Γερμανία

Ένας νέος γιατρός μπορεί να εργαστεί στη Γερμανία, είτε σε θέση Ειδικευόμενου είτε σε θέση Ειδικού, ανάλογα με την πρότερη εργασιακή του εμπειρία στην Ελλάδα. Το ελάχιστο γνωστικό επίπεδο Γερμανικής Γλώσσας που θεωρείται ως προαπαιτούμενο είναι το B2 επίπεδο.

Για τους υποψήφιους ειδικευόμενους, υπάρχει η δυνατότητα να κάνουν ολόκληρη ή μέρος της ειδικότητας τους σε μία κλινική, ενώ για τους ειδικούς, υπάρχει η δυνατότητα περαιτέρω εξειδίκευσης ή κάλυψης χρόνου ειδικότητας, ανάλογα με τις κατά τόπους δυνατότητες αναγνώρισης του τίτλου ειδικότητας. Π.χ., αν κάποιος γιατρός έχει τίτλο ειδικότητας ολοκληρώνοντας την ειδίκευσή του σε τετραετή εκπαίδευση στην Ελλάδα, ενώ η ίδια ειδικότητα στη Γερμανία έχει πενταετή εκπαίδευση, τότε μπορεί να κληθεί από τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο να συμπληρώσει το χρόνο ειδίκευσης που απαιτεί το γερμανικό κράτος.

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΜοbiPro-EU

Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΒΜΑS) ανέπτυξε ένα ειδικό Πρόγραμμα στα πλαίσια του οποίου, από το 2013, νέοι από χώρες της ΕΕ θα μπορέσουν να στελεχώσουν κενές θέσεις επαγγελματικής κατάρτισης και θέσεις εργασίας ειδικευμένων στελεχών στην Γερμανία. Το ΒΜΑS έχει αναθέσει την υλοποίηση του προγράμματος στην Κεντρική Υπηρεσία Προσωπικού (ZAV).

Το Πρόγραμμα φιλοδοξεί να προσφέρει σε νέους γιατρούς από την ΕΕ έως και 40 ετών ευκαιρίες απασχόλησης στη Γερμανία

Τα εργαλεία υλοποίησης και οι παροχές του Ειδικού Προγράμματος επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση των δυσκολιών και απρόβλεπτων προβλημάτων, που ενδεχομένως να δυσχεραίνουν τη διαδικασία επιστράτευσης και πρόσληψης.

Οι ακόλουθες παροχές για την πρόωθηση της διαδικασίας μπορούν να αιτηθούν, κατά την προετοιμασία για την επαγγελματική κατάρτιση ή την προκαταρκτική πρακτική άσκηση, και αφορούν τη συνολική διάρκεια της κατάρτισης:

 • Χρηματοδότηση μαθημάτων εκμάθησης της Γερμανικής γλώσσας στην χώρα πρόελευσης του υποψηφίου
 • Κατ’ αποκοπή δαπάνες μετάβασης για την συνέντευξη του υποψηφίου
 • Κατ’ αποκοπή δαπάνες μετάβασης για την έναρξη μιας προκαταρκτικής πρακτικής άσκησης
 • Κατ’ αποκοπή δαπάνες ταξιδιού για την επιστροφή μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής πρακτικής άσκησης
 • Κατ’ αποκοπή δαπάνες μετάβασης για την έναρξη της επαγγελματικής κατάρτισης
 • Κατ’ αποκοπή δαπάνες ταξιδιού επιστροφής σε περίπτωση πρόωρης διακοπής της επαγγελματικής κατάρτισης
 • Χρηματοδότηση μαθημάτων εκμάθησης της Γερμανικής γλώσσας με πλήρες ωράριο στην Γερμανία, στα πλαίσια της προετοιμασίας για την πρακτική άσκηση
 • Χρηματοδότηση ή προσφορά μαθημάτων εκμάθησης γλώσσας παράλληλα με την πρακτική άσκηση
 • Χρηματοδότηση ή προσφορά μιας οικονομικής βοήθειας παράλληλα με την επαγγελματική κατάρτιση
 • Παροχές για τη διασφάλιση της διαβίωσης καθόλη τη διάρκεια της προκαταρκτικής πρακτικής άσκησης και της επαγγελματικής κατάρτισης
 • Χρηματοδότηση ή προσφορά μιας κοινωνικής και επαγγελματικής-παιδαγωγικής υποστήριξης καθόλη τη διάρκειας της επαγγελματικής κατάρτισης

Για την Κεντρική Υπηρεσία Προσωπικού (ZAV) του Υπουργείου Εργασίας πατήστε εδώ:

http://www.arbeitsagentur.de/nn_29928/Navigation/Dienststellen/besondere-Dst/ZAV/ZAV-Nav.html

Επίσης μπορείτε να αναζητήσετε θέσεις ιατρικής εργασίας τους παρακάτω συνδέσμους:

http://jobs.doccheck.com/de/

http://jobcenter-medizin.de/jda/search/jobs2.do

http://www.aerzteblatt.de/aerztestellen

http://www.aerzte-stellenboerse.de/

http://www.job-medizin.de/

http://www.docjobs.de/

http://www.backinjob.de/

https://www.jobleads.de/

http://www.bdaerzte.de/

http://www.medical-eye-care.de/

https://www.eyefox.com/

http://www.healthcare-akademie.de/

http://www.medpharmjobs.com/fair-page

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή