίδευσης και συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης.
Αν ενδιαφέρεστε, στείλτε μας το βιογραφικό σας στο:


Εκ μέρους πελάτη μας, ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά νοσοκομεία της Κύπρου, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή της Λευκωσίας, αναζητούμε Ειδικούς Παθολόγους.
Αρμοδιότητες:
- Εκτέλεση καθηκόντων σε Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)
- Τήρηση και υποβολή απαραίτητων στοιχείων που αφορούν την ειδικότητα
- Εκτέλεση καθηκόντων που συνάδουν με την ειδικότητα
- Συμμόρφωση προς τις νομοθετικές διατάξεις που αφορούν την ειδικότητα.
Απαιτούμενα Προσόντα:
- Πιστοποιητικό ειδικότητας Παθολογίας
- Επιθυμητή ειδίκευση σε Προχωρημένη Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (Advanced Life Support)
- Επιθυμητή ειδίκευση σε Προχωρημένη Αντιμετώπιση Τραύματος (Advanced Trauma Life Support)
- Επιθυμητή προϋπηρεσία σε ΤΕΠ
- Ακεραιότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία
- Οργανωτικές και διοικητικές δεξιότητες
- Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας
- Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Ο πελάτης προσφέρει:
- Μηνιαίος μισθός: από 7000€ μικτά
- 13ος μισθός
- Ταμείο προνοίας με συνεισφορά εργοδότη 6,5%
- Ευκαιρίες εκπαίδευσης και συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης.
Αν ενδιαφέρεστε, στείλτε μας το βιογραφικό σας στο:


On behalf of our client, modern ophthalmological clinics in France, we are looking for French Speaking Ophthalmologists for the clinics in Avignon and Toulon.
Job description
- Αssessing and examining patients in order to make a diagnosis
- Οperating equipment such as ophthalmoscopes, slit lamps and lenses
- Making high-level judgements for the complexities of ophthalmic conditions
- Communicating and empathising with patients and family members
- Managing ophthalmic conditions, taking into account both medical and psychological aspects of patient care
- Educating patients to understand their medical condition
- Supporting health promotion and disease prevention activities.
Your profile
- Successfully finished Medical Residency in Ophthalmology
- Good level of French (B2)
- Professional experience is a plus
- Excellent communication skills
- Willing to work in dynamic private clinic environment.
Our client offers
- Unlimited contract
- Salary range: 10000€-20000€
- 35 hours per week
- 25 days paid vacation
- Guidance to register in the French Doctor Council
- Continuing education opportunities
- Excellent transport connections
- Modern office environment with state-of-the-art ocular imaging devices.
If you are interested, send your CV to:


22/05/2023

Πολυιατρείο κοντά στο Düsseldorf, Γερμανία, αναζητά έμπειρο Ιατρό παθολόγο ή γενικής Ιατρικής με καλές γνώσεις Γερμανικών για άμεση απασχόληση. Αν είστε ενθουσιώδης για την παροχή άριστης φροντίδας στους ασθενείς και έχετε εμπειρία στον τομέα, τότε αυτή είναι η ευκαιρία σας να ενταχθείτε σε ένα καταξιωμένο πολυιατρείο με άριστες συνθήκες εργασίας στην Γερμανία.
Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τις ακόλουθες απαιτήσεις για τη θέση:
* Τίτλος Ιατρού παθολόγου ή γενικής Ιατρικής
* Εξειδίκευση στην παθολογία ή γενική Ιατρικής
* Καλή γνώση της γερμανικής γλώσσας (επίπεδο Β2 ή ανώτερο)
* Επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
* Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας
* Γλώσσα επικοινωνίας κυρίως τα ελληνικά λόγω ευρείας προσέλευσης Ελλήνων ασθενών
* Ικανότητα εργασίας σε ομάδα και αυτόνομη λήψη αποφάσεων
* Εάν πληροίτε τις παραπάνω απαιτήσεις και ενδιαφέρεστε για τη θέση, παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο .


ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ στην Κύπρο. Για την προκήρυξη πατήστε εδώ.


19/05/2023

Εκ μέρους πελάτη μας, ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά νοσοκομεία της Κύπρου, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή της Λευκωσίας, αναζητούμε Αναισθησιολόγους.
Αρμοδιότητες:
• Προεγχειρητική και μετεγχειρητική εκτίμηση των ασθενών
• Διαχείριση της υγείας και της ανάρρωσης των ασθενών κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης
• Εκτέλεση καθηκόντων που συνάδουν με την ειδικότητα
• Τήρηση και υποβολή απαραίτητων στοιχείων για την εργασία
• Συμμόρφωση προς τις νομοθετικές διατάξεις που αφορούν την ειδικότητα.
Απαιτούμενα Προσόντα:
• Πιστοποιητικό ειδικότητας Αναισθησιολογίας
• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας
• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Επιθυμητή ειδίκευση σε επισκληρίδιο και nerveblock αναισθησία
• Ακεραιότητα, υπευθυνότητα και πρωτοβουλία
• Οργανωτικές και διοικητικές δεξιότητες.
Ο πελάτης προσφέρει:
• Μηνιαίος μισθός: από 7500€ μικτά
• 13ος μισθός
• Ταμείο προνοίας με συνεισφορά εργοδότη 6,5%
• Ευκαιρίες εκπαίδευσης και συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης.
Αν ενδιαφέρεστε, στείλτε μας το βιογραφικό σας στο:


Εκ μέρους πελάτη μας, ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά νοσοκομεία της Κύπρου, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή της Λευκωσίας, αναζητούμε Ειδικούς Παθολόγους.
Αρμοδιότητες:
• Εκτέλεση καθηκόντων σε Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)
• Τήρηση και υποβολή απαραίτητων στοιχείων που αφορούν την ειδικότητα
• Εκτέλεση καθηκόντων που συνάδουν με την ειδικότητα
• Συμμόρφωση προς τις νομοθετικές διατάξεις που αφορούν την ειδικότητα.
Απαιτούμενα Προσόντα:
• Πιστοποιητικό ειδικότητας Παθολογίας
• Επιθυμητή ειδίκευση σε Προχωρημένη Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (Advanced Life Support)
• Επιθυμητή ειδίκευση σε Προχωρημένη Αντιμετώπιση Τραύματος (Advanced Trauma Life Support)
• Επιθυμητή προϋπηρεσία σε ΤΕΠ
• Ακεραιότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία
• Οργανωτικές και διοικητικές δεξιότητες
• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας
• Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Ο πελάτης προσφέρει:
• Μηνιαίος μισθός: από 7000€ μικτά
• 13ος μισθός
• Ταμείο προνοίας με συνεισφορά εργοδότη 6,5%
• Ευκαιρίες εκπαίδευσης και συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης.
Αν ενδιαφέρεστε, στείλτε μας το βιογραφικό σας στο:


17/05/2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
Πελάτης μας, ο οποίος είναι σημαντικός πάροχος υγείας της χώρας, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών υγείας και εξυπηρετώντας ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού της Κύπρου, και πιο συγκεκριμένα της Λευκωσίας, ανακοινώνει ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις για κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών για το νοσηλευτήριο του Οργανισμού.
Σύμφωνα με τις παρούσες ανάγκες του Οργανισμού, οι θέσεις Ιατρικών Λειτουργών, αφορούν τις πιο κάτω Ειδικότητες/Εξειδικεύσεις:
1. Γενική Ιατρική ή Παθολογία
2. Αναισθησιολογία
3. Ορθοπαιδική
4. Καρδιολογία
5. Γαστρεντερολογία
6. Νεφρολογία
7. Πνευμονολογία
8. Ουρολογία
9. Γενική Χειρουργική
10. Παιδιατρική – Νεογνολογία

Α. Καθήκοντα και ευθύνες:
(α) Εκτελεί καθήκοντα της ειδικότητας του/της.
(β) Τηρεί και υποβάλλει τα απαραίτητα στοιχεία για την εργασία που επιτελεί.
(γ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα σχετικά με την ειδικότητά του/της καθήκοντα του/της ανατεθούν.
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις Νομοθετικές/Κανονιστικές, Γενικές ή Ειδικές Διατάξεις, Οδηγίες, Εγκυκλίους και Πρακτικές, όπως αυτές εφαρμόζονται στον Οργανισμό καθώς και με τη συγκεκριμένη περιγραφή των καθηκόντων που θα του/της ανατεθούν.
Β. Απαιτούμενα Προσόντα:
(α) Εγγεγραμμένος/η στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου ή σε άλλη χώρα μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(β) Οι ενδιαφερόμενοι να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικότητας σύμφωνα με τον περί Εγγραφής Ιατρών Νόμο.
(γ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
(δ) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
Πλεονέκτημα:
(α) Διετής και πλεόν πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, θεωρείται πλεονέκτημα.
(β) Διετής και πλέον πείρα σε ΤΑΕΠ (Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών), θεωρείται πλεονέκτημα.
Γ. Ελκυστικό πακέτο απολαβών, επιδομάτων και άλλων ωφελημάτων εργαζομένων:
(α) Ο ετήσιος μισθός θα καταβάλλεται σε δεκατρείς (13) ισόποσες δόσεις, δώδεκα από αυτές στο τέλος κάθε μήνα και η δέκατη τρίτη δόση αναλογεί στο δέκατο τρίτο μισθό. Το ποσό του ετήσιου ακαθάριστου μισθού θα καθορίζεται με βάση την πείρα και την ειδικότητα του κάθε υποψηφίου.
(β) Παρέχεται συμμετοχή στο Ταμείο Προνοίας του Οργανισμού με την συνεισφορά του Εργοδότη να ανέρχεται στο 6.5% επί του μηνιαίου ακαθάριστου μισθού.
(γ) Ο Ιατρικός Λειτουργός αναλόγως της ειδικότητας του και της τοποθέτησης του, αποζημιώνεται επιπρόσθετα για βάρδιες και εφημερίες.
(δ) Παρέχεται υπερωριακή αμοιβή σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Εσωτερικούς Κανονισμούς του Οργανισμού.
(ε) Ευκαιρίες εκπαίδευσης και συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης.
(στ) Η ετήσια άδεια ανάπαυσης παραχωρείται με πλήρεις απολαβές.
(ζ) Παρέχεται από τον Οργανισμό σε όλους τους εργαζόμενους άδεια μητρότητας, άδεια πατρότητας, γονική άδεια, άδεια φροντίδας νεογνού όπως αυτές καθορίζονται από τις σχετικές Νομοθεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας.
(η) Ο κάθε εργαζόμενος δικαιούται συνολική άδεια ασθενείας 30 ημερολογιακών ημερών ανά έτος, με απολαβές.
(θ) Οι εργαζόμενοι δικαιούνται μέχρι 3 μέρες ετησίως εκπαιδευτική άδεια σχετική με τα καθήκοντα και τις ευθύνες της θέσης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΤΑΕΠ)
Πελάτης μας, ο οποίος είναι σημαντικός πάροχος υγείας της χώρας, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών υγείας και εξυπηρετώντας ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού της Κύπρου, και πιο συγκεκριμένα της Λευκωσίας, ανακοινώνει ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις για κενή θέση Προϊστάμενου ΤΑΕΠ για το νοσηλευτήριο του Οργανισμού.
Σύμφωνα με τις παρούσες ανάγκες του Οργανισμού, η μία (1) θέση Προϊστάμενου ΤΑΕΠ, αφορά τις πιο κάτω Ειδικότητες/Εξειδικεύσεις:
1. ΤΑΕΠ με Ειδικότητα Παθολογίας ή Γενικής Χειρουργικής ή Ορθοπεδικής ή Καρδιολογίας.
Α. Καθήκοντα και ευθύνες:
(α) Προΐσταται του Τμήματος Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) του Οργανισμού.
(β) Διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα του συστήματος, των πολιτικών και των διαδικασιών που προσφέρονται στους ασθενείς (εσωτερικούς και εξωτερικούς).
(γ) Θεσπίζει δείκτες απόδοσης και λειτουργικής υποδομής για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών.
(δ) Διασφαλίζει ότι οι ασθενείς τυγχάνουν υψηλού επιπέδου φροντίδας.
(ε) Αναγνωρίζει τρόπους βελτίωσης των υπηρεσιών και ενημερώνει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για νέους κανονισμούς για φροντίδα υγείας.
(στ) Διασφαλίζει την εκπαίδευση του προσωπικού του Τμήματος και αναφέρεται και παρέχει εισηγήσεις στο Γενικό (Εκτελεστικό) Διευθυντή (υπό τις οδηγίες του) και το Επιστημονικό Συμβούλιο για διάφορα επιστημονικά θέματα.
(ζ) Εργάζεται υπό τις οδηγίες του Γενικού (Εκτελεστικού) Διευθυντή και συνεργάζεται με άλλα διευθυντικά στελέχη, ώστε να αναπτύσσει και να γνωστοποιεί το στρατηγικό όραμα για κλινική διακυβέρνηση και να προάγει την αφοσίωση του Τμήματος στην καλή διακυβέρνηση και την ποιοτική και ασφαλή φροντίδα υγείας.
(η) Διασφαλίζει την εφαρμογή ασφαλών συστημάτων και διαδικασιών.
(θ) Συμμετέχει και υποστηρίζει τη διασφάλιση των διαδικασιών ως μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου.
(ι) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του/της υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις Νομοθετικές/Κανονιστικές, Γενικές ή Ειδικές Διατάξεις, Οδηγίες, Εγκυκλίους και Πρακτικές, όπως αυτές εφαρμόζονται στον Οργανισμό καθώς και με τη συγκεκριμένη περιγραφή των καθηκόντων που θα του/της ανατεθούν.
Β. Απαιτούμενα Προσόντα:
(α) Εγγεγραμμένος/η στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου ή σε άλλη χώρα μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(β) Οι ενδιαφερόμενοι να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικότητας σύμφωνα με τον περί Εγγραφής Ιατρών Νόμο (Παθολογία ή Γενική Χειρουργική ή Ορθοπεδική ή Καρδιολογία).
(γ) Πιστοποιητικό για Προχωρημένη Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ALS – Advanced Life Support), θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
(δ) Πιστοποιητικό για Προχωρημένη Αντιμετώπιση Τραύματος (ATLS – Advanced Trauma Life Support), θα θεωρηθεί πλεονέκτημα
(ε) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν που αποκτήθηκε μετά από σπουδές διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Δημόσια Διοίκηση ή άλλο συναφές.
(στ) Οκταετής τουλάχιστον πείρα ως ιατρός, από την οποία τριετής τουλάχιστον πείρα σε θέση με διοικητικά/εποπτικά καθήκοντα που να περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό και έλεγχο εργασιών.
(ζ) Η προϋπηρεσία σε τμήμα ΤΑΕΠ, θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
(η) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
(θ) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
(ι) Για Έλληνες υποψήφιους, είναι σημαντική η προσκόμιση πτυχίου από Π.Ε ή Τ.Ε.
Γ. Ελκυστικό πακέτο απολαβών, επιδομάτων και άλλων ωφελημάτων εργαζομένων:
(α) Ο ετήσιος μισθός θα καταβάλλεται σε δεκατρείς (13) ισόποσες δόσεις, δώδεκα από αυτές στο τέλος κάθε μήνα και η δέκατη τρίτη δόση αναλογεί στο δέκατο τρίτο μισθό. Το ποσό του ετήσιου ακαθάριστου μισθού θα καθορίζεται με βάση την πείρα και την ειδικότητα του κάθε υποψηφίου.
(β) Παρέχεται συμμετοχή στο Ταμείο Προνοίας του Οργανισμού με την συνεισφορά του Εργοδότη να ανέρχεται στο 6.5% επί του μηνιαίου ακαθάριστου μισθού.
(γ) Ο/Η εργαζόμενος/η, αποζημιώνεται επιπρόσθετα για βάρδιες και εφημερίες.
(δ) Παρέχεται υπερωριακή αμοιβή σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Εσωτερικούς Κανονισμούς του Οργανισμού.
(ε) Ευκαιρίες εκπαίδευσης και συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης.
(στ) Η ετήσια άδεια ανάπαυσης παραχωρείται με πλήρεις απολαβές.
(ζ) Παρέχεται από τον Οργανισμό σε όλους τους εργαζόμενους άδεια μητρότητας, άδεια πατρότητας, γονική άδεια, άδεια φροντίδας νεογνού όπως αυτές καθορίζονται από τις σχετικές Νομοθεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας.
(η) Ο κάθε εργαζόμενος δικαιούται συνολική άδεια ασθενείας 30 ημερολογιακών ημερών ανά έτος, με απολαβές.
(θ) Οι εργαζόμενοι δικαιούνται μέχρι 3 μέρες ετησίως εκπαιδευτική άδεια σχετική με τα καθήκοντα και τις ευθύνες της θέσης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση


12/05/2023

Η εταιρία BEST MED CAREER, εξειδικευμένη στο medical recruiting και η οποία δραστηριοποιείται στη Γαλλόφωνη περιοχή του Βελγίου, αναζητά ιατρούς για να καλύψουν θέσεις εργασίας σε αντίστοιχα νοσοκομεία. Οι εικότητες είναι οι εξής: Ογκολόγοι/ Αιματολόγοι/ Ρευματολόγοι/ Ψυχίατροι/ Παιδίατροι/ Παθολόγοι/ Γενικοί Ιατροί/ Καρδιολόγοι.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ: Γνώση της Γαλλικής γλώσσας ή της Γερμανικής (για το γερμανόφωνο κομμάτι του Βελγίου) σε επίπεδο Β1+/Β2 και για τους Ψυχίατρους Β2/C1. (δεν απαιτείται πιστοποίηση)
ΑΠΟΛΑΒΕΣ: 10.000 – 18.000 Ευρώ μηνιαίως ανάλογα με την ειδικότητα. Προσφέρεται συμβόλαιο αορίστου χρόνου καθώς και άριστες συνθήκες εργασίας σε ένα από τα καλύτερα ευρωπαικά εθνικά συστήματα υγείας τόσο σε θέματα οργάνωσης όσο και απολαβών.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο ή στο .
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 0030 6906118871


11/05/2023

Το Μέλαθρον Αγωνιστών της ΕΟΚΑ, είναι ένα από τα κορυφαία και πιο εξειδικευμένα κέντρα στην αποκατάσταση του Νευρικού, Μυοσκελετικού και Αγγειακού συστήματος στην Λεμεσό,
δέχεται αιτήσεις για άμεση εργοδότηση ΙΑΤΡΟΥ με ειδικότητα στη ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ.
Η θέση είναι πλήρους και μόνιμης απασχόλησης.
Απαιτούμενα Προσόντα:
• Κάτοχος Αναγνωρισμένου Πτυχίου Ιατρικής.
• Κάτοχος πιστοποιητικού ειδικότητας στον τομέα της Νευρολογίας.
• Εγγεγραμμένος στο Μητρώο Ιατρών
• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
• Καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και ωφελημάτων
• Εξαιρετικό πακέτο συνολικής αμοιβής και ωφελημάτων.
• 13ος Μισθός
• Μεγάλες προοπτικές ανέλιξης σε ένα δυναμικό νοσοκομειακό περιβάλλον.
• Οργανωμένο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
• Κορυφαία τεχνολογική και γραμματειακή υποστήριξη
• Προσφέρεται δωρεάν διαμονή για τους πρώτους μήνες εργοδότησης
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν το Βιογραφικό τους στο email
με θέμα “Ενδιαφέρον Ιατρού Νευρολόγου


10/05/2023

Το Mediterranean Hospital of Cyprus είναι ένα σύγχρονο Ιδιωτικό Νοσοκομείο στη Λεμεσό (Κύπρος) σε πορεία ανάπτυξης. Συμμετέχει πλήρως στο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ) της Κύπρου και αναζητεί τρεις (3) Ιατρούς με ειδικότητα στη Γαστρεντερολογία.
Οι θέσεις είναι πλήρους και μόνιμης απασχόλησης.
Οι Ιατροί που θα επιλεγούν θα συμμετέχουν στις εργασίες του Τμήματος Γαστρεντερολογίας του Νοσοκομείου μας όπου με βάση το Πρόγραμμα του Τμήματος θα καλύπτουν τις ανάγκες του Νοσοκομείου σε Τακτικά Ιατρεία, Τμήμα Ενδοσκοπήσεων και την κάλυψη του ΤΑΕΠ του Νοσοκομείου για την ειδικότητα.
Απαιτούμενα Προσόντα
•Πτυχίο Ιατρικής και αναγνωρισμένη Ειδικότητα Γαστρεντερολογίας.
•Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
•Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
•Συμμετοχή στο Σύστημα Εφημερίας του Νοσοκομείου.
•Ομαδικό πνεύμα και διάθεση για συνεργασία με όλες τις λοιπές ειδικότητες.
Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών με Ετήσιο Εγγυημένο Εισόδημα καταβλητέο σε μηνιαίες δόσεις, Τμηματικά Κίνητρα και συμμετοχή σε πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης και μεγάλες προοπτικές ανέλιξης σε ένα δυναμικό νοσοκομειακό περιβάλλον.
Σε πρώτο στάδιο θα οριστεί μέρα και ώρα για τηλεσυνάντηση γνωριμίας με την Διοίκηση όπου θα αναλυθεί το Καθηκοντολόγιο και θα συζητηθεί η προοπτική συνεργασίας με το Νοσοκομείο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν το Βιογραφικό τους στο email με θέμα “Ενδιαφέρον Ιατρού για Τμήμα Γαστρεντερολογίας” και να επικοινωνούν στο τηλέφωνο: +(357) 25 200 112 ή +(357) 25 200 116.


 09/05/2023

Θέσεις μόνιμης εργασίας στη νότια Νορβηγία για: ακτινολόγο, γαστρεντερολόγο, αναισθησιολόγο, γυναικολόγο, καρδιολόγο, ψυχίατρο και γενικούς ιατρούς.
Ετήσιος μισθός 1.000.000 – 1.250.000 NOK. Εφορία κάτω του 40 %.
Προσφέρεται υποτροφία για εντατικό πρόγραμμα εκμάθησης γλώσσας διάρκειας 4-5 μηνών. Πιθανή έναρξη του προγράμματος τον Ιούλιο.
Επικοινωνία: Καρακάσης Δημήτρης 6942799930


Η OPHTA VISION αναζητά έναν οφθαλμίατρο και έναν δερματολόγο για να εργαστούν στη Γαλλία, κοντά στο αεροδρόμιο CHARLES DE GAULLE. Η OPHTA VISION θα φροντίσει για τα απαραίτητα έγγραφα για την εγγραφή στον Γαλλικό Ιατρικό Σύλλογο.Επίπεδο γαλλικής γλώσσας: επαγγελματική ευχέρεια.
Για περισσότερες πληροφορίες και για να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα (γαλλικά ή αγγλικά) στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:


05/05/2023

Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσης Πυρηνικού Ιατρού
Μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο της θέσης στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://bit.ly/3HBNfr3
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες από:
-Κος Πάνος Εργατούδης, Γενικός Διευθυντής, Αρ. τηλ. 22847302, email:
-Δρ. Χλόη Συμεωνίδου, Διευθύντρια Διαγνωστικής και Επεμβατικής Ακτινολογίας, Αρ. Τηλ. 22847652, email:
Οι αιτήσεις δήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω του ακόλουθου συνδέσμου https://bit.ly/41XHgFd
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 5 Ιουνίου 2023


03/05/2023

Η Careerhelp EU σε συνεργασία με το γραφείο μας στο Λονδίνο αναζητά γιατρούς για την κάλυψη ανοικτών θέσεων στο NHS του Ηνωμένου Βασιλείου και νοσοκομείων της Ιρλανδίας:
1.Γιατροί σε τμήματα επειγόντων και ατυχημάτων σε νοσοκομεία της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου (Registrar, consultant). Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν έγκυρη εγγραφή GMC ή στο IMC (Ιρλανδίας) με άδεια άσκησης επαγγέλματος και τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία σε τμήματα επειγόντων. Επιθυμητή εργασιακή εμπειρία 3 ετών ως ειδικοί της γενικής ιατρικής, ορθοπεδικής, χειρουργικής ή και καρδιολογίας. Επιπλέον, υποψήφιοι με εργασιακή εμπειρία στο Ηνωμένο Βασίλειο ή και στην Ιρλανδία και η εγγραφή ως μέλη του MRCEM (Μέλος του Βασιλικού Κολλεγίου Επείγουσας Ιατρικής) θα θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν.
2.Ψυχίατροι σε νοσοκομεία NHS του Ηνωμένου Βασιλείου (Registrar, consultant). Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν έγκυρη εγγραφή GMC με άδεια άσκησης επαγγέλματος και τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρία ως ψυχίατροι. Θα προτιμηθούν υποψήφιοι με εργασιακή εμπειρία ή και μεταπτυχιακές σπουδές σε κάποιο πανεπιστήμιο στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Εάν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στην Ιρλανδία ως γιατρός επειγόντων περιστατικών, ψυχίατρος ή ως ιατρικός σύμβουλος στον ειδικό τομέα της ιατρικής σας, στείλτε το βιογραφικό σας στα αγγλικά μέσω e-mail στη διεύθυνση . Όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι δωρεάν για τους υποψηφίους και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 6937 346970 (κος Βλαχόπουλος).


ΘΕΣΗ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΥ στην Γερμανόφωνη ΕΛΒΕΤΙΑ. Θέση μερικής ή πλήρης απασχόλησης. Αναζητείται οφθαλμίατρος για μια υπερσύγχρονη ιδιωτική κλινική στην Ελβετία. Για μια θέση μερικής απασχόλησης, για 2 εβδομάδες / μήνα ή για πλήρη απασχόληση, αναλόγως τι επιθυμεί ο Ιατρός. Στον Οφθαλμίατρο παρέχεται η βοήθεια οπτομέτριστ. Η αμοιβή είναι 20.000 ευρώ για πλήρη απασχόληση και μπόνους. Η εργασία περιλαμβάνει μόνο εξέταση ασθενών. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο επικοινωνίας – 6977627004.


21/04/2023

Ex-ante Publicity Notice for the provision of services of a Medical Officer for Cedefop Reference: CEDEFOP/2023/LVP/0003-ExA. The European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) is planning to award a framework contract for the provision of services of a Medical Officer (MO), a function required by the Staff Regulations of Officials of the European Union and Conditions of Employment of Other Servants. The duties of the Medical Officer include: annual medical examinations, validation of sick leaves and special leaves for Cedefop staff, pre-recruitment medical examinations, advice and support to staff, as needed.  If you would like to participate in this negotiated procedure, please read the information and requirements in the documents published under the document library in the following link:
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=14065
Deadline for expression of interest through the above link is 05 May 2023 (15h59, UTC+03:00)


19/04/2023

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) της Κύπρου. Για την προκήρυξη 15 κενών θέσεων ιατρικών λειτουργών πατήστε εδώ.


Το Ιατρικό Κέντρο Άγιος Πορφύριος είναι ένα καινούριο Ιατρικό Κέντρο στη πόλη της Λάρνακας, ένα έργο τέχνης αρχιτεκτονικά, με πέραν των 10 διαφορετικών ιατρικών ειδικοτήτων και 30000 κύκλου ασθενών (μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα μας στο http://www.agiosporfirios.com/index.php/en/) , fb : Agios porfirios medical center )
Η θέση αφορά σε Ειδικό Νευρολόγο ή και Ενδοκρινολόγο με πρόσφατη αποπεράτωση της ειδικότητας, για κάλυψη έμμισθης θέσης στο Ιατρικό Κέντρο Άγιος Πορφύριος, στη Λάρνακα, Κύπρο,
Προσφέρουμε:
- Μισθωτή θέση εργασίας σε ιατρείο στο Ιατρικό Κέντρο Άγιος Πορφύριος με απολαβές 4500 ευρώ μηνιαίως (μικτά) αναλόγως βιογραφικού και επιπρόσθετα δωρεάν διαμονή !
- Σύμβαση για 3 + έτη
- Άριστες συνθήκες εργασίας.
- Φιλικό περιβάλλον.
- Άνεση στο χώρο.
- Ωράριο λειτουργίας ιατρικού κέντρου 09:00 - 13:00 και 15:30-19:30 καθημερινά.
- Δεν υπάρχουν εφημερίες
- Βοήθεια στην προσωπική αποκατάσταση του ενδιαφερομένου.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ακόλουθη ηλ. διεύθυνση:
,

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο :
T: +35724532900


18/04/2023

Οφθαλμολογικό κέντρο στην Κύπρο που παρέχει υπηρεσίες στο γενικό σύστημα υγείας επιθυμεί να συνεργασθεί με οφθαλμίατρο με άδεια εξάσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα ή και για Κύπρο.
Εργασιακό περιβάλλον και συνθήκες – 3 γραμματείς , εργασία με βοηθό , διενεργεία όλων των εξετάσεων -εξοπλισμός
– βασικός εξοπλισμός οφθαλμιατρίου , OCT , οπτικά πεδία , Yag laser, Ellex scan retinal laser , τοπογραφία , οπτική βιομετρία , υπερηχογραφία
- Πρόσβαση σε χειρουργείο για χειρ προσθίου ημιμορίου και διαθλ. Χειρουργικής
- Ενδουαλοειδικες ενέσεις
Όροι συνεργασίας
- ποσοστό επί των μονάδων και επισκέψεων ή άλλη μορφη – απολαβές κυμαίνονται αναλόγως αριθμού ασθενών – min 3000 , για πενθήμερη εργασία και με χειρουργεία τουλάχιστον 8000.
- flexible ωράριο
- βοήθεια στην εξεύρεση διαμονής και εγγραφή στον ιατρικό σύλλογο καθώς και στη σύναψη συμφωνίας με ΟΑΥ.
Για περαιτέρω πληροφορίες 0035799683805


13/04/2023

Η Πολυκλινική Υγεία στην Κύπρο στα πλαίσια επέκτασης και συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών της, αναζητά Καρδιολόγο για άμεση εργοδότηση.
Απαιτούμενα Προσόντα:
• Πτυχίο στην Ιατρική
• Ειδικότητα στην Καρδιολογία
• Εγγραφή στο Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου, αναγνώριση ειδικότητας από το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου και Ετήσια άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο. Όσοι δεν έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο, ή δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου, θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις για να εγγραφούν
• Εμπειρία τουλάχιστον 2-3 ετών σε παρόμοια θέση
• Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας στον γραπτό και προφορικό λόγο
• Πολύ καλή γνώση/ χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
Προσφέρονται:
• Ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως της εμπειρίας και των γνώσεων
• 13ος μισθός
• Ταμείο Προνοίας
• Προοπτικές ανέλιξης
• Πρόγραμμα ένταξης νέων εργοδοτουμένων
• Συνεχής Εκπαίδευση και Ανάπτυξη
• Φιλικό και ανθρωποκεντρικό περιβάλλον εργασίας
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση (αναγράφοντας Καρδιολόγος) ή να καλέσουν στα τηλέφωνα +357 25884758 ή +357 25884626 για περισσότερες πληροφορίες.


Η Πολυκλινική Υγεία στην Κύπρο στα πλαίσια επέκτασης και συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών της, αναζητά Παιδίατρο για άμεση εργοδότηση.
Απαιτούμενα Προσόντα:
• Πτυχίο στην Ιατρική
• Ειδικότητα στην Παιδιατρική
• Εγγραφή στο Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου, αναγνώριση ειδικότητας από το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου και Ετήσια άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο. Όσοι δεν έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο, ή δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου, θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις για να εγγραφούν
• Εμπειρία τουλάχιστον 2-3 ετών σε παρόμοια θέση
• Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας στον γραπτό και προφορικό λόγο
• Πολύ καλή γνώση/ χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
Προσφέρονται:
• Ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως της εμπειρίας και των γνώσεων
• 13ος μισθός
• Ταμείο Προνοίας
• Προοπτικές ανέλιξης
• Πρόγραμμα ένταξης νέων εργοδοτουμένων
• Συνεχής Εκπαίδευση και Ανάπτυξη
• Φιλικό και ανθρωποκεντρικό περιβάλλον εργασίας
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση (αναγράφοντας Παιδίατρος) ή να καλέσουν στα τηλέφωνα +357 25884758 ή +357 25884626 για περισσότερες πληροφορίες.


ΘΕΣΗ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ, ΓΑΛΛΙΑ. Θέση μερικής απασχόλησης. Αναζητούμε έναν οφθαλμίατρο για μια ιδιωτική κλινική στην πόλη Στρασβούργο για μια θέση μερικής απασχόλησης, για 2 εβδομάδες / μήνα. Η ΘΕΣΗ και ΟΙ ΑΜΟΙΒΗ- σύμβαση αορίστου χρόνου, θέση μισθωτού, ο ιατρός δουλεύει σε συνεργασία με γραμματέα και 2 βοηθούς και βλέπει έναν συγκεκριμένο αριθμό ασθενών/ ημέρα, ανάλογα με τον ρυθμό που επιθυμεί ο ίδιος. Σταθερή αμοιβή/μέρα, ανάλογα με των αριθμό ασθενών που θα εξεταστεί, χωρίς διοικητικές ευθύνες. ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - 39 ώρες / εβδομάδα, 5 μέρες / εβδομάδα. Περισσότερες πληροφορίες-Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, , Τηλέφωνο επικοινωνίας – 6972007440.ΘΕΣΗ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ, ΓΑΛΛΙΑ. Αναζητούμε έναν οφθαλμίατρο για μια ιδιωτική κλινική στην πόλη Στρασβούργο για μια θέση πλήρης απασχόλησης. Η ΘΕΣΗ και H ΑΜΟΙΒΗ- σύμβαση αορίστου χρόνου, θέση μισθωτού, ο ιατρός δουλεύει σε συνεργασία με γραμματέα και 2 βοηθούς και βλέπει έναν συγκεκριμένο αριθμό ασθενών/ ημέρα, ανάλογα με τον ρυθμό που επιθυμεί ο ίδιος. Σταθερή αμοιβή/μέρα, ανάλογα με των αριθμό ασθενών που θα εξεταστεί, χωρίς διοικητικές ευθύνες. ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - 39 ώρες / εβδομάδα, 5 ή 4 μέρες / εβδομάδα. Περισσότερες πληροφορίες-Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, , Τηλέφωνο επικοινωνίας – 6972007440.


ΘΕΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ σε μια ιδιωτική κλινική σε απόσταση 2 ώρες από το Παρίσι. Πρόκειται για μια από τις πιο όμορφες πόλεις στην Κοιλάδα του Λίγηρα. Ο ιατρός είναι μισθωτός. Απαιτήσεις – γνώση και εμπειρία στον βασικό καρδιολογικό έλεγχο. Σύμβαση αορίστου χρόνου, υποστήριξη σε όλη τη διαδικασία εγγραφής και προσαρμογής στη Γαλλία. ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- 5 ημέρες εργασίας / εβδομάδα, χωρίς Σαββατοκύριακο, χωρίς βάρδιες. Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ - εγγυημένο μισθό, κατάλυμα για 6 μήνες. Περισσότερες πληροφορίες-Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, , Τηλέφωνο επικοινωνίας – 6972007440.


Θέση ΩΡΛ για μια ιδιωτική κλινική στη Μασσαλία. Ο ιατρός είναι μισθωτός, σε μορφή ποσοστού του τσίρου που θα κάνει. Σύμβαση αορίστου χρόνου, μαθήματα γαλλικών, υποστήριξη σε όλη τη διαδικασία εγγραφής και προσαρμογής στη Γαλλία. ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- 5 ημέρες εργασίας / εβδομάδα, χωρίς Σαββατοκύριακο, δυνατότητα εργασίας 4 μέρες / εβδομάδα. Περισσότερες πληροφορίες: Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, , Τηλέφωνο επικοινωνίας – 6972007440.


ΘΕΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ στη Μασσαλία, σε ιδιωτική κλινική με διάφορες ειδικότητες. Ο ιατρός είναι μισθωτός. Απαιτήσεις – γνώση και εμπειρία στον βασικό καρδιολογικό έλεγχο (τεστ κοπώσεως, ηλεκτροκαρδιογράφημα, υπέρηχος). Σύμβαση αορίστου χρόνου, υποστήριξη σε όλη τη διαδικασία εγγραφής και προσαρμογής στη Γαλλία. ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- 5 ημέρες εργασίας / εβδομάδα, χωρίς Σαββατοκύριακο, χωρίς βάρδιες. Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ - εγγυημένο μισθό ανάλογα με την εμπειρία, κατάλυμα για τον πρώτο μήνα, μαθήματα γαλλικών. Περισσότερες πληροφορίες-Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, , Τηλέφωνο επικοινωνίας – 6972007440.


ΘΕΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ στην Τουλούζη, σε ιδιωτική κλινική με διάφορες ειδικότητες. Ο ιατρός είναι μισθωτός. Απαιτήσεις – γνώση και εμπειρία στον βασικό καρδιολογικό έλεγχο (τεστ κοπώσεως, ηλεκτροκαρδιογράφημα, υπέρηχος). Σύμβαση αορίστου χρόνου, υποστήριξη σε όλη τη διαδικασία εγγραφής και προσαρμογής στη Γαλλία. ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- 5 ημέρες εργασίας / εβδομάδα, χωρίς Σαββατοκύριακο, χωρίς βάρδιες. Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ - εγγυημένο μισθό ανάλογα με την εμπειρία, κατάλυμα για τον πρώτο μήνα, μαθήματα γαλλικών. Περισσότερες πληροφορίες-Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, , Τηλέφωνο επικοινωνίας – 6972007440.


ΘΕΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΥ στη Μασσαλία, σε ιδιωτική κλινική. Ο ιατρός είναι μισθωτός, σε μορφή ποσοστού του τσίρου που θα κάνει. Απαιτήσεις – γνώση και εμπειρία στον βασικό πνευμονολογικό έλεγχο. Σύμβαση αορίστου χρόνου, υποστήριξη σε όλη τη διαδικασία εγγραφής και προσαρμογής στη Γαλλία. ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- 5 ημέρες εργασίας / εβδομάδα, χωρίς Σαββατοκύριακο, χωρίς βάρδιες. Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ - εγγυημένο μισθό ανάλογα με την εμπειρία του ιατρού, κατάλυμα για τον πρώτο μήνα, μαθήματα γαλλικών. Περισσότερες πληροφορίες-Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, , Τηλέφωνο επικοινωνίας – 6972007440.

12/04/2023

Η εταιρεία EUROMOTION MEDICAL αναζητά γενικούς γιατρούς για εργασία σε ιδιωτικό κέντρο που βρίσκεται στη Γαλλία (Νεα Ακουιτανία).
Μισθός: 5000€ - 8000€ /μήνα, ανάλογα με την προϋπηρεσία του γιατρού
Περιγραφή:
- ιδιωτικό καρδιοαναπνευστικό ιατρικό κέντρο
- δραστηριότητα γενικής ιατρικής
- έμμισθο συμβόλαιο
Οφέλη:
- όμορφη τουριστική περιοχή
- κέντρο που βρίσκεται κοντά στο Μπιαρίτσ και κοντά στον Ατλαντικό Ωκεανό, δύο ώρες από το διεθνές αεροδρόμιο του Μπορντώ
- Άριστες συνθήκες εργασίας
Απαιτήσεις: Β1 επίπεδο γαλλικών και πτυχίο και ειδικότητα που αποκτήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Για περισσότερες πληροφορίες και άλλες θέσεις, επικοινωνήστε μαζί μας: 0033 09 80 80 14 18,


10/04/2023

Ξεκινά πρόγραμμα εκμάθησης γλώσσας και διασύνδεσης με θέσεις εργασίας στη Νορβηγία, ειδικά για γενικούς ιατρούς οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν είτε μόνιμα είτε ως αναπληρωτές για μεμονωμένους μήνες. Στους αναπληρωτές καλύπτονται μεταφορικά και διαμονή, ενώ ο μισθός ξεκινά από τις 11.000 ευρώ με 25 % εφορία και δυνατότητα αύξησης έως τις 18.000 ευρώ. Επικοινωνία: 6942799930 .


07/03/2023

Η Career Help EU και το γραφείο μας στην Γερμανία DocToLet (https://www.doctolet.de) αναζητούμε ιατρικό προσωπικό για εργασία σε νοσοκομεία στην Γερμανία.
Α. Ειδικευόμενοι γιατροί Γενική χειρουργική, Παθολογία, Γενική Ιατρική, Παιδιατρική, Νευρολόγους, Νευροχειρουργούς
Β. Ειδικευμένοι γιατροί Γενική χειρουργική, Γυναικολογία και Μαιευτική, Γενική Ιατρική, Παθολογία, Ορθοπεδική και άλλες ειδικότητες.
Παρέχουμε υποστήριξη και εκπαίδευση για την απόκτηση της άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος στην Γερμανία (Approbation) κατόχων τίτλου ιατρικής από χώρες της ΕΕ. Με την εξειδικευμένη σχολή μας “Sprachlabor Hannover (https://www.sprachlabor-hannover.de) παρέχουμε ειδική εκπαίδευση στην γερμανική ιατρική ορολογία, εκπαίδευση και προετοιμασία για την συνέντευξη εργασίας, σωστή προετοιμασία για την εξέταση της γλωσσικής επάρκειας (C1) και την απόκτηση της άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος στην Γερμανία. Η εκμάθηση πραγματοποιείται εν μέρει διαδικτυακά και στο τελικό στάδιο δια ζώσης (συνολικός χρόνος περ.2 μήνες). Επίσης παρέχουμε με ίδια χρηματοδοτικά προγράμματα την υποστήριξη για την απόκτηση της άδειας εργασίας στην Γερμανία. Βασική προϋπόθεση οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν επίπεδο Β στην γερμανική γλώσσα.
Με την μακρόχρονη εμπειρία και τις συνεργασίες μας στον τομέα υγείας βρίσκουμε κάθε χρόνο σε περίπου 500 γιατρούς απ’ όλο τον κόσμο θέσεις με υψηλές αμοιβές, άριστες συνθήκες εργασίας και πολύ καλές προοπτικές εξέλιξης με άμεση πρόσληψη στα κρατικά και ιδιωτικά νοσοκομεία. Βοηθάμε στην ορθή σύνταξη του βιογραφικού και παρέχουμε συμβουλές για την καλύτερη θέση εργασίας ανάλογα με τα προσόντα των υποψηφίων και βοηθάμε στις διαδικασίες αιτήσεων των υποψηφίων για μέχρι και την 100% χρηματοδότηση των μαθημάτων μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος EURES. Υποστηρίζουμε τους υποψηφίους σε όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και διεκπεραιώνουμε αυτές. Επίσης με την υποστήριξη μας διευκολύνουμε του υποψηφίους για την ομαλή και χωρίς μεγάλες δυσκολίες μετάβαση τους στην Γερμανία. Για όλες αυτές τις υπηρεσίες ο υποψήφιος δεν χρεώνεται και η παροχή τους είναι δωρεάν.
Εάν ενδιαφέρεστε για τις παραπάνω θέσεις ή θέλετε να εργαστείτε στην Γερμανία ως γιατρός στην ειδικότητα σας, ή και να προχωρήσετε σε ειδικότητα ή εξειδίκευση, στείλτε τα βιογραφικά σας κατά προτίμηση στα γερμανικά στο E-mail και σας ενημερώνουμε για τις λοιπές προϋποθέσεις και τις λεπτομέρειες των προγραμμάτων και υπηρεσιών μας για την εργασία στην Γερμανία.


03/04/2023

Ιδιωτικό Ιατρικό Κέντρο στην Κύπρο, ζητά να προσλάβει Ιατρό με ειδικότητα στην Ακτινολογία, για την πλήρη απασχόληση του ως Ακτινολόγος Ιατρός.
Το Ιατρικό Κέντρο βρίσκεται σε μεγάλο Δήμο της επαρχίας Λευκωσίας.
Το Ιατρικό Κέντρο προσφέρει:
• Ελκυστικό πακέτο αποδοχών
• Άνεση εργασιακού χώρου με σύγχρονες υποδομές
• Άριστο Επαγγελματικό περιβάλλον με συλλογική ομάδα ιατρών
• Τεχνολογική και γραμματειακή υποστήριξη
• Σύγχρονα διαγνωστικά μηχανήματα υπερήχων και ακτινογραφικό
Απαιτούμενα Προσόντα:
• Πτυχίο Ιατρικής
• Αναγνωρισμένη Ειδικότητα στην Ακτινολογία
• Άδεια Εξασκήσεως Επαγγέλματος στον ΠΙΣ Κύπρου
• Κάλυψη απεικονιστικών εξετάσεων ακτινογραφικών και υπερηχογραφικών
• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
• Ομαδικό πνεύμα και διάθεση για συνεργασία με άλλους ιατρούς.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 00357-96555583 ή στείλτε το βιογραφικό σας στο:


30/3/2023

Προκήρυξη τριών θέσεων ιατρών στην Κύπρο. Για την προκήρυξη πατήστε εδώ


Προκήρυξη δύο θέσεων ιατρών στην Πάφο Κύπρο. Για την προκήρυξη πατήστε εδώ


23/03/2023

Ιδιωτικό Ιατρικό Κέντρο στην Κύπρο, ζητά να προσλάβει Ιατρό με ειδικότητα στην Γενική Ιατρική, για την εγγραφή του ως Προσωπικός Ιατρός.
Το Ιατρικό Κέντρο βρίσκεται σε μεγάλο Δήμο της επαρχίας Λευκωσίας.
Το Ιατρικό Κέντρο προσφέρει:
• Ελκυστικό πακέτο αποδοχών
• Άνεση εργασιακού χώρου με σύγχρονες υποδομές
• Άριστο Επαγγελματικό περιβάλλον με συλλογική ομάδα ιατρών
• Τεχνολογική και γραμματειακή υποστήριξη
• Διαγνωστικά μηχανήματα
• Χώρο για ημερήσια νοσηλεία
Απαιτούμενα Προσόντα:
• Πτυχίο Ιατρικής
• Αναγνωρισμένη Ειδικότητα Γενικής Ιατρικής
• Άδεια Εξασκήσεως Επαγγέλματος
• Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
• Ομαδικό πνεύμα και διάθεση για συνεργασία με άλλους ιατρούς.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 00-357-96555583 ή στείλτε το βιογραφικό σας στο:


17/03/2023

Σύγχρονο κλινικό εργαστήριο στην Κύπρο, ζητά να προσλάβει Ιατρό με ειδικότητα στην Μικροβιολογία/Βιοπαθολογια, για την θέση του επιστημονικού υπεύθυνου του εργαστηρίου.
Η εταιρία προσφέρει:
• Ελκυστικό πακέτο αποδοχών
• Άνεση εργασιακού χρόνου
• Ευελιξία ωραρίου
• Άριστο Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας
• Εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας
• Κορυφαία τεχνολογική και γραμματειακή υποστήριξη
Ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 0035796766067 ή στείλτε το βιογραφικό σας στο: .


16/03/2023

Ο πελάτης μας, μεγάλη αλυσίδα 30 κλινικών σε όλη την ΓΕΡΜΑΝΙΑ προσφέρει άριστο επαγγελματικό και ελκυστικό περιβάλλον στην οφθαλμολογία,
Τα χρήματα ειναι ανάλογα με την εργασία
Για μη επεμβατικούς 150.000 - 180.000 ευρω/χρονο
Για επεμβατικούς 250.0000 - 400.000 ευρώ/χρονο
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. Θα γίνετε μέλος μιας συλλογικής ιατρικής ομάδας και θα υποστηρίζεστε από μια φιλική και ανοιχτόμυαλη ομάδα.
Θα έχετε επαγγελματικές προοπτικές που μόνο μια ομάδα του μεγέθους μας μπορεί να σας προσφέρει:
σύγχρονες υποδομές για βέλτιστες εξωτερικές, χειρουργικές και συντηρητικές θεραπείες.
Καλή και υποστηρικτική συνεργασία με όλους τους ιατρούς συναδέλφους είναι η πρώτη μας προτεραιότητα.
Θα έχετε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσετε τις χειρουργικές δυνατότητες της κλινικής.
Η εσωτερική και εξωτερική επαγγελματική ανάπτυξη θα σας διασφαλίσει να διατηρείσετε ενήμερες τις ιατρικές σας γνώσεις και να προχωρήσετε επαγγελματικά.
Πολύ ελκυστικές δυνατότητες κερδοφορίας και μόνιμη σχέση εργασίας.
Η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής είναι σημαντική για τον πελάτη μας.
Οι ώρες εργασίας σας ειναι φιλικές προς την οικογένεια και υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας μοντέλου μερικής απασχόλησης.
Τα καθήκοντά σας
Να διενεργείτε γενικές οφθαλμολογικές εξετάσεις και θεραπείες τρεις ημέρες την εβδομάδα
Τις άλλες δύο ημέρες της εβδομάδας θα αναλάβετε:
1. Χειρουργική καταρράκτη,
2. Ενδοϋαλοειδική χορήγηση φαρμάκου.
Πρέπει να
Είστε ειδικός στην οφθαλμολογία και ιδανικά έχετε γερμανικές γνώσεις ήδη στο επίπεδο Β1 και προθυμία να βελτιώσετε τις γερμανικές σας δεξιότητες.
Εμπειρία στη χειρουργική καταρράκτη και πάθος για την οφθαλμολογία.
Έχετε ήδη πραγματοποιήσει τουλάχιστον 3.000 επεμβάσεις καταρράκτη.
Να μπορείτε να αντιμετωπίζετε τους απαιτητικούς ασθενείς των πελατών μας με επαγγελματικό και ευαίσθητο τρόπο.
Έχετε επαρκή επαγγελματική εμπειρία στην οφθαλμολογία.
Σας χαρακτηρίζει ο ανεξάρτητος και γεμάτος αυτοπεποίθηση τρόπος εργασίας σας.
Η συλλογική αλληλεπίδραση με ολόκληρη την ομάδα είναι σημαντική για εσάς.
-----
2. Ο πελάτης μας αναζητά οφθαλμίατρο για να κάνει γενικές οφθαλμολογικές εξετάσεις, θεραπείες και διαγνωστικά.
Να είστε σε θέση να εστιάσετε στη θεραπεία ασθενών.
Ο πελάτης προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε διοικητικά και υλικοτεχνικά θέματα.
Θα συμβουλεύετε τους ασθενείς σχετικά με διάφορες θεραπευτικές επιλογές.
Ο πελάτης αναζητά κάποιον που να μπορεί να ασχοληθεί επαγγελματικά και με ευαισθησία με τους απαιτητικούς ασθενείς του, και να έχει
επαρκή επαγγελματική εμπειρία στην οφθαλμολογία ώστε να μπορεί να εργάζεται ανεξάρτητα και με αυτοπεποίθηση.
Η συλλογική αλληλεπίδραση με ολόκληρη την ομάδα πρέπει να είναι σημαντική για εσάς.
Η καλή γνώση γερμανικής γλώσσας θα ήταν απαραίτητη (ελάχιστο Β1 και διάθεση για βελτίωση).
Προσφέρεται ένα επαγγελματικό και ελκυστικό περιβάλλον εργασίας που καλύπτει όλους τους τομείς της οφθαλμολογίας.
Θα γίνετε μέλος μιας συλλογικής ιατρικής ομάδας και θα σας υποστηρίζει μια φιλική ομάδα υποστήριξης. Θα έχετε επαγγελματικές
προοπτικές που μόνο μια ομάδα του μεγέθους μας μπορεί να σας προσφέρει.
Μπορείτε να περιμένετε μια σύγχρονη υποδομή για βέλτιστη εξωνοσοκομειακή, χειρουργική και συντηρητική θεραπεία.
Η καλή και υποστηρικτική συνεργασία με όλους τους ιατρούς συναδέλφους είναι κορυφαία προτεραιότητα.
Εσωτερικές και εξωτερικές ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης θα σας κρατήσουν ενήμερους και θα προωθήσουν τις επαγγελματικές σας
γνώσεις στην οφθαλμολογία.
Ελκυστικές ευκαιρίες κερδών και καλή ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και φιλικές προς την οικογένεια ώρες εργασίας
(η ευκαιρία να δημιουργήσετε ένα μοντέλο μερικής απασχόλησης) είναι εφικτό.
----
3.Ειδικός οφθαλμολόγος / χειρουργός. Υψηλή ένταση
Ο πελάτης μας αναζητά οφθαλμίατρο (χειρουργό)
Εάν εσείς, ως ειδικός στην οφθαλμολογία, θέλετε να αφοσιωθείτε ολοκληρωτικά στη βέλτιστη φροντίδα των ασθενών σε ένα σύγχρονο και ευέλικτο εργασιακό περιβάλλον,
χωρίς να διαχειρίζεστε χρονοβόρα γραφειοκρατικά και υλικοτεχνικά θέματα, ήρθατε στο σωστό μέρος!
Αυτό πουμπορείτε να περιμένετε
• Επαγγελματικό και ελκυστικό περιβάλλον εργασίας.
• Συλλογική ομάδα γιατρών και μια φιλική, ανοιχτή ομάδα υποστήριξης πρακτικής.
• Προοπτικές καριέρας
• Σύγχρονες υποδομές.
• Υποστηρικτική συνεργασία με όλους τους ιατρούς συναδέλφους.
• Ολοκληρωμένη ανακούφιση στον διοικητικό και υλικοτεχνικό τομέα.
• Μέτρα επαγγελματικής ανάπτυξης.
• Πολύ ελκυστικές δυνατότητες κερδοφορίας και μόνιμη σχέση εργασίας.
•Εταιρικό αμάξι.
Τα καθήκοντά σας
• Θα δουλεύετε 5 ημέρες την εβδομάδα
• Θα εκτελείτε τις ακόλουθες ιατρικές υπηρεσίες:
- χειρουργική επέμβαση καταρράκτη,
- Χειρουργική υαλοειδούς αμφιβληστροειδούς (επιθυμητή, όχι απαίτηση),
- Ενδοϋαλοειδική χορήγηση φαρμάκου.
Να μπορείτε να εκπαιδεύσετε νέους χειρουργούς στη χειρουργική καταρράκτη.
Οι ικανότητες σας
• Είστε ειδικός στην οφθαλμολογία
• Έχετε εμπειρία σε χειρουργική επέμβαση καταρράκτη και ιδανικά σε χειρουργική υαλοειδούς αμφιβληστροειδούς.
• Έχετε κάνει τουλάχιστον 5.000 χειρουργικές επεμβάσεις καταρράκτη.
Η γνώση των γερμανικών ειναι απαραίτητη.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ στείλτε το βιογραφικό σας στο , Τηλ. Α.Μαγκριώτη 6974434797, 2108974671


14/03/2023

Προσλήψεις Ιατρών σε ιδιωτικό νοσοκομείο στην Κύπρο
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι το μεγαλύτερο ιδιωτικό νοσοκομείο της
Κύπρου στη Λεμεσό θα βρίσκεται τον Απρίλιο στην Αθήνα με σκοπό την πρόσληψη ιατρών και
νοσηλευτών για μόνιμη εργασία.
Υπάρχουν θέσεις για τις εξής ειδικότητες:
- Εσωτερικός Ιατρός για Τμήμα Πρώτων Βοηθειών
- Αναισθησιολόγος
- Εντατικολόγος
- Ακτινολόγος (Xray)
- Ακτινολόγος (ΜRI/CT)
Το νοσοκομείο προσφέρει:
- Ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως της εμπειρίας και των γνώσεων
- 13ος μισθός
- Ταμείο Προνοίας
- Μέχρι 24 μέρες ετήσιας άδειας πληρωμένης από το νοσοκομείο
- Κάλυψη της αστικής ευθύνης των ιατρών
- Προοπτικές ανέλιξης
- Πρόγραμμα ένταξης νέων εργοδοτουμένων
- Συνεχής Εκπαίδευση και Ανάπτυξη
- Φιλικό και ανθρωποκεντρικό περιβάλλον εργασίας
- Προσφορά πολλών άλλων προνομίων
Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής παρακαλώ ακολουθήστε τον
εξής σύνδεσμο: https://eurosynapses.eu/proslipseis-iatrwn-se-idiwtiko-nosokomeio-stin-kypro/ ή
καλέστε μας στο +306984507090.Όλες οι υπηρεσίες μας, καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης είναι δωρεάν


13/03/2023

Το Mediterranean Hospital of Cyprus, ένα σύγχρονο Ιδιωτικό Νοσοκομείο στη Λεμεσό, από τα μεγαλύτερα της Κύπρου, με συμμετοχή στο Κυπριακό Γενικό Σύστημα Υγείας αναζητεί ΔΥΟ (2) Ιατρούς με ειδικότητα στην Ουρολογία.
Οι θέσεις είναι πλήρους και μόνιμης απασχόλησης.
Απαιτούμενα Προσόντα
•Πτυχίο Ιατρικής
•Αναγνωρισμένη Ειδικότητα Ουρολογίας
•Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
•Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
•Ομαδικό πνεύμα και διάθεση για συνεργασία με όλες τις λοιπές ειδικότητες.
Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών με Ετήσιο Εγγυημένο Εισόδημα καταβλητέο σε μηνιαίες δόσεις, Τμηματικά Κίνητρα και συμμετοχή σε πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης και μεγάλες προοπτικές ανέλιξης σε ένα δυναμικό νοσοκομειακό περιβάλλον.
Για πληροφορίες όσον αφορά την οργάνωση και την γενικότερη λειτουργία του Ουρολογικού Τμήματος στο Mediterranean Hospital, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Διευθυντή Τμήματος:
δρ Μυτιλέκα Κωνσταντίνο Βάιο Τηλέφωνα: 0030-6973533311 ή 00357-94090765 Email:


08/03/2023

Προκήρυξη κενής θέσης Ιατρού Νευρολόγου στην Κύπρο. Για περισσόρες πληροφορίες πατήστε εδώ.


ΘΕΣΗ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ, ΓΑΛΛΙΑ. Θέση μερικής απασχόλησης. Αναζητούμε έναν οφθαλμίατρο για μια ιδιωτική κλινική στην πόλη Στρασβούργο για μια θέση μερικής απασχόλησης, για 2 εβδομάδες / μήνα. Η ΘΕΣΗ και ΟΙ ΑΜΟΙΒΗ- σύμβαση αορίστου χρόνου, θέση μισθωτού, ο ιατρός δουλεύει σε συνεργασία με γραμματέα και 2 οπτομέτρες και βλέπει έναν συγκεκριμένο αριθμό ασθενών/ ημέρα, ανάλογα με τον ρυθμό που επιθυμεί ο ίδιος. Σταθερή αμοιβή/μέρα, ανάλογα με των αριθμό ασθενών που θα εξεταστεί, χωρίς διοικητικές ευθύνες. ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - 39 ώρες / εβδομάδα, 5 μέρες / εβδομάδα. Περισσότερες πληροφορίες-Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, , Τηλέφωνο επικοινωνίας – 6972007440.


Θέση ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ σε μια ιδιωτική κλινική στη Μασσαλία, για ιατρικές εξετάσεις. Ο ιατρός είναι μισθωτός, σε μορφή ποσοστού του τζίρου που θα κάνει. Απαιτήσεις – γνώση και εμπειρία στον βασικό καρδιολογικό έλεγχο – καρδιογράφημα, υπέρηχος καρδιάς, τεστ κοπώσεως, holter. Σύμβαση αορίστου χρόνου, μαθήματα γαλλικών, υποστήριξη σε όλη τη διαδικασία εγγραφής και προσαρμογής στη Γαλλία. ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- 5 ημέρες εργασίας / εβδομάδα, χωρίς Σαββατοκύριακο, δυνατότητα εργασίας 4 μέρες / εβδομάδα. Περισσότερες πληροφορίες: Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, , Τηλέφωνο επικοινωνίας – 6972007440.


Θέση ΩΡΛ για μια ιδιωτική κλινική στη Μασσαλία, για ιατρικές εξετάσεις. Ο ιατρός είναι μισθωτός, σε μορφή ποσοστού του τσίρου που θα κάνει. Σύμβαση αορίστου χρόνου, μαθήματα γαλλικών, υποστήριξη σε όλη τη διαδικασία εγγραφής και προσαρμογής στη Γαλλία. ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- 5 ημέρες εργασίας / εβδομάδα, χωρίς Σαββατοκύριακο, δυνατότητα εργασίας 4 μέρες / εβδομάδα. Περισσότερες πληροφορίες: Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, , Τηλέφωνο επικοινωνίας – 6972007440.


07/03/2023

Η Doctor Consulting είναι μία συμβουλευτική εταιρία για ιατρούς και παρέχει υποστήριξη σε ειδικευόμενους και ειδικούς ιατρούς για την εύρεση θέσης εργασίας στη Γερμανία μέσα από το δίκτυο των συνεργαζόμενων νοσοκομείων και κλινικών.
Αναζητούμε ιατρούς στις παρακάτω ειδικότητες:
Ειδικευόμενοι Ιατροί:
Παθολογία, Καρδιολογία, Πνευμονολογία, Γαστρεντερολογία, Χειρουργική, Ορθοπεδική, Τραυματολογία, Αναισθησιολογία, Παιδιατρική, Γυναικολογία, Γενική Ιατρική, Ουρολογία, Νευρολογία, Νεφρολογία, Ογκολογία, Ψυχιατρική
Ειδικοί Ιατροί:
Παθολογία, Καρδιολογία, Πνευμονολογία, Γαστρεντερολογία, Χειρουργική, Ορθοπεδική, Αναισθησιολογία, Ουρολογία, Νευρολογία, Γυναικολογία, Ογκολογία
Παρέχουμε υποστήριξη στη διαδικασία έκδοσης της άδειας άσκησης επαγγέλματος (Approbation), καθώς και για την εξέταση γλώσσας σε επίπεδο Γ1. Προϋπόθεση για την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος είναι η γνώση της γερμανικής γλώσσας σε επίπεδο Β2. Επιπλέον, σας υποστηρίζουμε σε διάφορες γραφειοκρατικές διαδικασίες κατά τη μετανάστευσή σας στη Γερμανία.
Μέσα από το δίκτυο των συνεργαζόμενων νοσοκομείων και κλινικών μας, κυρίως στο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, εξασφαλίζουμε την εύρεση θέσης εργασίας με καλό εργασιακό κλίμα, υψηλές αμοιβές και προοπτική εξέλιξης.
Οι υπηρεσίες εύρεσης θέσης εργασίας για τους ιατρούς παρέχονται από εμάς δωρεάν!
Εφόσον ενδιαφέρεστε για μια θέση εργασίας ως ιατρός στη Γερμανία επισκεφθείτε τη σελίδα μας giatrosstigermania.gr ή επικοινωνήστε μαζί μας ηλεκτρονικά στο ή τηλεφωνικά στο 210-3008877.


03/03/2023

ΣΟΥΗΔΙΑ
•Ακτινολογία
•Ψυχιατρική-Παιδοψυχιατρική
•Γενική Ιατρική
•Ογκολογία
Στους υποψήφιους που θα γίνουν δεκτοί και θα εξασφαλίσουν μία θέση εργασίας θα προσφερθούν:
•Δωρεάν μαθήματα Σουηδικών οnline
•Οικονομική βοήθεια για το διάστημα της εκμάθησης της γλώσσας (σε περίπτωση ζευγαριού βοηθάμε και τον/την σύζυγο ).
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ανάλογα με την εμπειρία + υπερωρίες.
•Βοήθεια για την εγγραφή σας ως ειδικός ιατρός στην Σουηδία/Δανία.
•Οικονομική Βοήθεια κατά την μετεγκατάσταση και συμβουλευτική σε πρακτικά ζητήματα πχ. Νηπιαγωγείο σχολείο του παιδιού.
Θα χαρούμε να λάβουμε το cv σας στα αγγλικά στο


ΓΑΛΛΙΑ
•Αναισθησιολόγοι
•Γαστρεντερολόγοι
•Ουρολόγοι
•Ογκολόγοι
•Παιδίατροι
•Καρδιολόγοι
•Γυναικολόγοι
•Χειρούργοι (4 χρόνια εμπειρίας)
Απαραίτητη προϋπόθεση για να εργαστείτε είναι η γνώση γαλλικών Β2 επιπέδου.Παρέχουμε βοήθεια για την μετεγκατάσταση και την εγγραφή σας ως Γιατρός στην Γαλλία. Αν ενδιαφέρεστε παρακαλώ στείλτε μας το βιογραφικό σας στα αγγλικά η γαλλικα στο και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα.


02/03/2023

Αν ξέρετε πολύ καλά γερμανικά και εχετε μια απο τις παρακάτω ειδικότητες, Φυσική ιατρική και αποκατάσταση - Ρευματολογία - Ορθοπεδική χειρουργική και τραυματολογία του μυοσκελετικού συστήματος υπάρχει άδεια εργασίας για σας στην Ελβετία σε κέντρο αποκατάστασης Reha με εξαιρετικές συνθήκες και αμοιβή.
Νοσοκομειακός ειδικός με τίτλο ειδικού:
Φυσική ιατρική και αποκατάσταση ή ρευματολογία ή ορθοπεδική χειρουργική και τραυματολογία του μυοσκελετικού συστήματος
Αναζητούμε νοσοκομειακό γιατρό για υποστήριξη της ιατρικής ομάδας.
Μαζί με τους συναδέλφους σας, θεραπεύετε ενδονοσοκομειακούς, μυοσκελετικούς ασθενείς που προσέρχονται στην κλινική αποκατάστασης για περίπου 2-3 εβδομάδες μετά την επέμβαση.
Παρακαλώ επικοινωνήστε με Α. Μαγκριώτη Τηλ. +306974434797, 210 8974671, ή στείλτε το βιογραφικό σας στο , www.doctorjobs.gr


16/02/2023

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ για το Γ.Ν. Πάφου. Για την προκήρυξη πατήστε εδώ


 


14/02/2023

Ιατρό ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟ / ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟ (για το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο στη Λεμεσό). Για πληροφορίες πατήστε εδώ.


07/02/2023

Το Mediterranean Hospital of Cyprus, ένα υπερσύγχρονο Ιδιωτικό Νοσοκομείο στη Λεμεσό (Κύπρος) σε αναπτυξιακή τροχιά και με συμμετοχή του στο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ) της Κύπρου αναζητεί 3 Γενικούς Χειρουργούς για πλήρη και μόνιμη απασχόληση.
Καθήκοντα/Περιγραφή θέσης
•Συμμετοχή στις εργασίες του Τμήματος Γενικής Χειρουργικής (Εξωτερικά Ιατρεία, Χειρουργεία, Μετεγχειρητική παρακολούθηση)
•Συμμετοχή στις εφημερίες του Νοσοκομείου.
Θα οριστεί τηλεσυνάντηση σε πρώτη φάση.
Στους υποψηφίους οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια θα προσφερθεί ελκυστικό πακέτο απολαβών και εξαιρετικές ευκαιρίες ανέλιξης. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση το αργότερο μέχρι τις 28/02/2023.


06/02/2023

Η Χάβρη είναι πόλη στη βόρεια Γαλλία, λιμάνι στις ακτές της Μάγχης στη Νορμανδία 196χλμ. μακριά απο Παρίσι. Εγκαινιάζεται σε 2 μήνες καινούργιο Νοσοκομείο και ζητάει γιατρούς απο 8.000-13000 ευρώ/μήνα.Διατίθεται δωρεάν διαμονή, ασφάλεια,πολλά πρόσθετα ωφέλη.
Ζητάμε: Δερματολόγους, καρδιολόγους, οφθαλμιάτρους, γαστρεντερολόγους, οδοντιάτρους. Παρακαλώ στείλτε το βιογραφικό σας στο , τηλ. Α.Μαγκριώτη +306974434797, 2108974671


01/02/2023

Career In Progress, is a Career Management & Recruiting Company that offers boutique services for businesses across Greece. On behalf of our Partner The Bank of Cyprus Oncology Cente, we are looking for an experienced and dynamic:
Pathologist
Our client:
The Bank of Cyprus Oncology Centre, based in Nicosia, was established in 1998 following an agreement between the Republic of Cyprus and the Bank of Cyprus. Since its opening day, the Centre has established itself as the main provider of oncology services, having served 45,000 patients.The Centre has been accredited by CHKS (Caspe Healthcare Knowledge Systems), the UK based leading provider of healthcare intelligence and quality improvement services for hospitals worldwide. The Centre has been accredited for the quality of its service since 2007. It is the first medical centre in Greece and Cyprus to have obtained this accreditation.The primary objective of the Centre is the diagnosis and treatment of all types of cancer, in order to achieve the best possible results for the benefit of patients.The Centre comprises of three clinics: The Radiation Oncology and Nuclear Medicine Clinic. The role of the Pathologist includes the assessment and monitoring of patients who are to be admitted and/or hospitalised in the department to which he/she is assigned.
The main responsibilities of this role include:
Communication with multi-disciplinary teams, working in harmony with all members
Participation in relevant scientific meetings
Check laboratory results
Review other tests
Prescription home medication
Update patient records
Contribution to the formulation and/or adherence to clinical protocols in order to ensure a high level of treatment and safety for all patients
Follow the operating principles of the Department
Demonstration of professional attitude to patients
Development of clinical work and use resources appropriately, effectively and efficiently
Collaboration with home care services and other outside services to patients
Participation in an active on-call program (In such case he/she is paid additional financial compensation according to the Center’s current on-call compensation program)
Participation in the educational programmes of the Centre, providing for his/her own continuing education and training
Execution of any other duties related to the post as may be assigned to him/her
Note: Depending on the needs of the Centre, the pathologist may be assigned to a similar post in any of the following sections of the Centre: Internal Medicine Department, Department of One Day Clinic, Department of Supportive Care, Department of Radiotherapeutic Oncology.
The main responsibilities of Internal Medicine Department include:
Assessment and monitoring of patients who are to be admitted and/or hospitalised in the department to which he/she is assigned
Collaboration with the Pathological Oncologist or Radiation Oncologist and supervises all patients admitted to the Internal Medicine Department
Τreatment complications or other emergencies that may occur
Completion CHT protocols for all treatments.
Supervision Physician Assistants and/or Resident Physician Oncologists.
The main responsibilities of One Day Clinic Department include:
The Pathologist of the Unit is responsible for the examination/evaluation of patients who will undergoing chemotherapy in the One Day Clinic
Collaboration with an Assistant Physician or Resident Physician Oncologist and undertakes the diagnosis of the examination for all patients in the program.
Τreatment complications or other emergencies that may occur in Patients undergoing Chemotherapy in the Day Care Unit.
Completion the HMT protocols for all treatments
Supervision Physician Assistants and/or Resident Physician Oncologists
The main responsibilities of Supportive Care Department include:
The Pathologist of the Unit is responsible for the evaluation and administration of appropriate treatment for patients who present themselves in an emergency
Τreatment complications or other emergencies that may occur to patients who are hospitalised in the department
The main responsibilities of Internal Medicine Department include:
The Pathologist of the Department is responsible for the monitoring of all patients undergoing radiotherapy (RT)
Undertake the examination/assessment by a radiotherapist Oncologist, of patients admitted to the Internal Medicine Department; and undergo radiotherapy
Τreatment complications or other urgent problems that may occur in patients undergoing Radiotherapy
Monitoting appropriate medical procedures, under the supervision of Radiation Oncologists, on patients who have completed radiation therapy and are undergoing scheduled post-treatment follow-up.
Supervision Physician Assistants
Qualifications include:
Bachelor of Medicine
Possession of a Certificate of Speciality in Pathology in accordance with the Registration of Doctors law
Previous experience in clinical practice with oncology patients is a plus
Registration or intention to register with the Cyprus Medical Register
Medical License
Clean police record
Very good knowledge of Greek and English language
Ability to handle patients/families
Ability to work in a team
Resistance to pressure and work stress
Excellent ICT skills
Exceptional organizational skills with attention to detail and ability to prioritize
Benefits, Growth Opportunities & Other Informations
Location: Limassol Cyprus
Type of work: On-Site
Benefits include: Competitive Pay Based on Experience and strong opportunity for a personal professional development.
Send your cv to this e-mail:


24/01/2023

Εκ μέρους πελατών μας ψάχνουμε γαλλόφωνους Ιατρούς για τις παρακάτω ειδικότητες.
•Αναισθησιολόγοι
•Γαστρεντερολόγοι
•Ουρολόγοι
•Ογκολόγοι
•Παιδίατροι
•καρδιολόγοι
•Γυναικολόγοι
•Χειρούργοι (4 χρόνια εμπειρίας)
Απαραίτητη προϋπόθεση για να εργαστείτε είναι η γνώση γαλλικών Β2 επιπέδου.
Παρέχουμε βοήθεια για την μετεγκατάσταση και την εγγραφή σας ως Γιατρός στην Γαλλία.
Αν ενδιαφέρεστε παρακαλώ στείλτε μας το βιογραφικό σας στα αγγλικά η γαλλικα στο και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα .


Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις θέσεις εργασίας ειδικών Ιατρών στην Σουηδία
•Ακτινολογία
•Ψυχιατρική-Παιδοψυχιατρική
(Για τις παραπάνω ειδικότητες η ζήτηση είναι συνεχόμενη)
•Ογκολογία
•ΩΡΛ
•Παθολογία
•Γενική Ιατρική
•Καρδιολογία
Στους υποψήφιους που θα γίνουν δεκτοί και θα εξασφαλίσουν μία θέση εργασίας θα προσφερθούν:
•Δωρεάν μαθήματα Σουηδικών οnline
•Οικονομική βοήθεια για το διάστημα της εκμάθησης της γλώσσας (σε περίπτωση ζευγαριού βοηθάμε και τον/την σύζυγο ).
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ανάλογα με την εμπειρία + υπερωρίες.
•Βοήθεια για την εγγραφή σας ως ειδικός ιατρός στην Σουηδία/Δανία.
•Οικονομική Βοήθεια κατά την μετεγκατάσταση και συμβουλευτική σε πρακτικά ζητήματα πχ. νηπιαγωγείο ή σχολείο του παιδιού.
Θα χαρούμε να λάβουμε το cv σας στα αγγλικά στο


23/01/2023

Doctor Career Days 27-29 Ιανουαρίου στην Θεσσαλονίκη -Hyatt Regency Hotel-
Οπως κάθε χρόνο, θα συναντήσουμε γιατρούς με άριστη γνώση γερμανικών για τα γερμανόφωνα καντόνια της Ελβετίας και γαλλόφωνους γιατρούς για την Γαλλία σε συνεργασία με εξειδικευμένα πρακτορεία. Είμαστε κοντά σας σε όλη την διάρκεια και εξέλιξη της διαδικασίας χωρίς καμμία χρέωση για τους γιατρούς. Η Doctorjobs.gr είναι ένα από τα κορυφαία πρακτορεία εξυπηρέτησης ιατρικού προσωπικού στη γερμανόφωνη Ελβετία και έχουμε συνεχώς διάφορες ιατρικές θέσεις για κάλυψη.
Οι περιζήτητοι ιατρικοί κλάδοι ειναι οι ακόλουθοι:
Ψυχιατρική, γυναικολογία / γυναικολογία, γενική ιατρική / οικογενειακή ιατρική, γενική παθολογία, παιδιατρική / παιδική και εφηβική ιατρική, νεογνολογία, ακτινολογία, παθολογία, γαστρεντερολογία, ψυχιατρική παιδιών και εφήβων, επείγουσα ιατρική, αποκατάσταση, γηριατρική, αγγειολογία, αναισθησία, οφθαλμολογία.
Άλλοι δεν αποκλείονται - ρωτήστε μας χωρίς υποχρέωση.
Παρακαλώ επικοινωνήστε άμεσα με την κ.Α.Μαγκριώτη στο τηλ. +306974434797 ή στείλτε το βιογραφικό σας στο:


20/01/2023

ΘΕΣΗ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ, ΓΑΛΛΙΑ. Θέση μερικής απασχόλησης. Αναζητούμε έναν οφθαλμίατρο για μια ιδιωτική κλινική στην πόλη Στρασβούργο για μια θέση μερικής απασχόλησης, για 2 εβδομάδες / μήνα. Η ΘΕΣΗ και ΟΙ ΑΜΟΙΒΗ- σύμβαση αορίστου χρόνου, θέση μισθωτού, ο ιατρός δουλεύει σε συνεργασία με γραμματέα και 2 οπτομέτρες και βλέπει έναν συγκεκριμένο αριθμό ασθενών/ ημέρα, ανάλογα με τον ρυθμό που επιθυμεί ο ίδιος. Σταθερή αμοιβή/μέρα, ανάλογα με των αριθμό ασθενών που θα εξεταστεί, χωρίς διοικητικές ευθύνες. ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - 39 ώρες / εβδομάδα, 5 μέρες / εβδομάδα. Περισσότερες πληροφορίες-Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, , Τηλέφωνο επικοινωνίας – 6972007440.


ΘΕΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ σε μια ιδιωτική κλινική σε απόσταση 2 ώρες από το Παρίσι, σε κέντρο πυρηνικής ιατρικής. Πρόκειται για μια από τις πιο όμορφες πόλεις στην Κοιλάδα του Λίγηρα. Ο ιατρός είναι μισθωτός, σε μορφή ποσοστού του τσίρου που θα κάνει. Απαιτήσεις – γνώση και εμπειρία στον βασικό καρδιολογικό έλεγχο. Σύμβαση αορίστου χρόνου, υποστήριξη σε όλη τη διαδικασία εγγραφής και προσαρμογής στη Γαλλία. ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- 5 ημέρες εργασίας / εβδομάδα, χωρίς Σαββατοκύριακο, χωρίς βάρδιες. Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ - εγγυημένο μισθό 8.000 ευρώ net imposable, κατάλυμα για 6 μήνες. Περισσότερες πληροφορίες-Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, , Τηλέφωνο επικοινωνίας – 6972007440.


ΘΕΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΥ σε μια ιδιωτική κλινική σε απόσταση 2 ώρες από το Παρίσι, σε κέντρο πυρηνικής ιατρικής. Πρόκειται για μια από τις πιο όμορφες πόλεις στην Κοιλάδα του Λίγηρα. Ο ιατρός είναι μισθωτός, σε μορφή ποσοστού του τσίρου που θα κάνει. Απαιτήσεις – γνώση και εμπειρία στον βασικό πνευμονολογικό έλεγχο. Σύμβαση αορίστου χρόνου, υποστήριξη σε όλη τη διαδικασία εγγραφής και προσαρμογής στη Γαλλία. ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- 5 ημέρες εργασίας / εβδομάδα, χωρίς Σαββατοκύριακο, χωρίς βάρδιες. Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ - εγγυημένο μισθό 8.500 ευρώ net imposable, κατάλυμα για 6 μήνες. Περισσότερες πληροφορίες-Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, , Τηλέφωνο επικοινωνίας – 6972007440.


Θέση ΩΡΛ για μια ιδιωτική κλινική στη Μασσαλία, για ιατρικές εξετάσεις. Ο ιατρός είναι μισθωτός, σε μορφή ποσοστού του τσίρου που θα κάνει. Σύμβαση αορίστου χρόνου, μαθήματα γαλλικών, υποστήριξη σε όλη τη διαδικασία εγγραφής και προσαρμογής στη Γαλλία. ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- 5 ημέρες εργασίας / εβδομάδα, χωρίς Σαββατοκύριακο, δυνατότητα εργασίας 4 μέρες / εβδομάδα. Περισσότερες πληροφορίες: Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, , Τηλέφωνο επικοινωνίας – 6972007440.

17/01/2023


Ζητείται ιατρός Ορθοπεδικός για συνεργασία στην Λευκωσία-Κύπρο στο ΕΛΛΑΝΙΟΝ κέντρο Φυσικοθεραπείας και Αποκατάστασις Λτδ (ΓΕ.ΣΥ.) (σε λίγες μέρες θα μετονομαστεί σε ΕΛΛΑΝΙΟΝ Ιατρικόν Κέντρον).Για επικοινωνία και περισσότερες πληροφορίες αποτείνεστε στο


12/01/2023

The Department of Basic and Clinical Sciences of the University of Nicosia Medical School is seeking highly motivated and enthusiastic faculty members committed to student-centred learning and high-quality research, with relevant academic qualifications for a full time Academic Position in Physiology. Interested candidates can apply for the rank of Assistant Professor, Associate Professor or Professor.
Qualifications Required:
•Medical Degree and/or PhD or MD by Research
•Teaching Experience
•Research Experience and Publication Record relevant to rank
Responsibilities:
•Teach and assess in the area of Physiology in department programmes
•Perform research and publish in the areas of interest
•Perform administrative duties
•Contribute to the community outreach activities of the School
Applications should include:
•A Cover letter stating the Faculty position for which the candidate is applying
•A full Curriculum Vitae (CV) with a full list of publications
•A one-page research statement describing previous and current research as well as future plans
•A one-page description of teaching experience
•Two Reference Letters
The ideal candidate should be eligible to work in the European Union/ European Economic Area.
An attractive and competitive remuneration package will be offered to the successful candidate based on qualifications and experience.
Please send your application to
The position will remain open until is filled.
Please indicate that you are applying for the Academic Position in Physiology with reference number F22PHY21GMA in the subject line of your email. Only candidates who are shortlisted will be contacted.


11/01/2023

Το «Μέλαθρον Αγωνιστών της ΕΟΚΑ», αποτελεί το ΠΡΩΤΟ, πιο οργανωμένο και μεγαλύτερο Ιδιωτικό Κέντρο Αποκατάστασης στην Κύπρο, με περισσότερα από 27 έτη εμπειρίας και είναι ένα από τα κορυφαία και πιο εξειδικευμένα κέντρα στην αποκατάσταση του Νευρικού, Μυοσκελετικού και Αγγειακού συστήματος προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Διάγνωσης και Αντιμετώπισης παθήσεων σε ασθενείς με Νευρολογικές, Μυοσκελετικές, Ορθοπεδικές, Αναπνευστικές, Καρδιολογικές και αθλητικές κακώσεις, δέχεται αιτήσεις για άμεση εργοδότηση ΙΑΤΡΟΥ με ειδικότητα στη
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ
.
Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών το οποίο περιλαμβάνει:
• Εξαιρετικό πακέτο συνολικής αμοιβής και ωφελημάτων.
• 13ος Μισθός.
• Άριστο εργασιακό περιβάλλον.
• Συνεχής εκπαίδευση.
• Δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης.
• Οργανωμένο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας.
• Προσφέρεται δωρεάν διαμονή για τους πρώτους μήνες εργοδότησης.
Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο email
μέχρι 31/01/2023. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλέφωνο +357 25872263.


10/01/2023

Αγγελία για θέση νεφρολόγου στην Κύπρο.


09/01/2023

Το Ιατρικό Κέντρο «Ο Απόστολος Λουκάς» στη Λευκωσία – Κύπρος, ζητά συνεργάτες με ειδικότητα στην Γενική Ιατρική.
Απολαβές από €5.000 μέχρι €12.000 μηνιαιως. Για επικοινωνία και περισσότερες πληροφορίες αποτείνεστε στο και


05/01/2023

Το Opsis Medical Imaging στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης του επιθυμεί να εντάξει στο ιατρικό δυναμικό του κέντρου ένα ιατρό Ακτινολόγο για πλήρη απασχόληση στο κέντρο μας στη Λευκωσία.
Απαραίτητα προσόντα:
1.Κατοχή Αναγνωρισμένου Πτυχίου Ιατρικής.
2.Κατοχή Πιστοποιητικού Ειδικότητας στην Ακτινολογία σύμφωνα με τον περί Εγγραφής Ιατρών Νόμο.
3.Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στην Ακτινολογία. Κάλυψη υπερηχογραφικών απεικονιστικών εξετάσεων, ακτινογραφιών και αξονικών τομογραφιών. Κάλυψη μαγνητικών τομογραφιών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
4.Κατοχή Λευκού Ποινικού Μητρώου.
5.Άριστη γνώση ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
6.Εγγραφή στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου.
7.Ετήσια Άδεια Ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο.
Προσφέρονται:
1.Ελκυστικό πακέτο αμοιβών & παροχών αναλόγως εμπειρίας και προσόντων (Full – time position) με προοπτική ανέλιξης.
2.Παροχή βοήθειας για την μετεγκατάσταση και εγγραφή ως ιατρός στις αρμόδιες κυπριακές αρχές.
3.Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας.
Αποστολή βιογραφικών στο e–mail:
Για περισσότερες πληροφορίες ή τυχόν διευκρινίσεις παρακαλούμε όπως καλέσετε στο +35722365999

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή