Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Τα Η.Α.Ε. είναι Ομοσπονδία επτά Εμιράτων (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Ras Al Khaimah, Umm Al Qwain, Fujairah), καθένα από τα οποία έχει την δική του τοπική Κυβέρνηση, που λειτουργεί υπό τις οδηγίες του αντίστοιχου Ηγεμόνα.

Τα Η.Α.Ε. δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης του 1961 (σφραγίδα apostille), επομένως οποιοδήποτε ελληνικό δημόσιο έγγραφο (πτυχίο, πιστοποιητικό, κλπ.), προκειμένου να γίνει δεκτό από τις Αρχές της χώρας, θα πρέπει να ακολουθήσει την προξενική διαδικασία θεώρησης (μετάφραση από την Μεταφραστική Υπηρεσία του ελληνικού ΥΠΕΞ και εν συνεχεία επικύρωσή της από την Πρεσβεία των ΗΑΕ στην Αθήνα ή την Πρεσβεία της Ελλάδας στα ΗΑΕ).

Για την άδεια παραμονής κεντρικός φορέας έκδοσης και ανανέωσης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών των ΗΑΕ http://www.moi.gov.ae/

Η τουριστική άδεια παραμονής είναι διάρκειας 30 ημερών. Όσοι επιθυμούν να εργαστούν, πρέπει να λάβουν άδεια παραμονής κατοίκου στα ΗΑΕ. Κατόπιν έκδοσης της άδειας παραμονής, οι κάτοικοι της χώρας με δική τους ευθύνη θα πρέπει να ξεκινήσουν τη διαδικασία για την έκδοση Εμιρατινής Ταυτότητας (Emirates ID, http://www.emiratesid.gov.ae/en/).

Αναλυτικές πληροφορίες στο

http://www.mol.gov.ae/newcontrolpanel2010/Attachments/21062012/labour%20law%20no.8%20year%201980.pdf

Αρμόδια Αρχή για την αναγνώριση πτυχίων είναι το Τμήμα Certificate Equivalency Department του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης (https://www.mohesr.gov.ae/en/Documents/eq.pdf)

Για την άδεια ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος, βλ αναλυτικές πληροφορίες σε Εμιρατινό Υπουργείο Υγείας:

http://www.moh.gov.ae/en/Highlights/Documents/Requirements%20for%20Specialists.pdf

Αναλυτικές πληροφορίες για το σύστημα υγείας και κατάλογοι νοσοκομείων βρίσκονται στις ιστοσελίδες των κάτωθι περιφερειακών αρχών:

Health Authority Abu Dhabi   Tel.: +971 2 4493333

Fax: +971 2 4449822          url: www.haad.ae     email:

Dubai Health Authority         Tel.: +971 4 2197100

Fax: +971 4 3113133          url: www.dha.gov.aeemail:

Αρμόδια Ομοσπονδιακή Αρχή για θέματα υγείας είναι το Υπουργείο Υγείας:

http://www.moh.gov.ae/en

 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή